Újabb holokausztper kezdődik az USA-ban


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A felperesek szerint Magyarország és Németország jogellenesen vette el a zsidó állampolgáraik vagyonát a második világháború alatt. Az USA, illetve Magyarország és Németország szerint az amerikai bíróságoknak nincs joghatóságuk az ügyben.

Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága hétfőn tartott tárgyalást a holokauszttúlélők és örököseik által indított két ügyben, amelyek a második világháborúban a zsidóktól elvett vagyon visszaszolgáltatása érdekében indítottak.

Mindkét ügy központi kérdése az, hogy az amerikai bíróságok rendelkeznek-e joghatósággal az európai bűncselekményeket érintő ilyen ügyekben, ha nincs közvetlen amerikai érintettség.

Mindkét ügy az 1976-os külföldi szuverén immunitásokról szóló törvényen (FSIA) alapul, amely joghatóságot biztosít az amerikai bíróságok számára a külföldi államokkal szembeni szövetségi vagy állami perekben.

A törvény többek között meghatározza azokat a feltételeket, amelyeket a keresetindításhoz teljesíteni kell. Ha ezek teljesülnek, akkor a külföldi vádlott immunitásért folyamodhat bármely amerikai bírósághoz, kivéve, ha azt törvényi tiltja.

A Németországi Szövetségi Köztársaság kontra Philipp ügyben a felperesek, a „kisajátítási kivételre” hivatkoznak. A kivétel szerint egy idegen nemzetet nem illeti meg az immunitás joga, ha „a nemzetközi jog megsértésével kisajátított tulajdonról van szó”. Az ügy a Welfenschatz vagy Guelph Kincs nevű középkori ereklyetartókból álló gyűjtemény tulajdonával kapcsolatos, a kincsek értéke körülbelül 255 millió dollár. A gyűjteményt 1929-ben német zsidó műkereskedők csoportja vásárolta meg. A csoport a nagy gazdasági világválság idején eladta a gyűjteménynek nagyjából a felét.

1934-ben a nemzeti szocialisták befolyása alatt álló Dresdner Bank vételi ajánlatot tett a kincs másik részére a német állam nevében. A felperesek szerint a kincsek egy része már 1935 óta és jelenleg is egy berlini közgyűjteményben vannak kiállítva, mert a műkereskedők körülbelül 1,7 millió dollárért eladták azt a Dresdner banknak.

2008-ban néhány „jogutód” azt állította, hogy a műkereskedőket kényszerítették az eladásra, ezért az adásvétel érvénytelen. Az örökösök szerint nemcsak kényszer hatására adták el a kincseket, hanem a vételár nem érte el a kincsek piaci értékét. Ezzel szemben a német kormány azzal érvel, hogy mind az eladás, mind a műtárgyak ára tisztességes volt. A Legfelsőbb Bíróságnak abban kell állást foglalnia, hogy a kisajátítás alóli mentesség vonatkozik-e az örökösök azon állításaira, hogy a német kormány saját állampolgáraitól vette el a vagyont a saját országán belül.

A Legfelsőbb Bíróság szintén tárgyalja a Magyarország kontra Simon ügyet, amelyben arról kell dönteni, hogy egy amerikai kerületi bíróság „nemzetközi viszonosság alapján” elutasíthatja-e az FSIA szerinti joghatóság gyakorlását. 2010-ben a magyar holokauszt 14 zsidó túlélője három külön szövetségi bíróság előtt nyújtott be keresetet a magyar kormány ellen, kettőt Chicagóban és egyet Washington DC-ben. A felperesek célja az volt, hogy visszaszerezzék a második világháború alatt tőlük elvett vagyont. A második világháború során zsidó származású magyarok millióitól vették el vagyonukat, vonatokra rakták őket és olyan haláltáborokba szállították őket, mint Auschwitz. A felperesek már nem magyar állampolgárok, de a második világháború előtt azok voltak, vagy a háború előtt Magyarországhoz csatolt országokban éltek.

A kerületi bíróság elutasította az ügyet, de az amerikai Columbiai Körzeti Fellebbviteli Bíróság megváltoztatta az ítéletet, hivatkozva az amerikai kormány „erkölcsi kötelezettségvállalására, amely garantálja az igazságszolgáltatást a holokauszt túlélőinek. ”

A fellebbviteli döntést követően az elsőfokú bíróság a nemzetközi viszonosságra és a forum non conveniens doktrínára hivatkozva ismét elutasította a keresetet.

A német és a magyar kormány egyaránt azzal érvelt, hogy az ügyekben az amerikai bíróságoknak nincs joghatósága. Az USA, amely mindkét esetben amicus curiae-ként jelenik meg, egyetértett a kért állam érvelésével országok következtetéseit.

(jurist.org)
Kapcsolódó cikkek

2024. július 9.

Olaszországban jogvita lett a strandolásból

Az olasz tengerpart elképzelhetetlenek strandfürdők nélkül. Az önkormányzatok évtizedekig átláthatatlanul adták ki az üzemeltetési jogokat, megsértve az uniós versenyjogot. A következőkben a szerző egy bizarr jogi és politikai vitát tár a Jogászvilág olvasói elé.

2024. június 24.

Mi köze a kékúszójú tonhalaknak a keresetek befogadhatóságához?

Cikkünkben az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés („EUMSz”) 263. cikkének (4) bekezdése alapján benyújtott közvetlen keresetek (megsemmisítési keresetek) egyes befogadhatósági feltételeit vizsgáljuk, elsődlegesen az Európai Unió Bírósága által kialakított esetjog alapján.