Szeretsz és tudsz érvelni? – Itt a helyed! Dr. Nagy László Magánjogi Érvelési Verseny


A Dr. Nagy László Alapítvány nyolcadik alkalommal hirdeti meg a Dr. Nagy László Magánjogi Érvelési Versenyt az alábbiak szerint.

A Verseny célja

A Verseny lehetőséget biztosít joghallgatóknak arra, hogy a jogászi hivatás egyik legnagyobb kihívását jelentő területén, a jól felépített, tiszta, világos, bátor, szellemes – és jogilag is helyes – jogászi érvelésben megmutassák magukat és összemérjék tehetségüket egy szakmailag jól előkészített és lebonyolított, jelentős presztízst biztosító, ámde mégis játékos vetélkedés keretében. A Verseny egyben lehetőséget teremt a 2013-ban fiatalon elhunyt zseniális ügyvéd, dr. Nagy László István emlékének ápolására a jogásztársadalomban.

A Verseny védnökei

Dr. Sonnevend Pál az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának dékánja és Dr. Tóth M.Gábor, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke

A versenybizottság elnökeű

dr. Siegler Konrád

A versenybizottság titkárai

dr. Kovács Vivien és dr. Szopkó Rebeka

A Verseny szakmai támogatói

További támogatók

Jelentkezési és részvételi feltételek

A Versenyre joghallgatók jelentkezhetnek Magyarország bármelyik egyetemének jogi karáról.

A Versenyre 2023. április 5-ig lehet jelentkezni a drnagylaszloalapitvany@gmail.com e-mail címen. A jelentkezéshez a jelentkezőnek csatolnia kell (i) magyar nyelvű, az elérhetőségi adatokat is tartalmazó szakmai életrajzát, (ii) a joghallgatói jogviszonyt igazoló érvényes diákigazolványa másolatát, (iii) a jelen versenykiírás 1. számú mellékletét képező, megfelelően kitöltött és aláírt adatkezelési nyilatkozatot és (iv) a beugró feladat megoldását. A beugró feladat az Alapítvány publikusan elérhető honlapján (www.drnagylaszloalapitvany.hu) és Facebook oldalán (Dr. Nagy László Alapítvány) található. A megoldást magyar nyelven, szövegszerkesztővel kell elkészíteni maximum két A4-es oldal terjedelemben.

A jelentkezők közül az Alapítvány kuratóriuma által felkért versenybizottság választja ki azt a maximum 16 hallgatót, aki a Versenyen részt vehet. A jelentkezők 2023. április 14-ig az Alapítvány publikusan elérhető honlapján és Facebook oldalán keresztül értesülhetnek a versenybizottság döntéséről.

A Verseny szóbeli szakaszába bejutott 16 versenyző a Wolters Kluwer Hungary Kft. jóvoltából 2023. április 17-től a 2022/2023-as tanév végéig terjedően – így a Verseny időtartamára is – ingyenes hozzáférést kap az idén immár 30 éves Jogtár online platformján (http://uj.jogtar.hu/) található széleskörű jogi adatbázis tartalomhoz, szakértői megoldásokhoz (magyar és európai uniós joganyagok, döntvények, kommentárok és nagykommentárok, jogi szakkönyvek).

A Verseny időpontja és helyszíne

A Verseny 2023. április 19-én és 20-án a Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda székhelyén (Víziváros Office Center, 1027 Budapest, Kapás u. 6-12., A épület, 3. emelet) kerül lebonyolításra azzal, hogy a döntőre és az azt megelőző „bronzmeccsre” – várhatóan nagyobb közönség előtt – a Víziváros Office Center földszintjén található konferenciateremben kerül majd sor. További részletek az Alapítvány honlapján és Facebook oldalán lesznek elérhetőek.

Kép- és hangfelvételek készítése

A Verseny során a Verseny dokumentálása érdekében, valamint a Verseny és a Verseny jogászi hivatástudatot támogató népszerűsítése érdekében a résztvevőkről fénykép-, kép- és hangfelvételeket készítünk („Felvételek”). A Versenyen készült Felvételeket az itt jelölt célból nyilvánosságra hozhatjuk publikus internetes felületeken, illetve kiadványokban is.

A Versenyre való jelentkezéssel a jelentkező kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy róla a Verseny alatt Felvételek készüljenek és azokat az Alapítvány és a Verseny lebonyolításában közreműködő Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Wolters Kluwer Hungary Kft., illetve egyéb közreműködők a Verseny dokumentálása és népszerűsítése érdekében felhasználja, nyilvánosságra hozza. A Felvételek kezeléséhez kapcsolódó adatvédelmi tudnivalókról a jelen versenykiírás 1. számú mellékletében található adatkezelési tájékoztatóból lehet tájékozódni.

A Verseny lebonyolítása

A Verseny több körös kieséses rendszerben kerül lebonyolításra. A versenyzőkből a versenybizottság sorsolással párokat alakít ki és meghatározza a versenyzőpárok versenyzésisorrendjét. Az is sorsolással kerül meghatározásra, hogy melyik versenyző foglalja el az A és melyik a B érvelési pozíciót. Az egymással párban megküzdő versenyzők közül a versenybizottság által kijelölt zsűri dönti el a továbbjutó személyét. A döntés során a zsűri elsősorban az érvelés minőségét (megalapozottság, transzparencia, logikus felépítés, kreativitás, szellemesség), továbbá a jogi megoldás helyességét és teljességét értékeli.

A Verseny gördülékeny lebonyolítása érdekében párhuzamosan több zsűri is tevékenykedhet, az elődöntőkben és a döntőben azonban egyetlen zsűri fog közreműködni.

A továbbjutók között a fenti szabályok szerint ismét sorsolás lesz és így tovább egészen a döntőig. A nyolcad- és negyeddöntők 2023. április 19-én 9 órától, míg az elődöntők és a döntők 2023. április 20-án 14 órától kerülnek lebonyolításra.
A sorsolást követően a versenyzők 60 percet kapnak a felkészülésre, amely alatt végig a Verseny helyszínén kell tartózkodniuk. A felkészülés alatt internetezhetnek, jogszabályokat, egyéb forrásokat használhatnak, de egymással nem kommunikálhatnak és külső személyes szakértői segítséget nem vehetnek igénybe. Ezután az első versenyzőpár A tagja kap 5 percet az érvei előadására, majd a B tag kap 5 percet erre. Ezt követően a versenyzők további 3-3 percet kapnak az érveik újabb ütköztetésére, majd az A versenyző kap még 1 percet a reagálásra, amire a B versenyző maximum további 1 percben válaszolhat. Ezen menetrend szerint versenyez le az összes még versenyben lévő páros egészen a döntőig.

Az egyes fordulók (tehát a nyolcaddöntők, a negyeddöntők, az elődöntők és a
bronzmeccs/döntő) lebonyolítása után a zsűri értékeli a versenyzők teljesítményét és kihirdeti a döntését arra vonatkozóan, hogy az egyes versenyzőpárokból melyik versenyző jut tovább, illetve melyikük teljesítményét tartotta meggyőzőbbnek. A következő fordulóba nem jutott versenyzők hallgatóságként részt vehetnek a Verseny összes további fordulójában és szeretettel várjuk őket a döntőt követően megrendezésre kerülő ünnepélyes díjátadó rendezvényre is.

A Verseny nyelve a magyar, azonban az angol nyelvtudás egyes feladatok megoldásához előnyt jelenthet, illetve a győztes számára a szakmai gyakorlat során elengedhetetlen. A Versenyen való részvétel díjmentes.
A Versenyen minden versenyző a saját technikai eszközeivel (laptop, telefon, stb.) vesz részt, ilyeneket nem biztosítunk a versenyzők számára.

A feladatok jellege

A Verseny során megoldandó feladatok a való életből vett magánjogi jellegű vitás helyzeteket modelleznek. Lehetnek közöttük peres és szerződéses tárgyalási, továbbá jogszabályértelmezési feladatok egyaránt. Azonban a feladatok által megjelenített élethelyzetek mindenképpen többféle jogi álláspontot és értelmezési lehetőséget tesznek lehetővé és ezeket kell a versenyzőknek megvédeniük, illetve ütköztetniük. A Verseny során a polgári jogi és társasági jogi tanulmányok előnyt jelenthetnek.

Zsűri

A zsűri tagjait a versenybizottság kéri fel elismert szakemberek közül. A zsűri tagjairól az Alapítvány honlapja és Facebook oldala a Versenyt megelőzően tájékoztatást fog adni.

Díjazás

A Verseny győztese számára a Bird & Bird szakmai gyakorlati lehetőséget biztosít, melyből egy hetet – az aktuális járványhelyzet és egyéb körülmények függvényében – a Bird & Bird egyik nyugat-európai irodájában lehet eltölteni, melynek során az iroda, illetve az Alapítvány állja utazásának és szállásának költségeit. A Verseny első három helyezettje továbbá pénzjutalomban részesül, melynek összege az első helyezett esetében bruttó 200.000 forint, a második helyezett esetében bruttó 150.000 forint, a harmadik helyezett esetében pedig bruttó 100.000 forint.

A Verseny győztese továbbá elnyeri a Dr. Nagy László Díjat, amit az Alapítvány kuratóriuma ajánlott fel.

Díjátadó rendezvény

A Verseny ünnepélyes díjátadójára közvetlenül a döntő után, tehát 2023. április 20-án kb. 19 órától kerül sor a Víziváros Office Center (1027 Budapest, Kapás u. 6-12.) földszintjén található teremben.ű

A Wolters Kluwer Hungary (https://wolterskluwer.com) és a Pro/Lawyer Consulting (https://prolawyer.hu) különdíjakat ajánlott fel egy-egy általuk kiválasztott versenyző részére, ami szintén a díjátadó ünnepségen kerül kihirdetésre és átadásra.

Az Arsboni Kft. (https://karrier.arsboni.hu/) a szóbeli fordulókba jutott versenyzők számára különböző ingyenes karrierépítési lehetőségeket ajánlott fel.

Információk

A Versennyel kapcsolatos esetleges kérdéseket várjuk az drnagylaszloalapitvany@gmail.com e-mail címen vagy telefonon (dr. Kovács Vivien: +36 70 469 2323; dr. Szopkó Rebeka: +36 70 469 2307).

Dr. Nagy Lászlóról, az Alapítványról, továbbá a Versennyel kapcsolatos hírekről és egyéb információkról az Alapítvány honlapja és Facebook oldala ad tájékoztatást.

Dr. Nagy László Alapítvány

A Verseny szóbeli szakaszába bejutott 16 versenyző a Wolters Kluwer Hungary Kft. jóvoltából 2023. április 17-től a 2022/2023-as tanév végéig terjedően – így a Verseny időtartamára is – ingyenes hozzáférést kap az idén immár 30 éves Jogtár online platformján (http://uj.jogtar.hu/) található széleskörű jogi adatbázis tartalomhoz, szakértői megoldásokhoz (magyar és európai uniós joganyagok, döntvények, kommentárok és nagykommentárok, jogi szakkönyvek).
A Wolters Kluwer Hungary Kft.  a jogaszvilag.hu kiadója (a szerk.)

Kapcsolódó cikkek

2023. június 7.

MI eszközök használata az ügyvédi munkában – 3. rész

Cikksorozatunk harmadik részében az szövegkeresésről, a szövegelemzésről a beszédet szöveggé alakító eszközökről, a chatbotokról és az adminisztrációs teher MI-vel való csökkentéséről olvashatnak. A cikk az Európai Ügyvédi Kamarák Tanácsa (CCBE) és az Európai Ügyvédek Alapítványa (ELF) által bemutatott, az Európai Bizottság által finanszírozott AI4Lawyers projekt keretében megalkotott útmutató alapján készült.

2023. május 31.

MI eszközök használata az ügyvédi munkában – 2. rész

Az Európai Bizottság által finanszírozott AI4Lawyers projekt keretében megalkotott útmutatóból készült cikksorozatunk második részében az ügyvédi kamarák lehetőségeit és az MI eszközök csoportjait ismertetjük. Az ügyvédi hivatás függetlenségének az állammal szembeni első számú garanciája az ügyvédi önszabályozás. Az ügyvédi kamaráknak ezért mérlegelniük kell, hogy saját országukban milyen módon tudják az ügyvédeket támogatni az MI eszközök használatában.

2023. május 24.

MI eszközök használata az ügyvédi munkában – 1. rész

2018-ban az Európai Bizottság európai kezdeményezést indított, amelynek célja, hogy felkészüljön a mesterséges intelligencia által előidézett társadalmi-gazdasági változásokra, többek között az oktatás korszerűsítésének ösztönzése és a munkaerő-piaci átmenet támogatása. Ennek része a jogászok, ügyvédek részére készített útmutató, amelyből a cikkünkben részleteket közlünk.