A rövid távú szálláshelykiadási ágazat átláthatósága


„A Bizottság ma rendeletjavaslatot fogadott el, amelynek célja a rövid távú szálláshelykiadás átláthatóbbá tétele és a hatóságok támogatása abban, hogy biztosítani tudják a rövid távú szálláshelykiadás kiegyensúlyozott fejlődését a fenntartható idegenforgalmi ágazat részeként.[…]”

“[…] Bár a rövid távra történő szállásfoglalás számos előnnyel jár, különösen a szállásadók és a turisták szempontjából, aggodalomra adhat okot például bizonyos olyan helyi közösségek számára, amelyek a megfizethető lakhatás hiányával küzdenek. Az új szabályok javítani fogják a szállásadóktól és az online platformoktól származó adatok gyűjtését és megosztását. Ez pedig a rövid távú szálláshelykiadással kapcsolatos kihívások és lehetőségek kezelését célzó hatékony és arányos helyi szakpolitikákat fog eredményezni.

A javasolt új szabályok segítenek átláthatóbbá tenni a szálláshelyeket rövid távon bérbe adók azonosítását és tevékenységét, az általuk betartandó szabályokat, valamint megkönnyítik a szállásadók regisztrációját. Az előírások emellett meg kívánják szüntetni azt a széttagoltságot is, amely jelenleg az online platformok által végzett adatmegosztást jellemzi, és végső soron segítenek megelőzni a jogellenes hirdetéseket. Összességében ez hozzá fog járulni a turisztikai ökoszisztéma fenntarthatóbbá tételéhez, és támogatni fogja az ágazat digitális átállását.

A rövid távú szálláshelykiadással kapcsolatos adatmegosztásra vonatkozó új követelmények

A javasolt új keretrendszer:
•  Harmonizálja a nemzeti hatóságok által bevezetett, a szállásadókra és rövid távon bérelhető ingatlanjaikra vonatkozó regisztrációs követelményeket: a regisztrációs rendszereknek teljes mértékben elektronikusnak és felhasználóbarátnak kell lenniük.  A szállásadókkal és ingatlanjaikkal kapcsolatban, különösen a „ki”, „mi” és „hol” tekintetében hasonló releváns információkat kell megkövetelni. A regisztráció befejezésekor a szállásadóknak egyedi nyilvántartási számot kell kapniuk.
•  Pontosítja a nyilvántartási számok megjelenítését és ellenőrzését biztosító szabályokat: az online platformoknak meg kell könnyíteniük a szállásadók számára, hogy nyilvántartási számukat meg tudják jeleníteni a platformjaikon. A platformoknak szúrópróbaszerűen ellenőrizniük kell, hogy a szállásadók regisztrálnak-e, és a megfelelő számokat jelenítik-e meg. A hatóságok felfüggeszthetik a nyilvántartási számokat, és kérhetik a platformoktól a szabályokat be nem tartó szállásadók törlését.
•  Egyszerűsíti az online platformok és a hatóságok közötti adatmegosztást: az online platformoknak a vendégéjszakák és vendégek számára vonatkozó adatokat havonta egyszer, automatizált módon kell megosztaniuk a hatóságokkal. A kis- és mikroplatformok részére könnyített beszámolási lehetőségek állnak majd rendelkezésre. A hatóságok ezeket az adatokat a nemzeti „egységes digitális ügyintézési pontokon” keresztül kapják meg. Ez pedig támogatja a célirányos szakpolitikai döntéshozatalt.
•  Lehetővé teszi az adatok összesített formában való további felhasználását: az e javaslat alapján generált adatok összesített formában hozzájárulnak majd az Eurostat által készített idegenforgalmi statisztikákhoz, és beépülnek a jövőbeli európai idegenforgalmi adattérbe. Ezek az információk támogatni fogják az innovatív, turizmussal összefüggő szolgáltatások fejlődését.
Hatékony végrehajtási keretet hoz létre: A tagállamok figyelemmel kísérik ezen átláthatósági keret végrehajtását, és megfelelő szankciókat vezetnek be az e rendeletben foglalt kötelezettségek be nem tartása esetére.

Következő lépések

A Bizottság javaslata az Európai Parlament és a Tanács általi elfogadás céljából megvitatásra kerül.

A rendelet elfogadását és hatálybalépését követően a tagállamok számára kétéves időszak áll rendelkezésre az adatcseréhez szükséges mechanizmusok létrehozására.

Háttér-információk

A rövid távú szálláshelykiadás gyorsan fejlődik az EU-ban, és ezt a folyamatot a platformgazdaság nagymértékben fellendíti. A rövid időre kiadott szálláshelyek az EU-ban az összes turisztikai szálláshely mintegy egynegyedét teszik ki, és számuk Unió-szerte jelentősen növekszik. Ezt a tendenciát a Covid-válság is megerősítette: 2020 és 2021 nyarán a rövid távra szóló szállásfoglalások száma meghaladta a 2018-as szintet. Emellett a foglalások száma 2022 első felében 138%-kal nőtt 2021 azonos időszakához képest. A rövid távú szálláshelykiadás döntő fontosságúvá vált az EU turisztikai ökoszisztémája szempontjából – beleértve a vendégeket és a szállásadókat, valamint számos közösséget –, és egyaránt teremt lehetőségeket és kihívásokat.

A rövid távú szálláshely-szolgáltatásokkal kapcsolatos adatgyűjtésről és -megosztásról szóló rendeletre irányuló javaslat a 2022 februárjában közzétett, a turizmus átállási pályájának egyik kulcsfontosságú intézkedése. A javaslatot a Bizottság 2020. márciusi kkv-stratégiájában jelentették be azzal a céllal, hogy előmozdítsák a közösségi gazdaság kiegyensúlyozott és felelős fejlődését az egységes piac egészében, a közérdekek teljes körű tiszteletben tartása mellett.

A javaslat egyben kiegészíti a meglévő eszközöket, különösen a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályt, amely az online platformokat szabályozza, valamint az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről szóló irányelv (DAC7) szabályait.

(hirlevel.egov.hu)

(ec.europa.eu)


Kapcsolódó cikkek