Gárdos István tanulmányíró verseny


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A Gárdos Mosonyi Tomori Ügyvédi Iroda pályázatot ír ki Gárdos István, az Iroda alapítójának és vezetőjének szellemi öröksége ápolására.

Gárdos István szakmai pályafutása alatt a bankügyletek jogi tartalmának minél alaposabb megértésére, ennek alapján a banki szerződések, biztosítékok és az azok alapjául szolgáló polgári jogi szabályok egyértelmű kidolgozására törekedett. Fáradhatatlan kíváncsisággal kutatta a bankügyletek alapjául szolgáló közgazdasági viszonyok jogi vetületét, a pénz jogi természetét, és megalkuvás nélkül ragaszkodott a szabályozás logikájának és teljes harmóniájának megteremtéséhez.

A pályázati felhívással a célunk az, hogy Gárdos István ezen törekvései méltó folytatásáról – az Iroda működésének keretein túl is – gondoskodjunk.

A pályázat témája
Pályázni lehet minden olyan, máshol még nem publikált tanulmánnyal, amely a bankügyletek (így például hitel- és kölcsönszerződések, számlaszerződések, dologi és személyi biztosítékok, a pénz jogi jellege) jogi kérdéseit vizsgálja.

A pályázók köre
A pályázatra olyan joghallgatók és jogászok jelentkezését várjuk, akik a 2020/2021. tanévben jogász osztatlan képzésben vagy doktori képzésben vesznek részt vagy akik a jogi záróvizsgájukat legkorábban a 2017/2018. tanévben tették le.

A pályázati díj összege és annak elbírálása
A pályaműveket bíráló bizottság bírálja el. A bizottság tagjai: VÉKÁS LAJOS (professzor emeritus, ELTE ÁJK), LESZKOVEN LÁSZLÓ (egyetemi docens, ME ÁJK) és GÁRDOS PÉTER (partner, Gárdos Mosonyi Tomori Ügyvédi Iroda, adjunktus, ELTE ÁJK).

Az I. helyezett bruttó 400.000 forint, a II. helyezett bruttó 250.000 forint, a III. helyezett bruttó 150.000 forint pénzjutalomban részesül. A pénzjutalom adóköteles.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a bíráló bizottság döntésének megfelelően a díjakat megosztottan ítélje oda, vagy – arra érdemes pályamű hiányában – helyezettet ne hirdessen.

A pályázat formai követelményei
A pályaművek terjedelme 1-2 szerzői ív. A pályázaton fel kell tüntetni a szerző nevét, egyetemi hallgató esetén az egyetemet és az évfolyamot, doktorandusz esetén a doktori iskolát, államvizsgázott pályázó esetén a pályázó munkahelyét és csatolni kell a jogi diploma, illetve a hallgatói-, doktori képzésben való részvételt igazoló okirat másolatát.

A pályázat benyújtása
A pályázat benyújtásának határideje 2021. február 15.
A pályázatokat elektronikusan a palyazat@gmtlegal.hu e-mail címre küldve kell benyújtani.
A pályázat akkor nyújtható be, ha a Pályázó a pályázati felhívás kiírójának a pályázati felhíváshoz kapcsolódó  honlapon elérhető Adatkezelési Tájékoztatója ismeretében hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez, azzal, hogy az ott elérhető „Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez” nyilatkozatot megfelelően kitöltve, aláírva, pdf formátumban a pályaművével együtt a pályázat benyújtási határidején belül megküldi apalyazat@gmtlegal.hu email címre.

Eredményhirdetés
Az eredményhirdetésről a pályázati felhívás kiírója a díjazottakat közvetlenül, e-mail címük útján értesíti.
A pályázat végeredménye, a díjazott pályázók neve, státusza, fényképe a pályázati felhívás kiírójának a honlapján  és közösségi média felületein is közzétételre kerül. A pályázó a pályamű benyújtásával hozzájárul, hogy a pályázati felhívás kiírója a díjazott pályázók nevét, státuszát, fényképét és a pályaművet a saját honlapján lehívásra hozzáférhetővé tegye a pályázat lezárását követő 5 évig.

A díjazott pályaművek – a folyóirat szerkesztőbizottságának eltérő döntése hiányában, a folyóirattal kötött szerződés alapján – megjelennek a Polgári Jog című folyóiratban, a szerkesztőbizottság által meghatározott terjedelemben.


Kapcsolódó cikkek

2023. szeptember 28.

A jövő jogásza podcast: az AI hatása a jogi szakmára

Podcastunkban a mesterséges intelligencia jogi szakmára gyakorolt hatásáról Dr. Megyeri Andrea a Wolters Kluwer Hungary innovációs és tartalomfejlesztési vezetője beszélget Dr. Tilesch György mesterséges intelligencia szakértővel, a PHI INSTITUTE for Augmented Intelligence elnökével.

2023. június 22.

MI eszközök használata az ügyvédi munkában – 4. rész: hivatásbeli kötelezettségeket érintő kockázatok

Cikksorozatunk negyedik részében kiemelünk néhány olyan kockázatot, amelyek akkor merülnek fel, ha az ügyvédek MI-eszközöket használnak. Kitérünk arra is, hogy ezek használata miként veszélyeztetheti a hivatásbeli kötelezettségeknek való megfelelést. A cikk az Európai Ügyvédi Kamarák Tanácsa (CCBE) és az Európai Ügyvédek Alapítványa (ELF) által bemutatott, az Európai Bizottság által finanszírozott AI4Lawyers projekt keretében megalkotott útmutató alapján készült.

2023. június 7.

MI eszközök használata az ügyvédi munkában – 3. rész

Cikksorozatunk harmadik részében az szövegkeresésről, a szövegelemzésről a beszédet szöveggé alakító eszközökről, a chatbotokról és az adminisztrációs teher MI-vel való csökkentéséről olvashatnak. A cikk az Európai Ügyvédi Kamarák Tanácsa (CCBE) és az Európai Ügyvédek Alapítványa (ELF) által bemutatott, az Európai Bizottság által finanszírozott AI4Lawyers projekt keretében megalkotott útmutató alapján készült.