Részt kívánunk venni a magas szakmai színvonalú utánpótlás megteremtésében


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Interjú Dr. Biró Marcellel, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökével.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem 2022 szeptemberében új, két féléves, diplomát adó szakirányú továbbképzést indít szabályozott iparági szakjogász néven. Az új program azon iparágak speciális jogi szaktudását foglalja össze, amelyek különböző állami szabályozási területek alá esnek. A program szakmai partnere a 2021. október 1-jén létrejött Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága. A Hatóság elnökét, Dr. Biró Marcellt kérdeztük a szervezet munkájáról és az egyetemmel való együttműködés részleteiről.

Mivel foglalkozik a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága?

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága egy önálló szabályozó szerv, amelynek létrehozásával a jogalkotó szándéka az volt, hogy egy stabil, kiszámítható működési és szabályozási környezetet teremtsen olyan, nemzetstratégiailag is kiemelt ágazatok számára, mint a bányászat és földtan, a dohány-kiskereskedelem, a szerencsejáték-szervezők, a kibervédelem és a bírósági végrehajtók és felszámolók világa. Az említett feladatkörök mellett arra is megbízást kaptunk, hogy létrehozzuk a Koncessziós Tanácsot, amely előzetes egyetértési jogot gyakorol az állam nevében történő koncessziós pályázatok kiírása, elbírálása, a koncessziós szerződések megkötése, módosítása, és megszüntetése tekintetében.

Mi a Hatóság tevékenységének célja?

A Hatóság által szabályozott stratégiai ágazatok hatékony és kiszámítható működése elengedhetetlen a nemzeti szuverenitás megőrzése érdekében.

A hozzánk tartozó egyes területek nemzetgazdasági szempontból jelentős szerepet töltenek be, hiszen az itt működő jellemzően magyar tulajdonú kis- és középvállalkozások éves szinten több mint 2000 milliárd forintos árbevételt realizálnak, miközben mintegy 50 ezer főnek kínálnak munkahelyet, így közvetetten közel 100-150 ezer ember megélhetését biztosítják. Az állami adóbevételek szempontjából kiemelten fontos a Hatóság által felügyelt ágazatok stabil működése, hiszen a központi költségvetésnek éves szinten összesen több mint 650 milliárd forint adó és járulék bevétele származik a Hatóság által felügyelt tevékenységekből.

Ezért egy gyors reagálású és ütőképes szolgáltató állam modellt építünk, amely képes reflektálni a felügyelt piacoknál tapasztalható gazdasági és technológiai változásokra. Szorosan figyelemmel kísérjük a piaci folyamatokat, amelyekre így a nemzetgazdaság és a magyar emberek érdekeinek megfelelő válaszokat vagyunk képesek adni. Szilárd meggyőződésem, hogy amennyiben egy szervezetben összpontosul a felügyeleti-hatósági feladatkör, valamint a jogalkotás, akkor ezáltal a jogszabályok betartatásával összefüggő tapasztalatszerzés útján lehetőség nyílik a szabályozási környezet módosítására és hatékony piacfelügyeleti jellegű intézkedések megtételére Magyarország és a magyar gazdaság sikere érdekében.

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága

A Hatóság most együttműködésre lép a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel. Mi ennek az együttműködésnek a lényege?

Amikor a jövő Magyarországáról gondolkodunk, sosem elég azt mérlegelni, hogy milyen országot kívánunk gyermekeinkre, unokáinkra hagyni. Lehetőséget is kell teremtenünk a jelenben azok számára, akik elkötelezettek hazájuk iránt, hogy kivegyék részüket a haza szolgálatából.

Annak érdekében, hogy visszaszerezzük és megerősítsük nemzeti önállóságunkat, elengedhetetlenül fontos, hogy a magas szintű szakmai utánpótlás biztosított legyen a jövőben is. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága ennek szellemében támogatja azokat a hiánypótló oktatási együttműködéseket, amelyek a szakma nagyjai által kitaposott ösvény mentén hozzájárulnak ahhoz, hogy a tehetséges fiatalok minél nagyobb számban kapcsolódhassanak be az országépítő munkába.

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökeként – nem feledve természetesen az alma mater kapcsán érzett személyes büszkeségemet sem – örülök, hogy egy olyan komplex szakirányú képzés létrehozását támogathatjuk a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, ami hozzájárul az országépítő munka iránt elkötelezett jelenlegi és leendő szakemberek képzéséhez.

Külön büszkeség, hogy a most induló képzésben is komplex partnerségre találtunk a kiemelt központi közigazgatási szervekkel, hatóságok, hivatalok, kamarák és kúriai felsővezetők oktatói ambícióival.

Milyen főbb részleteket lehet tudni a képzésről?

Az Egyetem újonnan induló, szabályozott iparági szakjogász nevű képzése két féléves programban várja az érdeklődőket, amely végén az abban résztvevők szakjogászi diplomát kapnak, és a nagy megbecsültségű LL. M. cím viselésére jogosultak. Jelen megállapodás célja ezen szakirányú továbbképzés létrehozása és fenntartása mind tudományos és mind szakmai együttműködés keretében. A képzés lehetővé teszi a szabályozott iparágak területén otthonosan mozgó – jogász és nem jogász alapvégzettségű – szakemberek képzését, akik ismerik a piacok működésének alapvető kérdéseit, az államgazdasági beavatkozás indokait és a szabályozások főbb közös jellemvonásait, egyúttal egyes ágazatok szabályozásának megismerése révén képesek lesznek a szabályozott piaci magatartásokkal kapcsolatos – elsősorban jogi – problémákra adekvát gyakorlati megoldásokat találni.

A képzés első félévében a piacszabályozás jogi és közgazdaságtani alapjairól kapnak részletes hátteret a hallgatók. A mai gazdasági folyamatok igénylik, hogy egyes szabályozott iparágakról is bővebb tudással is rendelkezzenek a szakemberek, ezért a második félévben konkrét iparági háttér ismerettel foglalkozik a képzés. A hallgatók ezáltal speciális tudás birtokába kerülnek többek között az energiapiacok szabályozás; a médiajog, a közlekedés-szabályozás vagy akár a kiberbiztonsági szabályozások vagy akár a koncessziós jog területén. Az iparági képzések során minden esetben a területek elismert vezetői adják át tapasztalataikat és tudásokat a hallgatóknak.

A Hatóság előremutató és nyitott szakmai műhelyként azt is vállalja, hogy konzultációs lehetőséget biztosít a képzés résztvevői számára az elkészítendő szakdolgozat témaválasztás pontosításától a végleges tartalmának megszületéséig.

További részletek, jelentkezés


Kapcsolódó cikkek

2024. május 15.

Fontos határidő közeledik a gazdasági szankciókkal érintett magyar cégeknek

Az ukrán-orosz háborúra reagálva az Európai Unió a közelmúltban újabb gazdasági szankciókat vezetett be Oroszországgal szemben. Az egyik legfontosabb változás, hogy bizonyos, az orosz cégek vagy szervek részére nyújtható, biztosítható vagy értékesíthető szolgáltatások, amelyek eddig a szankciók alól mentességet élveztek, 2024. június 20. napjától csak hatósági engedély birtokában végezhetők majd. Melyek ezek a szolgáltatások? Honnan szerezhető be az engedély és milyen feltételeknek kell majd megfelelni? Mivel a határidő vészesen közeleg, ezért a Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda munkatársai, dr. Bognár Alexandra és dr. Suller Noémi segítenek eligazodni az új szabályozásban a fenti kérdések megválaszolásával.

2024. május 14.

NIS2 visszaszámlálás: Másfél hónapjuk van a vállalatoknak a NIS2 nyilvántartásba vételre

A NIS2 direktíva számos követelményt fogalmaz meg az EU-tagállamok kiber- és információbiztonságára vonatkozóan. Magyarországon a „2023. évi XXIII. törvény a kiberbiztonsági tanúsításról és a kiberbiztonsági felügyeletről”, azaz a „Kibertan-törvény” implementálja a direktíva rendelkezéseit, melynek értelmében az érintett vállalatoknak 2024. június 30-ig regisztrálniuk kell magukat a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) által kijelölt online felületen.