Háromnegyedes taggyűlési határozatok


Mihez kell a Ptk. szerint háromnegyedes taggyűlési döntés a korlátolt felelősségű társaságban?

A több tagból álló korlátolt felelősségű társaságok döntési mechanizmusai az esetek túlnyomó többségében nem okoznak nagy problémát, ehhez az kell, hogy a tulajdonosok között megmaradjon a harmónia, lényeges kérdésekben ne képviseljenek eltérő álláspontot. Ha ez az együttműködés valamiért megszakad, akkor fordulnak jellemzően ügyvédhez azokkal a kérdésekkel, hogy mi a teendő, ha nincsen egyetértés a taggyűlési határozatok tekintetében. Ekkor kell vizsgálni minden egyes téma kapcsán azt, milyen szavazati arány szükséges ahhoz, hogy az adott kérdésben érvényes döntést hozhasson a korlátolt felelősségű társaság taggyűlése.

Ha a társasági szerződés rendelkezései nem térnek el a polgári törvénykönyv (Ptk.) előírásaitól, akkor az egyes határozatok meghozatalához egyszerű többségi, háromnegyedes vagy egyhangú határozatot írnak elő a jogszabály rendelkezései.

Mit jelent az, hogy háromnegyedes határozat?

A taggyűlés háromnegyedes határozata a határozatképes taggyűlésen jelen lévő tagok szavazatainak legalább 75 százalékát jelenti. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy nem a társaság valamennyi tagja szavazatainak háromnegyedét kell itt kalkulálni, hanem csak a határozatképes taggyűlésen megjelent tulajdonosok szavazatával kell a 100 százalékot alkotni, és ennek a hetvenöt százalékát kell elérnie az adott döntésnél az igen-szavazatoknak. E szabály alól csak abban az esetben lehet kivételt tenni, ha erről a törvény külön rendelkezik.

Melyek azok a témák, ahol háromnegyedes határozatot szükséges?

Az alábbi témákban szükséges a tulajdonosok háromnegyedes döntése.

  • Az átalakulásról a tagok vagy alapítók az átalakulási terv elfogadásról legalább háromnegyedes szótöbbséggel határoznak.
  • A jogi személy jogutód nélkül megszűnéséről a tagok vagy alapítók legalább háromnegyedes szótöbbséggel döntenek.
  • Az uralmi szerződés jóváhagyásáról a vállalatcsoportban résztvevő tagok legfőbb szerve legalább háromnegyedes szótöbbséggel dönt.
  • A létesítő okirat módosításáról – ha az nem szerződéssel történik – a társaság legfőbb szerve legalább háromnegyedes szótöbbséggel dönt.
  • A tag kizárása iránti kereset megindításához a társaság legfőbb szervének az összes tag legalább háromnegyedes szótöbbségével meghozott, a kizárás okát megjelölő határozata szükséges.
  • Ha valamennyi tag teljes egészében szolgáltatta a törzsbetétjét, a tagok legalább háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozatukkal elhatározhatják a törzstőke újabb vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával történő felemelését.
  • A társaság tőkekivonás, veszteségrendezés vagy a saját tőke más elemeinek növelése céljából, a tagok legalább háromnegyedes többséggel meghozott határozatával elhatározhatja a törzstőke leszállítását.

A cikk szerzője dr. Zalavári György partner ügyvéd. Az Ecovis Hungary Legal a Jogászvilág.hu szakmai partnere.

ECOVIS 202107
Kapcsolódó cikkek

2024. április 15.

Felszámolná a nemek közötti bérszakadékot az EU

A bérek átláthatóságáról szóló európai uniós irányelv hamarosan részletes jelentésre kötelezi a közép- és nagyvállalatokat a női és a férfi dolgozóik fizetéséről. Az Európai Bizottság döntése értelmében a kikért adatok alapján akár bírósági pert is indíthatnak majd a hátrányosan érintett alkalmazottak – hívja fel a figyelmet az EY. A tanácsadócég kollégái arra ösztönzik a társaságokat, hogy minél hamarabb világítsák át a szervezetüket, és szükség esetén tegyék meg a bérszakadék megszüntetéséhez vezető lépéséket.

2024. április 10.

Randstad: a karrierépítési lehetőségnél fontosabb a munka és a magánélet egyensúlya a munkahelyválasztásnál

A Randstad 34 ország 27 000 munkavállalóját kérdezte meg arról, hogy mi a fontos számukra a munka világában és mit várnak el munkáltatójuktól. A legfrissebb Workmonitor felmérésből kiderül, hogy a munkavállalói elvárások hogyan írják át a munkaerő-menedzsment ABC-jét: hogyan kell átgondolniuk a cégeknek a munkaerő-menedzsment stratégiájukat annak érdekében, hogy a legkiválóbb tehetségeket magukhoz vonzzák és meg is tudják tartani őket.

2024. április 10.

Due diligence az ESG támogatására

A vállalati fenntarthatóságról szóló irányelv tervezete várhatóan még áprilisban az Európai Parlament elé kerülhet. Az úgynevezett due diligence-folyamat elsőként csak az 1000 főt meghaladó alkalmazottal és 450 millió euró feletti árbevétellel rendelkező cégekre fog vonatkozni.