Bírósági iránymutatás a tudomásszerzés időpontjáról


A Törvényszék megállapította, hogy a Ptk. 6:11. § (1) bekezdésének képviseletre vonatkozó rendelkezéséből következően a képviselő tudomásszerzésével a képviselt személy tudomásszerzése is megtörténik.

A Fővárosi Törvényszék a 106.K.702.465/2022/14. számú ítéletében rögzítette, hogy a Kbt. 29. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő más ajánlatkérőt is meghatalmazhat azzal, hogy a nevében közbeszerzési eljárást folytasson le. Álláspontja szerint a Kbt. 29. § (1) bekezdésében foglalt meghatalmazás esetén is irányadó a Ptk. 6:11. § (1) bekezdésének második mondata, amely szerint a képviselő által megtett jognyilatkozat közvetlenül a képviseltet jogosítja és kötelezi.

Előzőekre tekintettel a Törvényszék megállapította, hogy a Ptk. 6:11. § (1) bekezdésének képviseletre vonatkozó rendelkezéséből következően a képviselő tudomásszerzésével a képviselt személy tudomásszerzése is megtörténik. Leszögezte továbbá azt is, hogy a Kbt. 29. § (1) bekezdés 2. mondata alapján a közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében más ajánlatkérőnek adott meghatalmazás nem eredményezheti a meghatalmazást adó ajánlatkérőre a Kbt. alapján alkalmazandó szabályok megkerülését.

(kozbeszerzes.hu)


Kapcsolódó cikkek

2022. november 24.

Az Infotörvény módosításai – közérdekű adatok

Változnak a közérdekű adat megismerésére irányuló igénnyel összefüggésben indítható perre vonatkozó szabályok, létrehozásra kerül a Központi Információs Közadat-nyilvántartás.

2022. november 23.

Elektronikusan tett jognyilatkozatok a munkaviszonyban

A technológiai fejlődéssel egyidejűleg a munkajog világában is előtérbe kerülnek a digitális megoldások. Gyakorta felmerülő kérdés, hogy az alternatív csatornákon (pl. e-mailben, sms-ben, Viberen) keresztül közölt „jognyilatkozatok” mennyiben tekinthetők írásbelinek, érvényesek-e, és jogvita esetén eredményesen hivatkozhatnak-e rájuk a felek.