Módosítás előtt az Országos Tűzvédelmi Szabályzat


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Cikkünkben bemutatjuk, hogy a jogalkalmazóknak, köztük a beruházóknak és a tervezőknek milyen változásokkal kell számolniuk.

Az EU-s eljárás

A vonatkozó EU-s jogforrásnak megfelelően [2015. szeptember 9-i (EU)2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv] az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) módosított normaszövegét – mint műszaki szabálytervezetet – az Európai Bizottság megkapta, és jelenleg a három hónapos tagállami véleményezési szakasz tart. Az előzetes bejelentést követően az OTSZ új követelményeit – amennyiben minden a terv szerint folytatódik – már az év első felétől alkalmazhatják a beruházók, tervezők, kivitelezők, a létesítmény üzemeltetők.

tűzvédelem

A tűzvédelmi követelmények további enyhítése

Az általános indokolás értelmében:

 • A módosítás célja, hogy az OTSZ követelményrendszere igazodjon a hatályba lépése óta bekövetkezett műszaki fejlődés eredményeihez, a jogalkalmazási tapasztalatok feldolgozásának eredményeként integrálja a környező és hasonló építési hagyományokkal, épületállománnyal rendelkező országok tűzvédelmi szabályozásának jó gyakorlatait.
 • Az új 5.0. OTSZ alapvetésére – a mérnöki módszerre – tekintettel a normaszöveg-tervezet továbbra is teret ad a korszerű és rugalmas tűzvédelmi tervezésnek.
 • A módosítás tartalmazza a közép-európai országok tűzvédelmi szabályozásának vizsgálatát és hazánkban is alkalmazható jó megoldások egyszerűsítések átvételét, a tételes műszaki megoldások jogszabályból való további kivezetését, valamint a gyakorlati tapasztalatok alapján a tűzvédelmi követelmények további enyhítését ezzel is elősegítve az építőipari teljesítmény növelését, illetve az építkezések költségelemeinek csökkentését.
 • A módosítás figyelembe vette az ipari tárolás műszaki megoldásainak rugalmas engedélyezési lehetőségeinek biztosítását, illetve a műemléki környezethez igazodó berendezésekkel kapcsolatos eltéréseket.

A részletes indokolásból megemlítendő néhány sarkalatos fejezet például:

 • Az értelmező rendelkezések (OTSZ II. fejezet) a jogszabály tartalmi változásaihoz igazodóan és a szükséges mértékben módosulnak, számuk valamelyest csökken, és sor kerül néhány új, elsősorban a könnyítésekhez kapcsolódó fogalom (pl. többirányú kiürítés, lépcsőtér) bevezetésére, egyúttal megtörtént a fogalmak abc sorrendbe történő rendezése is.
 • Az OTSZ fejezeteinek (I-XXII.) több mint 70%-át érinti a módosítás, ezek közül is kiemelkednek a következők, ahol jelentős számú § módosul, így például:
 • Tűzterjedési elleni védelem (VI. Fejezet),
 • Rendeltetéstől függő létesítési követelmények (VII. Fejezet),
 • Kiürítés (VIII. Fejezet),
 • Tűzoltóegységek beavatkozását biztosító követelmények (IX. Fejezet)
 • Hő és füst elleni védelem (X. Fejezet)
 • Villamos és villámvédelmi berendezések (XIII. Fejezet)
 • Használati szabályok (XVIII. Fejezet)
 • Külön figyelmet érdemelnek az OTSZ mellékletek változásai, így például:
 • Melléklet a kockázat meghatározása (1–4. Táblázat)
 • Melléklet a tűzeseti szerkezeti állékonyság (1.Táblázat: differenciáltabban tartalmazza építményszerkezetek tűzvédelmi teljesítménykövetelményeit )
 • Melléklet a tűztávolság (1–2.Táblázat: az elavult, már nem használatos kifejezések törlésére kerül sor)
 • Melléklet a tűzszakaszok (1–3.Táblázat: az ipari, mezőgazdasági és tárolási rendeltetések esetében a tűzszakaszméret jelentős növelésének lehetőségét tartalmazzák)
 • Melléklet a kiürítés (1–2.Táblázat: kiürítési útvonal hosszúságának, illetve a kiürítési időnek a növelését teszi lehetővé)
 • Melléklet hő és füstelvezetés (1–2.Táblázat: amely kiegészül a módosítással bevezetendő, menekülési utat képező lépcsőtér hő- és füstelvezetésének követelményével)
 • Melléklet ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat (1.Táblázat: módosításával több műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzésének gyakorisága csökken 1 hónapról 3 hónapra, illetve a táblázat tartalmazni fogja a tűzjelző berendezés személy által végzendő napi ellenőrzésének kiváltását az automatikus ellenőrző rendszer használata esetére)

Összességében: a beruházók, tervezők, kivitelezők, üzemeltetők igényeinek figyelembevételével, a jogalkotó szándéka – az indokolt biztonsági szint fenntartása mellett – az OTSZ tolerálható mértékű egyszerűsítse volt.

A későbbi jogalkalmazást is elősegíti a normaszöveg általános és részletes indokolása, amely a normaszöveg tervezettel együtt itt tanulmányozható.

Az OTSZ módosítás hatása a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvekre

Az OTSZ-ben meghatározott tűzvédelmi követelmények, az elérendő biztonsági szintnek megfelelő egyes műszaki megoldásokat, számítási módszereket tartalmazó tizennégy hatályos Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (a továbbiakban: TvMI) éves felülvizsgálata a 53/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerint megtörtént. Az egyes TvMI-k munkacsoportjai a módosítási javaslataikat ugyan elkészítették, de változtatás elmaradt, tekintettel az OTSZ 2022 tavaszától várható hatályos módosítására. A Tűzvédelmi Műszaki Bizottság úgy ítélte meg, hogy 2022-ben a megváltozott normaszövegű OTSZ figyelembevételével kerüljenek kiadásra a módosított TvMI-k.

A jelenleg hatályos TvMI-k itt érhetők el.
Kapcsolódó cikkek

2024. május 23.

Eljárást indított a GVH a Natur Tanya ellen

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt versenyfelügyeleti eljárást indított a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a Natur Tanya Hungary Kft.-vel és a Naturweb Kft.-vel szemben.

2024. május 23.

EY: Új EU-s szabályozás mutat rá a kibervédelem minimumára

Hatalmas károkat okoz a kiberbűnözés a pénzügyi szektorban, amire az Európai Unió választ kíván adnia az úgynevezett DORA rendelettel. A már jövőre élesben működő kiberszabályozás segít felkészíteni az európai, köztük a hazai pénzügyi szervezeteket az online támadások kivédésére – hívja fel a figyelmet az EY. A vállalatoknak jól felfogott érdeke, hogy megfeleljenek a DORA által nyújtott minimális elvárásoknak, de érdemes egy jóval komplexebb, személyre szabott megközelítés alkalmazni, hogy mindenképp elkerüljék a komoly anyagi és reputációs kárral járó biztonsági incidenseket.