Megtévesztés és rendkívüli felmondás


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Mi történik, ha a munkavállaló azt állítja, meggyógyult, ám ez nem igaz? Döntött a Kúria.


A tényállás

A felperes 2000. november 1-jén kötött munkaszerződést az alperessel, amelyet 2003. december 1-jén módosítottak, vezető jegyvizsgáló munkakörben  került alkalmazásra. A felperes 2007. február 28-áig táppénzes állományban volt, a táppénzes időszakának lejártát követően az alperesnél már nem végzett munkát. 2007. február 27-én a munkahelyén megjelent, és a munkáltatói jogkörgyakorlónak úgy nyilatkozott, hogy  felgyógyult. 2007. április 5-én azonban a humánpartner tájékoztatta a munkáltatói jogkör gyakorlóját,  hogy a felperesnek csupán a táppénz-jogosultsága járt le 2007. február 28-án, ő maga továbbra is keresőképtelen.

2007. április 11-én az alperes rendkívüli felmondással megszüntette a felperes munkaviszonyát. A rendkívüli felmondás indokolása szerint a munkaviszony megszüntetését az a körülmény tette szükségessé, hogy a felperes a keresőképtelenségét 2007. február 27-én eltitkolta, olyan magatartást tanúsított, amellyel a munkáltatót megtévesztette, és azóta is folyamatosan tévedésben tartja. A munkavégzési és együttműködési kötelezettsége elmulasztása következtében a munkáltató jogszerűtlen intézkedéseket valósított meg.

Jogesetelemzés felsőfokon

Valós munkaügyi jogvitás ügyek feldolgozása dr. Berke Gyula, dr. Pál Lajos, dr. Lőrincz György és Tálné dr. Molnár Erika közreműködésével.

2015. június 9. – Best Western Hotel Hungária, Budapest

További részletek és jelentkezés>>

2007. február 27-én a felperes a munkáltatót azzal kereste fel, hogy a tartós betegségéből felgyógyult, és 2007. március 1-jétől keresőképes. Rögzítették, hogy a felperes több esetben tárgyalt személyesen a munkáltatóval, de egyik alkalommal sem közölte, hogy nem keresőképes. Megtévesztő magatartását folyamatosan fenntartotta.

Első és másodfok

A felperes a rendkívüli felmondás jogellenességének megállapítását kérte. Az elsőfokú bíróság ítéletével a felperes keresetét elutasította. A felperes fellebbezése folytán eljárt másodfokú bíróság részítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét részítéletnek tekintve részben megváltoztatta, és megállapította, hogy az alperes 2007. április 11-én kelt rendkívüli felmondása jogellenes.

A Kúria ítélete

Az alperesek felülvizsgálati kérelme alapos.

Az alperesek alappal hivatkoztak arra, hogy az I.r. alperes az Mt. 96. § (4) bekezdésben foglalt tizenöt napos szubjektív határidőt nem mulasztotta el. A rendkívüli felmondásban az Mt. 3. § (1) bekezdése, 103. § (1) bekezdése c) pontjának a megsértését rótták fel a felperesnek, amely abban nyilvánult meg, hogy a munkáltató a keresőképességét illetően megtévesztette, és tévedésben tartotta.

A szubjektív határidő akkor kezdődik, amikor a munkáltatói jogkör gyakorlója hitelt érdemlően tudomást szerez az érintett munkavállalói kötelezettségszegésről, annak mértékéről, a vétkesség súlyáról (EH.246., MD.II.201.).
 

A munkáltatói jogkörgyakorló a  csatolt elektronikus levél tanúsága szerint 2007. április 5-én értesült arról, hogy a felperes – korábbi állításával szemben – 2007. február 28-át követően továbbra is keresőképtelen. Azon körülményből, hogy a felperes 2007. március 19-én a táppénzes igazolását a munkáltatói jogkör gyakorlónak átadta – az adott esetben –, nem következik a munkavállalói kötelezettségszegésről való e napon történő tudomásszerzés is.

A rendkívüli felmondás érdemben is jogszerű. 2007. február 27. és március 19. között a felperes az orvosi igazolását a munkáltatónak nem adta le. A peradatok szerint erre március 19-éig négy alkalommal is lehetősége lett volna. A munkáltatói jogkör gyakorlójának azt a tájékoztatást adta, hogy felgyógyult, arról, hogy továbbra is keresőképtelen, nem tett említést. A felperes a keresőképtelenségével kapcsolatban megtévesztette a munkáltatói jogkörgyakorlót, amit a perbeli következetlen előadásai is igazolnak.

Ezért az elsőfokú bíróság által levont jogkövetkeztetés helyes a rendkívüli felmondás jogszerűségéről, mert a felperes az Mt. 3. § (1) bekezdés, 103. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt lényeges munkavállalói kötelezettségét jelentős mértékben és szándékos megszegte.


Kapcsolódó cikkek

2024. május 15.

Fontos határidő közeledik a gazdasági szankciókkal érintett magyar cégeknek

Az ukrán-orosz háborúra reagálva az Európai Unió a közelmúltban újabb gazdasági szankciókat vezetett be Oroszországgal szemben. Az egyik legfontosabb változás, hogy bizonyos, az orosz cégek vagy szervek részére nyújtható, biztosítható vagy értékesíthető szolgáltatások, amelyek eddig a szankciók alól mentességet élveztek, 2024. június 20. napjától csak hatósági engedély birtokában végezhetők majd. Melyek ezek a szolgáltatások? Honnan szerezhető be az engedély és milyen feltételeknek kell majd megfelelni? Mivel a határidő vészesen közeleg, ezért a Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda munkatársai, dr. Bognár Alexandra és dr. Suller Noémi segítenek eligazodni az új szabályozásban a fenti kérdések megválaszolásával.

2024. május 14.

NIS2 visszaszámlálás: Másfél hónapjuk van a vállalatoknak a NIS2 nyilvántartásba vételre

A NIS2 direktíva számos követelményt fogalmaz meg az EU-tagállamok kiber- és információbiztonságára vonatkozóan. Magyarországon a „2023. évi XXIII. törvény a kiberbiztonsági tanúsításról és a kiberbiztonsági felügyeletről”, azaz a „Kibertan-törvény” implementálja a direktíva rendelkezéseit, melynek értelmében az érintett vállalatoknak 2024. június 30-ig regisztrálniuk kell magukat a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) által kijelölt online felületen.