Innováció és közbeszerzés az Európai Unióban


Az innováció az utóbbi évtizedekben jelentős szerepet játszik a világ és az Európai Unió gazdasági életében. Az ajánlatkérőnek minősülő szervezetek beszerzései képesek a piacot jelentősen befolyásolni, ezért a közbeszerzési szabályok is egyre jobban igazodnak a piaci követelményekhez. Az Európai Unió új irányelvi szabályokkal, közbeszerzés alóli kivételi lehetőségekkel, szakmai dokumentumokkal, iránymutatásokkal ösztönzi a K+F és az innovatív beszerzéseket. A 2014-ben elfogadott közbeszerzési irányelvek egy új eljárásfajtát, az innovációs partnerséget is bevezettek, amelynek alkalmazása azonban még sok kérdést vet fel.


Releváns jogszabályhely: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 3. § 12. pont, 9. § (8) bekezdés l) pont, 18. § (3) bekezdés, 28. §, 61. § (2) bekezdés, 76. § (3) bekezdés a) pont, 83. § (2) bekezdés, 85. § (2) bekezdés, 87. § (1) bekezdés, 95. § (1) bekezdés, 96. § (1)-(2), (8) bekezdés, 97. §, 105. § (2) bekezdés a) pont, 111. § v) pont, 130. § (2) bekezdés, 131. §, 132. § (1) bekezdés, 136-137. §, 139. §, 141. §, 143. §

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(3) bekezdés

a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 3. § 6. és 11. pont

a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet


Közbeszerzési Jog Online Szakfolyóirat 2021/6. – Tanulmány

Hivatkozott jogszabályhelyek: EGK-Szerződés 103f. cikk; 92/50/EGK irányelv preambulum; 2014/23/EU irányelv (53) preambulumbekezdés, 41. cikk (2) bekezdés; 2014/24/EU irányelv (47) preambulumbekezdés, 2. cikk 22. pont; 2014/25/EU irányelv 2. cikk 18. pont; Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdés; 2014. évi LXXVI. törvény 3. § 6. és 11. pont; Kbt. 3. § 12. pont, 9. § (8) bekezdés l) pont, 18. § (3) bekezdés, 28. §, 61. § (2) bekezdés, 76. § (3) bekezdés a) pont, 83. § (2) bekezdés, 85. § (2) bekezdés, 87. § (1) bekezdés, 95. § (1) bekezdés, 96. § (1)-(2), (8) bekezdés, 97. §, 105. § (2) bekezdés a) pont, 111. § v) pont, 130. § (2) bekezdés, 131. §, 132. § (1) bekezdés, 136-137. §, 139. §, 141. §, 143. §; 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet

Címkék: innováció, K+F, kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés, innovációs partnerség

1. Innováció az Európai Unióban és az irányelvekben

1.1. Történeti áttekintés

[1] A kutatás és technológiafejlesztés hosszú évek óta jelentős szerepet játszik az Európai Unió (a továbbiakban: EU) politikájában. Az első kutatási keretprogramot 1983-ban hozták létre, jelenleg a kilencedik – a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó, „Horizont Európa”[1] elnevezésű – kutatási és innovációs keretprogram végrehajtása van folyamatban. 2000-ben a lisszaboni csúcson az uniós tagállamok kormányfői azt a célt tűzték ki, hogy az EU-nak 2010-re a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb – tudásalapú – gazdaságává kell válnia, amely képes a fenntartható gazdasági fejlődésre. A stratégia céljai között a kutatás-…

Tisztelt Látogatónk! Ez a tartalom csak regisztrált felhasználóink számára érhető el, a regisztráció INGYENES!

Ha már rendelkezik felhasználónévvel kérjük, jelentkezzen be felhasználói nevével és jelszavával. A tartalom azonnali eléréséhez kérjük, regisztráljon. A regisztráció ingyenes.
Kapcsolódó cikkek