A szignózás, mint az ellenjegyzés egyik feltétele


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Jelen cikkükben a szerzők az ügyvédi ellenjegyzés egyik elemével, a szignózással kapcsolatos részletszabályokat ismertetik.

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (Ügyvédi tv.) rendelkezése értelmében az ügyvéd és a kamarai jogtanácsos az általa szerkesztett, továbbá ügyvédi irodája, helyettese vagy az ügyvédi tevékenység általa alkalmazott gyakorlója, valamint a kamarai jogtanácsos ügyfelének a kamarai szabályzatban meghatározott követelményeknek megfelelő munkavállalója által szerkesztett és az ügyvéd által szakmailag jóváhagyott okiratot ellenjegyezheti.

De mi is az az ellenjegyzés?

Az Ügyvédi tv. értelmében az ellenjegyzéssel az ügyvéd azt tanúsítja, hogy az érintett okirat a jogszabályoknak, valamint a felek akaratának megfelel, az okiratban megjelölt felek (eljáró képviselőik) azonosítását elvégezte és az okiratot a felek előtte írták alá vagy az okiraton szereplő aláírást előtte sajátjukként ismerték el.

Az Ügyvédi tv. pontosan meghatározza azt is, hogy az ellenjegyzéshez – főszabály szerint – milyen alaki feltételek szükségesek:

  • 1) több oldalból álló okirat esetén folyamatos oldalszámozással kell ellátni,
  • 2) papíralapú okirat esetén annak minden oldalán a feleknek vagy arra az okiratban meghatalmazott félnek kézjegyével kell ellátnia,
  • 3) a feleknek alá kell írniuk,
  • 4) az ellenjegyző ügyvédnek a neve, a kamarai azonosító száma, az ellenjegyzés ténye, továbbá az ellenjegyzés helye és időpontja feltüntetése mellett alá kell írnia.

Fenti felsorolásból a 2) pontot, azaz az okirat minden oldalán elhelyezett kézjegyet, vagy más néven szignót vesszük górcső alá. Azt mondja az Ügyvédi tv., az ügyvédi ellenjegyzéshez elengedhetetlen, hogy többoldalú papíralapú okirat esetén vagy a fél, vagy arra magában az okiratban meghatalmazott fél kézjegyével lássa el az okirat minden oldalát.

A földhivatalok következetes gyakorlata alapján elfogadják azt is, ha nem magában az okiratban, hanem külön okirati formában szerkesztett meghatalmazás képezi az aláíró féltől eltérő személy szignálási jogosultságát. Azonban az Ügyvédi tv. megfogalmazása – és pontos értelmezése – szerint kizárólag az adott okiratban kell(ene) a meghatalmazó félnek a szignózásra vonatkozó meghatalmazó nyilatkozatát megtennie.

Az Ügyvédi tv. meghatároz egy kivételes szabályt a szignózással kapcsolatban. Ugyanis a törvény értelmében a minden oldalon történő kézjegy elhelyezésére vonatkozó követelmény mellőzhető, ha a papíralapú okirat lapjait az ellenjegyző ügyvéd úgy fűzi össze, hogy az az okirat sérelme nélkül ne legyen megbontható. Ez a megoldás jelenthet alternatívát arra az esetre, ha a felek az ellenjegyzéssel érintett okiratban nem gondoskodtak a megfelelő meghatalmazásról, azonban mégsem szeretnék az adott okirat minden oldalát és példányát kézjegyükkel ellátni.

ECOVIS új logo

A cikk szerzője dr. Jean Kornél irodavezető partner ügyvéd és dr. Vizsy Gábor ügyvédjelölt. Az Ecovis Hungary Legal a Jogászvilág.hu szakmai partnere.
Kapcsolódó cikkek

2023. június 5.

Mikor érdemes igénybe venni a szülői szabadságot?

A Munka Törvénykönyve 2023. január 1-jétől hatályos rendelkezése szerint, a munkavállalót gyermeke hároméves koráig 44 munkanap szülői szabadság illeti meg. Bár e távollét időtartama vonzó lehet, a díjazása már nem az, hiszen a szülői szabadságra csak a távolléti díj 10%-a jár, amiből ráadásul le kell vonni a gyed, vagy gyes összegét. Az alábbiakban áttekintjük, a munkavállalónak mikor lehet érdemes élni ezzel az új távolléttel.

2023. június 1.

Az érdekeltek perbeli részvételének főbb szabályai

Ismert, és gyakran alkalmazott jogintézmény a peres eljárások során a beavatkozás, melynek keretében egy eredetileg perben nem álló, de magát érdekeltnek tekintő fél belép (beavatkozik) a mások között folyamatban lévő perbe valamelyik peres fél oldalán.

2023. június 1.

„Újratervezés” – a munkaidő-beosztás módosításának szabályai

Mindenki számára kellemetlen, sőt egyenesen megoldhatatlan élethelyzeteket produkálhat, ha váratlan, rövid határidős vagy azonnali munkafeladat okán felborul a betervezett napi, heti időbeosztása. A munka törvénykönyve igyekszik védelmet nyújtani a munkavállalóknak az ilyen szituációkkal szemben a munkaidő-beosztás időzítésével kapcsolatos szabályok formájában. Azonban a törvény azt is respektálja, hogy időnként a leggondosabb vezetői tervezés mellett is előfordulhat (pl. hiányzás, beszállítói csúszás miatti feladattorlódás, sürgős megrendelés stb.), hogy a munkáltatónak változtatnia kell az előre közölt munkaidő-beosztáson. Olyan is megtörténhet, hogy a módosítási igény a munkavállaló oldalán merül fel, mivel valamilyen fontos privát program, kötelezettség adódik. Az alábbiakban áttekintjük, milyen szabályok szerint változtatható meg a már közölt munkaidő-beosztás, kitérve arra is, hogy miként érintette e szabályokat a 2023. január 1-i Mt.-módosítás.