A kisebbségi nyelvhasználat elősegítése

Az Egyesült Királyság és Németország kiterjesztette a kisebbségi nyelvek számára biztosított védelmet és többletkötelezettségeket vállalat az Európa Tanács Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája (ECRML) alapján. 2008 óta most először vállalt ilyen kötelezettséget valamely tagállam az ECRML-re hivatkozással.


2020. december 23-án az Egyesült Királyság értesítette az Európa Tanácsot arról, hogy jelentősen megerősíti a Manx Gael (menksz gilg – Man szigeti őslakosok nyelve, a kelta nyelvcsalád része -a szerk.) nyelv védelmét és használatát is népszerűsíti a Man sziget területén.

A döntés értelmében a man szigeti hatóságok 37 speciális intézkedést hajtanak végre, így például a manx gael nyelvet oktatják majd az óvodákban, valamint a hatósági eljárásokban is lehet majd manx gael nyelven dokumentumokat és kérelmeket benyújtani. Ezenkívül a Manx Gael nyelvet használják majd tv és rádióadásokban, sajtóban, kulturális programoknál, a gazdasági és társadalmi életben, valamint a határokon átnyúló együttműködésben. ”

A Charta szerinti védelem kiterjesztésével az 1970-es években kihalt manx gael nyelv sikeresen újjáéledhet” – hangsúlyozta a Nyelvi Charta Titkársága.

2021. január 6-án Németország is arról értesítette az Európa Tanácsot, hogy a regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartája alapján, Schleswig-Holstein tartományban, további kötelezettségeket fogadott el a dán, az észak-fríz és az alsószász nyelvekkel kapcsolatban.

A német kötelezettségvállalások hivatalos dokumentumokban való használatra, helységnevekre és kulturális tevékenységekre vonatkoznak.

Az Európa Tanács arra ösztönzi a részes államokat, hogy rendszeresen vizsgálják felül a Charta szerinti kötelezettségeiket, hogy így segítsék a regionális vagy kisebbségi nyelveik helyzetének javulását.

(coe.int)Kapcsolódó cikkek:


A bírák szólásszabadsága korlátozható
2021. február 25.

A bírák szólásszabadsága korlátozható

Az EJEB elé került ügyben a Bukaresti Fellebbviteli Bíróság bírája az akkori román főbíróval szemben kritikus véleménycikket publikált. Ebben a rendszerváltás előtt betöltött pozíciójára utalva Ügyész Elvtársnak nevezte a Semmítőszék elnökét, aki részt vett “a szocialista rendszer ellenségeinek kigyomlálásában”.

A digitális társadalom olvasatai – XIV.
2021. február 25.

A digitális társadalom olvasatai – XIV.

Alábbi cikksorozatában a szerző a digitális társadalom különböző aspektusait tárja elénk, igyekezve lényegre törően bemutatni szerkezetének fontosabb csomópontjait, és összegezni a tudásrendszerek, az internet, a mesterséges intelligencia, a hálózati társadalmak fontosabb, a jogalakulás szempontjából releváns mozgásait. Ezúttal az EU-szabályozás újabb elemeit veszi górcső alá.

Fizetni fog a Facebook az ausztrál hírekért
2021. február 24.

Fizetni fog a Facebook az ausztrál hírekért

Facebook a következő napokban helyreállítja a híroldalakat Ausztráliában, miután a kormánnyal megállapodott abban, hogy módosítják azt a törvényjavaslatot, amely arra kényszeríti a közösségi oldalt és a Google-t, hogy fizessen a hírtartalmak megjelenítéséért.

A hír, mint vagyoni érték
2021. február 24.

A hír, mint vagyoni érték

A Microsoft az európai kiadó szervezetekkel összefogva szólította fel az EU-t, hogy kötelezze a nagy techcégeket a híroldalakkal való tárgyalásra.

Ausztrália nem hátrál meg
2021. február 22.

Ausztrália nem hátrál meg

A Facebook elérhetetlenné tette az ausztrálok számára a hazai és külföldi média oldalait, és blokkolta a közösségi oldal felhasználói számára a hírtartalmak megosztását.