Cégkapunyitás új cég számára


A cég vezető tisztségviselője saját Ügyfélkapu-hozzáférésével regisztrálhatja a vállalkozás Cégkapuját a Cégkapu honlapján.

Mi is az a Cégkapu?

A Cégkapura vonatkozó részletes szabályokat az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet tartalmazza. Ez egy olyan elektronikus felület, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy online kapcsolatba lépjenek az állami intézményekkel, bíróságokkal és más hatóságokkal. A jogszabály meghatározása szerint ez egy, a „kézbesítési szolgáltatáshoz kötődő, biztonságos kézbesítési szolgáltatási címnek minősülő, a kijelölt szolgáltató által a gazdálkodó szervezetek számára biztosított tárhely”.

Milyen előnyöket nyújthat és hogyan nyitható meg?

Az előnyei közé sorolható, hogy egyetlen felületen keresztül intézhető számos közigazgatási vagy adminisztrációs ügy, és ez jelentősen csökkenti az ilyen feladatok elvégzésére szükséges időtartamot, a papíralapú ügyvitelt, a postai szolgáltatások költségét, leegyszerűsíti az ügyintézésekhez kapcsolódó kommunikáció folyamatát.

Első lépésként a cég vezető – természetes személy – tisztségviselőjének szüksége lesz a saját online Ügyfélkapu-hozzáférésére. Az Ügyfélkapu-hozzáféréssel lehetséges regisztrálni a vállalkozás Cégkapuját a Cégkapu honlapján.

A folyamat során a benyújtott adatok és okiratok alapján a Cégkapu-alkalmazás automatikusan kapcsolatba lép az érintett közhiteles nyilvántartásokkal és végrehajtja a szükséges adatellenőrzéseket. Ha e folyamat eredményeként minden információ megfelelőnek bizonyul, akkor a honlapon elektronikus, hitelesített visszaigazolást kapunk a Cégkapu megnyitásáról.

Ki nyithatja meg a Cégkaput?

A Cégkaput a cég képviseletére jogosult természetes személy helyett egy meghatalmazott is megnyithatja. A meghatalmazottnak a folyamat során egy regisztrációs űrlapot kell kitöltenie, és csatolnia szükséges a megfelelő, elektronikusan hitelesített dokumentumokat. Abban a speciális esetben, ha a cég vezető tisztségviselője szintén egy másik cég, akkor is ennek a második vállalkozásnak a természetes személy vezető tisztségviselője jogosult a Cégkapu megnyitására

A képviselő vagy a meghatalmazott ezen az internetes oldalon bejelentkezik ügyfélkapus hozzáférésével, kiválasztja a regisztrálandó gazdálkodó szervezet szervezeti formáját és megadja a szükséges adatokat.

Más számára is adható hozzáférés?

A Cégkapu megnyitása és a kapcsolódó azonosítási folyamatok elvégzésével a Cégkapuban elérhető egyes funkciókhoz mások számára is hozzáférési jogosultságot adhat a cég vezetője. Utóbbit nevezi a jogszabály cégkapumegbízottnak. Jellemzően a vállalkozás más munkavállalóinak vagy a társaság könyvelőjének biztosítanak korlátozott hozzáférési jogot a Cégkapuhoz. Ezek a további személyek is saját, személyes Ügyfélkapujukon keresztül férnek hozzá a vállalkozás Cégkapujához. A cégkapumegbízott jogosult bármely hozzáférést törölni a Cégkapu tekintetében, ha már nem akarja a fenntartását.

Fontos, hogy a vállalkozás Cégkapujáról elküldött küldemény tekintetében az a törvényi vélelem áll fenn, hogy az adott Cégkapu használatára jogosulttól és egy a vállalkozástól származik.

Lehet a cégnek több Cégkapuja is?

Alapesetben nem, mert a jogszabály szerint minden cég csak egy Cégkapuval rendelkezik. Azonban a jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy a gazdálkodó szervezet adószámmal rendelkező szervezeti egysége további Cégkaput regisztráljon.

Megszűnhet a Cégkapu?

A Cégkapu-szolgáltató a szolgáltatást megszünteti, ha azt a gazdálkodó szervezet kéri, vagy ha annak a Cégkapu használatára vonatkozó jogosultsága megszűnt.

A cikk szerzője dr. Zalavári György partner ügyvéd. Az Ecovis Hungary Legal a Jogászvilág.hu szakmai partnere.

ECOVIS 202107
Kapcsolódó cikkek

2024. május 23.

Eljárást indított a GVH a Natur Tanya ellen

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt versenyfelügyeleti eljárást indított a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a Natur Tanya Hungary Kft.-vel és a Naturweb Kft.-vel szemben.

2024. május 23.

EY: Új EU-s szabályozás mutat rá a kibervédelem minimumára

Hatalmas károkat okoz a kiberbűnözés a pénzügyi szektorban, amire az Európai Unió választ kíván adnia az úgynevezett DORA rendelettel. A már jövőre élesben működő kiberszabályozás segít felkészíteni az európai, köztük a hazai pénzügyi szervezeteket az online támadások kivédésére – hívja fel a figyelmet az EY. A vállalatoknak jól felfogott érdeke, hogy megfeleljenek a DORA által nyújtott minimális elvárásoknak, de érdemes egy jóval komplexebb, személyre szabott megközelítés alkalmazni, hogy mindenképp elkerüljék a komoly anyagi és reputációs kárral járó biztonsági incidenseket.