A futárok munkáltatója a futárcég?


A címbeli kérdésre kereste a választ a Kúria egy konkrét ügyben, és a 2023. december 13-án meghozott Mfv.VIII.10.091/2023/7. számú, jelenleg Magyarországon tömegesen kötött, hasonló jogviszony tekintetében kiemelkedő jelentőségű ítéletében rögzítette álláspontját.

A Kúria előtt zajló perben az volt a központi kérdés, az ételfutárként, megbízási szerződéssel, az ételfutár-applikációt működtető alperesnek dolgozó egyéni vállalkozó felperes jogviszonya értelmezhető-e munkaviszonyként?

Látható a joggyakorlat bizonytalansága az ügyben annyiban, hogy az egyes bíróságok is eltérő álláspontot fogalmaztak meg az eddig még precedens nélküli kérdésben. A keresetet elutasította az elsőfokú bíróság, majd ezt az ítéletet a másodfokú bíróság megváltoztatta, és megállapította, hogy a felperes munkaviszonyban állt az alperesnél. Végezetül a Kúria a jogerős másodfokú ítéletet hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú ítéletet hagyta helyben, vagyis arra az álláspontra helyezkedett, hogy a munkaviszony nem állt fenn.

A Kúria szerint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 42. §-ának (2) bekezdése és 45. §-ának (1) bekezdése alapján nem állt fenn a perbeli esetben minden, a munkaviszonyt meghatározó feltétel. Ezek közé tartozik többek között az alá- és fölérendeltségi viszony, a széles körű, a munkavégzés helyére, idejére, módjára is kiterjedő utasítási és az ezt biztosító ellenőrzési jog a munkáltató oldalán, továbbá a munkaeszközök munkáltató általi biztosítása.

A szolgáltatáshoz kapcsolódott vendéglátóipari egységekből történő ételkiszállítás volt a futár feladata, és e megbízásokat az applikáción keresztül az alperestől kapta. A futárnak viselnie kellett az alperes marketingjéhez tartozó arculati elemekkel ellátott ruházatot, és használnia kellett a szintén az alperes dizájnját megjelenítő, általa biztosított tárolóeszközt. A felperessel szemben az volt az elvárás, hogy az általa önállóan megválasztott aktív időszakában, ha megkeresés érkezik hozzá, akkor azt hetvenöt másodpercen belül fogadja, és az után teljesítse. A felperes a tevékenységet saját munkaeszközeivel végezte, azokat nem az alperes biztosította számára.

A Kúria szerint azonban az a körülmény, hogy a foglalkoztató bizonyos körben felügyeli és meghatározza a futár számára a feladatok teljesítésének elvárt módját, és megkövetelte a brand megjelenítését segítő színeket és az egyéb marketingelemeket a felperes ruházata és a kiszállításra használt tárolóeszköz kapcsán.

A Kúria szerint a munkaviszonyra jellemző széles körű munkáltatói utasítás lehetősége ez esetben nem jelent meg, a felperes önállóan, nem az alperes szervezetében végezte tevékenységét, amelynek jelentős részében önállóan határozta meg annak körülményeit, időbeosztásáról is maga döntött.

A végleges bírósági ítélet szerint a díjazás rendszeres, kétheti visszatérő megjelenése önmagában nem csak a munkaviszony jellemzője, ezt egy folyamatos, tartós megbízási jogviszony tulajdonságaként is el lehet fogadni.

A cikk szerzője dr. Zalavári György partner ügyvéd. Az Ecovis Hungary Legal a Jogászvilág.hu szakmai partnere.

ECOVIS 202107
Kapcsolódó cikkek

2024. április 15.

Felszámolná a nemek közötti bérszakadékot az EU

A bérek átláthatóságáról szóló európai uniós irányelv hamarosan részletes jelentésre kötelezi a közép- és nagyvállalatokat a női és a férfi dolgozóik fizetéséről. Az Európai Bizottság döntése értelmében a kikért adatok alapján akár bírósági pert is indíthatnak majd a hátrányosan érintett alkalmazottak – hívja fel a figyelmet az EY. A tanácsadócég kollégái arra ösztönzik a társaságokat, hogy minél hamarabb világítsák át a szervezetüket, és szükség esetén tegyék meg a bérszakadék megszüntetéséhez vezető lépéséket.

2024. április 10.

Randstad: a karrierépítési lehetőségnél fontosabb a munka és a magánélet egyensúlya a munkahelyválasztásnál

A Randstad 34 ország 27 000 munkavállalóját kérdezte meg arról, hogy mi a fontos számukra a munka világában és mit várnak el munkáltatójuktól. A legfrissebb Workmonitor felmérésből kiderül, hogy a munkavállalói elvárások hogyan írják át a munkaerő-menedzsment ABC-jét: hogyan kell átgondolniuk a cégeknek a munkaerő-menedzsment stratégiájukat annak érdekében, hogy a legkiválóbb tehetségeket magukhoz vonzzák és meg is tudják tartani őket.

2024. április 10.

Due diligence az ESG támogatására

A vállalati fenntarthatóságról szóló irányelv tervezete várhatóan még áprilisban az Európai Parlament elé kerülhet. Az úgynevezett due diligence-folyamat elsőként csak az 1000 főt meghaladó alkalmazottal és 450 millió euró feletti árbevétellel rendelkező cégekre fog vonatkozni.