A rövid távú szálláshelykiadási ágazat átláthatósága


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

„A Bizottság ma rendeletjavaslatot fogadott el, amelynek célja a rövid távú szálláshelykiadás átláthatóbbá tétele és a hatóságok támogatása abban, hogy biztosítani tudják a rövid távú szálláshelykiadás kiegyensúlyozott fejlődését a fenntartható idegenforgalmi ágazat részeként.[…]”

„[…] Bár a rövid távra történő szállásfoglalás számos előnnyel jár, különösen a szállásadók és a turisták szempontjából, aggodalomra adhat okot például bizonyos olyan helyi közösségek számára, amelyek a megfizethető lakhatás hiányával küzdenek. Az új szabályok javítani fogják a szállásadóktól és az online platformoktól származó adatok gyűjtését és megosztását. Ez pedig a rövid távú szálláshelykiadással kapcsolatos kihívások és lehetőségek kezelését célzó hatékony és arányos helyi szakpolitikákat fog eredményezni.

A javasolt új szabályok segítenek átláthatóbbá tenni a szálláshelyeket rövid távon bérbe adók azonosítását és tevékenységét, az általuk betartandó szabályokat, valamint megkönnyítik a szállásadók regisztrációját. Az előírások emellett meg kívánják szüntetni azt a széttagoltságot is, amely jelenleg az online platformok által végzett adatmegosztást jellemzi, és végső soron segítenek megelőzni a jogellenes hirdetéseket. Összességében ez hozzá fog járulni a turisztikai ökoszisztéma fenntarthatóbbá tételéhez, és támogatni fogja az ágazat digitális átállását.

A rövid távú szálláshelykiadással kapcsolatos adatmegosztásra vonatkozó új követelmények

A javasolt új keretrendszer:
•  Harmonizálja a nemzeti hatóságok által bevezetett, a szállásadókra és rövid távon bérelhető ingatlanjaikra vonatkozó regisztrációs követelményeket: a regisztrációs rendszereknek teljes mértékben elektronikusnak és felhasználóbarátnak kell lenniük.  A szállásadókkal és ingatlanjaikkal kapcsolatban, különösen a „ki”, „mi” és „hol” tekintetében hasonló releváns információkat kell megkövetelni. A regisztráció befejezésekor a szállásadóknak egyedi nyilvántartási számot kell kapniuk.
•  Pontosítja a nyilvántartási számok megjelenítését és ellenőrzését biztosító szabályokat: az online platformoknak meg kell könnyíteniük a szállásadók számára, hogy nyilvántartási számukat meg tudják jeleníteni a platformjaikon. A platformoknak szúrópróbaszerűen ellenőrizniük kell, hogy a szállásadók regisztrálnak-e, és a megfelelő számokat jelenítik-e meg. A hatóságok felfüggeszthetik a nyilvántartási számokat, és kérhetik a platformoktól a szabályokat be nem tartó szállásadók törlését.
•  Egyszerűsíti az online platformok és a hatóságok közötti adatmegosztást: az online platformoknak a vendégéjszakák és vendégek számára vonatkozó adatokat havonta egyszer, automatizált módon kell megosztaniuk a hatóságokkal. A kis- és mikroplatformok részére könnyített beszámolási lehetőségek állnak majd rendelkezésre. A hatóságok ezeket az adatokat a nemzeti „egységes digitális ügyintézési pontokon” keresztül kapják meg. Ez pedig támogatja a célirányos szakpolitikai döntéshozatalt.
•  Lehetővé teszi az adatok összesített formában való további felhasználását: az e javaslat alapján generált adatok összesített formában hozzájárulnak majd az Eurostat által készített idegenforgalmi statisztikákhoz, és beépülnek a jövőbeli európai idegenforgalmi adattérbe. Ezek az információk támogatni fogják az innovatív, turizmussal összefüggő szolgáltatások fejlődését.
Hatékony végrehajtási keretet hoz létre: A tagállamok figyelemmel kísérik ezen átláthatósági keret végrehajtását, és megfelelő szankciókat vezetnek be az e rendeletben foglalt kötelezettségek be nem tartása esetére.

Következő lépések

A Bizottság javaslata az Európai Parlament és a Tanács általi elfogadás céljából megvitatásra kerül.

A rendelet elfogadását és hatálybalépését követően a tagállamok számára kétéves időszak áll rendelkezésre az adatcseréhez szükséges mechanizmusok létrehozására.

Háttér-információk

A rövid távú szálláshelykiadás gyorsan fejlődik az EU-ban, és ezt a folyamatot a platformgazdaság nagymértékben fellendíti. A rövid időre kiadott szálláshelyek az EU-ban az összes turisztikai szálláshely mintegy egynegyedét teszik ki, és számuk Unió-szerte jelentősen növekszik. Ezt a tendenciát a Covid-válság is megerősítette: 2020 és 2021 nyarán a rövid távra szóló szállásfoglalások száma meghaladta a 2018-as szintet. Emellett a foglalások száma 2022 első felében 138%-kal nőtt 2021 azonos időszakához képest. A rövid távú szálláshelykiadás döntő fontosságúvá vált az EU turisztikai ökoszisztémája szempontjából – beleértve a vendégeket és a szállásadókat, valamint számos közösséget –, és egyaránt teremt lehetőségeket és kihívásokat.

A rövid távú szálláshely-szolgáltatásokkal kapcsolatos adatgyűjtésről és -megosztásról szóló rendeletre irányuló javaslat a 2022 februárjában közzétett, a turizmus átállási pályájának egyik kulcsfontosságú intézkedése. A javaslatot a Bizottság 2020. márciusi kkv-stratégiájában jelentették be azzal a céllal, hogy előmozdítsák a közösségi gazdaság kiegyensúlyozott és felelős fejlődését az egységes piac egészében, a közérdekek teljes körű tiszteletben tartása mellett.

A javaslat egyben kiegészíti a meglévő eszközöket, különösen a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályt, amely az online platformokat szabályozza, valamint az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről szóló irányelv (DAC7) szabályait.

(hirlevel.egov.hu)

(ec.europa.eu)


Kapcsolódó cikkek

2024. július 9.

Olaszországban jogvita lett a strandolásból

Az olasz tengerpart elképzelhetetlenek strandfürdők nélkül. Az önkormányzatok évtizedekig átláthatatlanul adták ki az üzemeltetési jogokat, megsértve az uniós versenyjogot. A következőkben a szerző egy bizarr jogi és politikai vitát tár a Jogászvilág olvasói elé.

2024. június 24.

Mi köze a kékúszójú tonhalaknak a keresetek befogadhatóságához?

Cikkünkben az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés („EUMSz”) 263. cikkének (4) bekezdése alapján benyújtott közvetlen keresetek (megsemmisítési keresetek) egyes befogadhatósági feltételeit vizsgáljuk, elsődlegesen az Európai Unió Bírósága által kialakított esetjog alapján.