Mesterséges intelligencia irodát nyit az Európai Unió


Az Európai MI-iroda a mesterséges intelligenciával kapcsolatos szakértelem központja lesz az egész EU-ban. Kulcsszerepet fog játszani az EU AI Act végrehajtásában – különösen az általános célú mesterséges intelligencia tekintetében – a megbízható MI kifejlesztésének és használatának, valamint a nemzetközi együttműködésnek az előmozdítása terén.

Az Európai MI-iroda támogatni fogja a megbízható mesterséges intelligencia fejlesztését és használatát, miközben védelmet nyújt a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kockázatokkal szemben. Az MI-irodát az Európai Bizottságon belül hozták létre a mesterséges intelligenciával kapcsolatos szakértelem központjaként, és ez képezi az egységes európai MI-irányítási rendszer alapját.

Az EU célja annak biztosítása, hogy a mesterséges intelligencia biztonságos és megbízható legyen. E célból a mesterséges intelligenciáról szóló rendelet az MI-re vonatkozó első átfogó jogi keret világszerte, amely garantálja az emberek egészségét, biztonságát és alapvető jogait, és jogbiztonságot nyújt a 27 tagállam vállalkozásai számára.

A mesterségesintelligencia-iroda egyedülálló eszközökkel rendelkezik ahhoz, hogy támogassa az EU mesterséges intelligenciával kapcsolatos megközelítését. Kulcsszerepet fog játszani az EU AI Act végrehajtásában azáltal, hogy támogatja a tagállamok irányítási szerveit feladataik ellátásában. Érvényesíteni fogja az általános célú MI-modellekre vonatkozó szabályokat. Ezt támasztják alá a rendelet által a Bizottságra ruházott hatáskörök, többek között az általános célú MI-modellek értékelésének, információk és intézkedések kérése a modellszolgáltatóktól, valamint szankciók alkalmazásának lehetősége. Az AI Office a megbízható mesterséges intelligencia innovatív ökoszisztémáját is előmozdítja a társadalmi és gazdasági előnyök kiaknázása érdekében. Nemzetközi szinten stratégiai, koherens és hatékony európai megközelítést fog biztosítani a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, és globális referenciaponttá válik.

tájékozott döntéshozatal érdekében az MI- iroda külön fórumokon és szakértői csoportokon keresztül együttműködik a tagállamokkal és a szélesebb szakértői közösséggel. Ezek egyesítik a tudományos közösség, az ipar, az agytrösztök, a civil társadalom és a nyílt forráskódú ökoszisztéma ismereteit, biztosítva nézeteik és szakértelmük figyelembevételét. A mesterségesintelligencia-ökoszisztéma átfogó betekintésére alapozva, beleértve a képességek, a telepítés és az egyéb trendek fejlődését is, az AI Office elősegíti a potenciális előnyök és kockázatok alapos megértését.

GenAI4EU

2024 januárjában a Bizottság elindította az MI innovációs csomagját annak érdekében, hogy támogassa az induló vállalkozásokat és a kkv-kat az uniós értékeknek és szabályoknak megfelelő, megbízható MI kifejlesztésében. A csomag részét képezte mind a GenAI4EU kezdeményezés, mind az MI-iroda. Együtt hozzájárulnak az új felhasználási esetek és a kialakulóban lévő alkalmazások fejlesztéséhez Európa 14 ipari ökoszisztémájában, valamint a közszférában. Alkalmazási területek közé tartozik a robotika, az egészségügy, a biotechnológia, a gyártás, a mobilitás, az éghajlat és a virtuális világok.

Az MI-iroda feladatai

A mesterséges intelligenciáról szóló rendelet támogatása és a generális célú mesterséges intelligenciára vonatkozó szabályok érvényesítése

Az AI Office felhasználja szakértelmét az EU AI Act végrehajtásának támogatására a következők révén:

 • Hozzájárulás a rendelet következetes alkalmazásához a tagállamokban, beleértve az uniós szintű tanácsadó szervek létrehozását, a támogatás és az információcsere megkönnyítését
 • Eszközök, módszertanok és referenciaértékek kidolgozása az általános célú MI-modellek képességeinek és hatókörének értékelésére, valamint a rendszerszintű kockázatokkal járó modellek osztályozására
 • legkorszerűbb gyakorlati kódexek kidolgozása a szabályok részletes meghatározása érdekében, együttműködve a vezető mesterségesintelligencia-fejlesztőkkel, a tudományos közösséggel és más szakértőkkel
 • A szabályok esetleges megsértésének kivizsgálása, beleértve a modellképességek értékelésére irányuló értékeléseket is, és a szolgáltatók felkérése korrekciós intézkedések meghozatalára
 • Útmutatások és iránymutatások, végrehajtási és felhatalmazáson alapuló jogi aktusok, valamint egyéb eszközök kidolgozása a rendelet hatékony végrehajtásának támogatására és a rendeletnek való megfelelés nyomon követésére

A megbízható mesterséges intelligencia fejlesztésének és használatának megerősítése

A Bizottság célja a megbízható mesterséges intelligencia előmozdítása a belső piacon. Ehhez az MI-iroda az érintett állami és magánszereplőkkel, valamint az induló közösséggel együttműködve az alábbiak révén járul hozzá:

 • A mesterséges intelligencia társadalmi és gazdasági előnyeinek Unió-szerte történő kiaknázására irányuló fellépések és szakpolitikák előmozdítása
 • Tanácsadás a bevált gyakorlatokról, valamint a mesterséges intelligenciára vonatkozó tesztkörnyezetekhez (ún. sandboxok), valós teszteléshez és a mesterséges intelligencia elterjedését támogató egyéb európai támogatási struktúrákhoz való gyors hozzáférés lehetővé tétele
 • megbízható mesterséges intelligencia innovatív ökoszisztémáinak ösztönzése az EU versenyképességének és gazdasági növekedésének fokozása érdekében
 • A Bizottság támogatása a transzformatív mesterségesintelligencia-eszközök használatának kihasználásában és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos ismeretek megerősítésében

A nemzetközi együttműködés előmozdítása

Nemzetközi szinten a mesterségesintelligencia-iroda hozzájárul a stratégiai, koherens és hatékony uniós megközelítéshez az alábbiak révén:

 • megbízható mesterséges intelligenciával kapcsolatos uniós megközelítés előmozdítása, beleértve a világ hasonló intézményeivel való együttműködést is
 • A mesterséges intelligenciával kapcsolatos nemzetközi együttműködés és irányítás előmozdítása a mesterséges intelligenciával kapcsolatos globális megközelítéshez való hozzájárulás céljából
 • A mesterséges intelligenciáról szóló nemzetközi megállapodások kidolgozásának és végrehajtásának támogatása, beleértve a tagállamok támogatását is

A bizonyítékokon és előrejelzéseken alapuló valamennyi feladat hatékony végrehajtása érdekében az MI-iroda folyamatosan figyelemmel kíséri az MI-ökoszisztémát, a technológiai és piaci fejleményeket, valamint a rendszerszintű kockázatok kialakulását és az egyéb releváns tendenciákat.

Együttműködés az intézményekkel, szakértőkkel és érdekelt felekkel

Az MI-iroda munkájához elengedhetetlen az intézményekkel, szakértőkkel és érdekelt felekkel való együttműködés.

Intézményi szinten az MI-iroda szorosan együttműködik a tagállamok képviselőiből álló Európai Mesterséges Intelligencia Testülettel és a Bizottság Algoritmikus Átláthatóság Európai Központjával (ECAT).

független szakértők tudományos testülete szoros kapcsolatot biztosít a tudományos közösséggel. További technikai szakértelem gyűlik össze egy tanácsadó fórum keretében, amely az érdekelt felek – köztük az ipar, az induló vállalkozások és a kkv-k, a tudományos élet, az agytrösztök és a civil társadalom – kiegyensúlyozott kiválasztását képviseli. Az MI-iroda egyéni szakértőkkel és szervezetekkel is együttműködhet. Emellett fórumokat hoz létre a mesterségesintelligencia-modellek és -rendszerek – többek között az általános célú mesterséges intelligencia – szolgáltatói közötti együttműködés, valamint a nyílt forráskódú közösség számára, hogy megosszák egymással a bevált gyakorlatokat, és hozzájáruljanak magatartási kódexek és gyakorlati kódexek kidolgozásához.

A mesterséges intelligenciával foglalkozó hivatal felügyeli majd a mesterséges intelligenciáról szóló paktumot is, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy együttműködjenek a Bizottsággal és más érdekelt felekkel, például a bevált gyakorlatok megosztásával és a tevékenységekhez való csatlakozással. Ez a kötelezettségvállalás az EU AI Act hatálybalépése előtt kezdődik, és lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy előre tervezzenek és felkészüljenek a mesterséges intelligenciáról szóló törvény végrehajtására. Mindez része lesz a mesterséges intelligenciával foglalkozó európai szövetségnek, a Bizottság kezdeményezésének, amelynek célja, hogy nyílt politikai párbeszédet alakítson ki a mesterséges intelligenciáról.

A mesterséges intelligenciára vonatkozó összehangolt terv további, a mesterséges intelligenciára vonatkozó megbízható fejlesztést és elterjedést elősegítő kezdeményezéseket térképez fel.

(Eredeti cikk: Európai MI-iroda)


Kapcsolódó cikkek

2024. április 18.

A technológia által támogatott joggyakorlat jövője: az AI precizitása egyensúlyba kerül az emberi szakértelemmel

A jog kritikus válaszút előtt áll, ahol egyensúlyba kell hoznia a nagy nyelvi modellek szabályalapú, algoritmikus és adatvezérelt logikáját az ember értelmező, stratégiai és empatikus gondolkodásmódjával, a mesterséges intelligencia által generált eredményeket az emberi szakértelemmel párhuzamosan alkalmazva az ügyfelek problémáinak átfogó kezelése érdekében.

2024. április 17.

Digtális megfelelés: Miért nem működnek a régi rutinok, és ez miért fájdalmas?

A digitális gazdaságban mind többen érezzük úgy, hogy általános közérzetünket minden téren meghatározza, hogy a régi és bevált rutinokat újra és újra felül kell vizsgálnunk. Ahogy Kahnemann mondaná, a gyorsról a lassú gondolkodásra kell váltanunk. A rutin lényege pedig éppen abban rejlik, hogy felgyorsítja és „fájdalommentesíti” az ismétlődő döntési szituációk megoldását. Különösen nagy kihívás, miközben a figyelmünket ezer csatornán felfoghatatlan számú inger bombázza. Ne felejtsük el, hogy az időnk és figyelmünk az egyik legnagyobb gazdasági értékké vált.

2024. április 17.

Miért (ne) antropomorfizáljuk a generatív mesterséges intelligenciát? – 1. rész

Úgy tűnhet, a mesterséges intelligencia napjainkban egyre inkább az emberhez hasonlóvá kezd válni. Ennek hátterében a tudomány fejlődésének természetes következményei és néha tudatos emberi döntések állnak. Milyen jelenségek állnak a folyamat mögött, és hogyan fogja ez a trend befolyásolni a mindennapjainkat a közeljövőben?