Gárdos István tanulmányíró verseny


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A Gárdos Mosonyi Tomori Ügyvédi Iroda pályázatot ír ki Gárdos István, az Iroda alapítójának és vezetőjének szellemi öröksége ápolására.

Gárdos István szakmai pályafutása alatt a bankügyletek jogi tartalmának minél alaposabb megértésére, ennek alapján a banki szerződések, biztosítékok és az azok alapjául szolgáló polgári jogi szabályok egyértelmű kidolgozására törekedett. Fáradhatatlan kíváncsisággal kutatta a bankügyletek alapjául szolgáló közgazdasági viszonyok jogi vetületét, a pénz jogi természetét, és megalkuvás nélkül ragaszkodott a szabályozás logikájának és teljes harmóniájának megteremtéséhez.

A pályázati felhívással a célunk az, hogy Gárdos István ezen törekvései méltó folytatásáról – az Iroda működésének keretein túl is – gondoskodjunk.

A pályázat témája
Pályázni lehet minden olyan, máshol még nem publikált tanulmánnyal, amely a bankügyletek (így például hitel- és kölcsönszerződések, számlaszerződések, dologi és személyi biztosítékok, a pénz jogi jellege) jogi kérdéseit vizsgálja.

A pályázók köre
A pályázatra olyan joghallgatók és jogászok jelentkezését várjuk, akik a 2020/2021. tanévben jogász osztatlan képzésben vagy doktori képzésben vesznek részt vagy akik a jogi záróvizsgájukat legkorábban a 2017/2018. tanévben tették le.

A pályázati díj összege és annak elbírálása
A pályaműveket bíráló bizottság bírálja el. A bizottság tagjai: VÉKÁS LAJOS (professzor emeritus, ELTE ÁJK), LESZKOVEN LÁSZLÓ (egyetemi docens, ME ÁJK) és GÁRDOS PÉTER (partner, Gárdos Mosonyi Tomori Ügyvédi Iroda, adjunktus, ELTE ÁJK).

Az I. helyezett bruttó 400.000 forint, a II. helyezett bruttó 250.000 forint, a III. helyezett bruttó 150.000 forint pénzjutalomban részesül. A pénzjutalom adóköteles.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a bíráló bizottság döntésének megfelelően a díjakat megosztottan ítélje oda, vagy – arra érdemes pályamű hiányában – helyezettet ne hirdessen.

A pályázat formai követelményei
A pályaművek terjedelme 1-2 szerzői ív. A pályázaton fel kell tüntetni a szerző nevét, egyetemi hallgató esetén az egyetemet és az évfolyamot, doktorandusz esetén a doktori iskolát, államvizsgázott pályázó esetén a pályázó munkahelyét és csatolni kell a jogi diploma, illetve a hallgatói-, doktori képzésben való részvételt igazoló okirat másolatát.

A pályázat benyújtása
A pályázat benyújtásának határideje 2021. február 15.
A pályázatokat elektronikusan a palyazat@gmtlegal.hu e-mail címre küldve kell benyújtani.
A pályázat akkor nyújtható be, ha a Pályázó a pályázati felhívás kiírójának a pályázati felhíváshoz kapcsolódó  honlapon elérhető Adatkezelési Tájékoztatója ismeretében hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez, azzal, hogy az ott elérhető „Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez” nyilatkozatot megfelelően kitöltve, aláírva, pdf formátumban a pályaművével együtt a pályázat benyújtási határidején belül megküldi apalyazat@gmtlegal.hu email címre.

Eredményhirdetés
Az eredményhirdetésről a pályázati felhívás kiírója a díjazottakat közvetlenül, e-mail címük útján értesíti.
A pályázat végeredménye, a díjazott pályázók neve, státusza, fényképe a pályázati felhívás kiírójának a honlapján  és közösségi média felületein is közzétételre kerül. A pályázó a pályamű benyújtásával hozzájárul, hogy a pályázati felhívás kiírója a díjazott pályázók nevét, státuszát, fényképét és a pályaművet a saját honlapján lehívásra hozzáférhetővé tegye a pályázat lezárását követő 5 évig.

A díjazott pályaművek – a folyóirat szerkesztőbizottságának eltérő döntése hiányában, a folyóirattal kötött szerződés alapján – megjelennek a Polgári Jog című folyóiratban, a szerkesztőbizottság által meghatározott terjedelemben.


Kapcsolódó cikkek