Szakirányú továbbképzések a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A PTE ÁJK és a CompLex Kiadó közösen szervezett szakirányú továbbképzései speciális szaktudás és szakismeret megszerzését biztosítják a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára. A tudományok és a gyakorlati élet területén elismert oktatók által tartott hagyományos előadásokon túl, magas színvonalú, közérthető szakkönyveket és szakszerű, gyors, hallgatóbarát ügyintézést kínálnak a hallgatók számára.


szakjogászképzések a jogi alapdiplomával rendelkezők számára teszik lehetővé, hogy egy specializált szakterületen belül szerezzenek további, differenciált szaktudást. A jogi szakismeret elsajátításával és a határtudományok megismerésével a hallgatók olyan szakmai kompetenciákat sajátítanak el, amelyek lehetővé teszi a komplex feladatok hatékonyabb ellátását.

Kiemelt képzések 2012-ben:

Munkajogi szakjogász: A szakirányú továbbképzés célja a jogász alapképzésben szerzett munkajogi ismeretek elmélyítése, és a magyar, valamint az európai bírósági joggyakorlat részletes ismeretének kialakítása. A képzés célja továbbá a jogászalapképzésben nem oktatott munkajogi részterületek elsajátítása.

Infokommunikációs szakjogász: A budapesti helyszínű jogász képzettséggel rendelkező szakemberek számára nyújt az informatikai, távközlési és médiaszektort érintő speciális jogi, valamint kapcsolódó műszaki és gazdasági ismereteket.

Energetikai szakjogász: A képzés célja, hogy jogász végzettségű szakemberek az energetika különböző területeinek – villamos energia, gáz, távhő, megújuló energia – sajátos szabályozási kérdéseiről átfogó és gyakorlatorientált ismereteket szerezzenek, és megismerjék az energetikai ágazat alapvető műszaki és gazdasági jellemzőit. Az oktatás Budapesten zajlik.

Fizetésképtelenségi szakjogász: A budapesti helyszínű szakirányú továbbképzés célja, hogy mélyebb ismereteket biztosítson a gyakorló jogászok számára a fizetésképtelenségi jog körébe tartozó eljárásokról és jogalkalmazási gyakorlatról.

Borjogi szakjogász: A végzett hallgatók a Bordeaux 4 Master Borjogi diplomáját kapják, valamint a PTE Borászati Szakjogász végzettségét. A jogi karokon folyó alapképzés a borjog területén nem nyújt mélyebb ismereteket. A borjog körébe eső szabályokkal az agrárjog keretében foglalkozhattak az alapképzésben részt vevő hallgatók. Azonban az agrárjog nem kötelező tárgy a magyarországi jogi karokon, ahol pedig oktatják, a szűkös órakeret miatt a modern gyakorlati élet kívánalmainak nem kellő mélységű tanításra kerülhet csak sor. A szakjogászképzés több jogág speciális joganyagának elméleti és gyakorlati kérdéseit komplex módon bemutatni szándékozó képzés, amely a jogtörténeti előzmények és az összehasonlító jog eredményeire széleskörűen kíván támaszkodni. A pécsi helyszínű képzésben részt vevő oktatók a szakma világszínvonalú vezető szakemberei – francia előadók előadását szinkrontolmácsok fordítják magyarra.

Üzleti és tranzakciós jogi szakjogász: A szakképzés tematikáját alkotó szabályanyagot a jogi alapképzés során elsősorban a polgári jog, valamint a társasági és kereskedelmi jog tantárgyak keretében, érintőlegesen ismerhetik meg a hallgatók. Az üzleti tranzakciók jogát és gyakorlatát pedig legfeljebb nem kötelező szemináriumok keretében ismerhetik meg, szintén csak ismeretterjesztő jelleggel az érdeklődő hallgatók. Mivel az üzleti tranzakciók lebonyolítása és elméleti megalapozottsága szükségszerűen magával vonja a vonatkozó közgazdasági ismeretek elsajátítását is, ezért a szakképzés keretében egy elkülönült gazdasági modul szolgál a szakképzésben részt vevők szükséges közgazdasági ismereteinek kialakítására. A budapesti helyszínű szakjogászképzés több jogág speciális joganyagának elméleti és gyakorlati kérdéseit komplex módon bemutatni szándékozó képzés.

Végrehajtási szakjogász: A végrehajtási szakjogászképzés célja, hogy komplex ismereteket nyújtson a képzésben részt vevő jogászoknak a bírósági és közigazgatási végrehajtási eljárás keretében felmerülő joggyakorlat minden aspektusára nézve. A jogászi alapképzés a végrehajtási eljárással, mint a polgári eljárásjog egyik nemperes eljárásával foglalkozik, összefüggéseire, anyagi, jogi szabályaira nem terjed ki. Ezek az alapismeretek nem adnak kellő alapot arra, hogy a gazdasági életben egyre fontosabbá váló végrehajtási helyzetekben a szükséges speciális ismeretekkel felvértezve járjanak el a különböző szakterületek jogászai. Erre figyelemmel a szakirányú továbbképzés célja, hogy az alapképzést meghaladó körben és mélységben biztosítsa a gyakorló jogászok számára a végrehajtási eljárásjog körébe tartozó eljárások elméletileg megalapozott és a jogalkalmazási gyakorlatot is feldolgozó ismeretanyagát, amelynek birtokában a jogi feladataik ellátása szakmailag hatékonyabban kivitelezhető. Mind a magánszférában, mind a közszférában alapvető követelmény a határozatok állami kényszer útján történő kikényszerítése, amely csak a komplex ismeretanyagok együttes alkalmazásával lehet célravezető, ehhez pedig a képzésben szereplő tudományterületek alapos ismerete elkerülhetetlen. A képzés helyszíne Budapest.

A képzésekről további információ, jelentkezési feltételek, költségtérítési díjak a http://tovabbkepzes.law.pte.hu oldalon találhatóak. A honlapon minden további Budapesten és Pécsen induló szakirányú továbbképzésről részletes tájékoztató található.


 

2012/2013-as tanév őszi szemeszterében induló egyes szakirányú továbbképzési szakok valamelyikére 2012. június 30-ig hivatalosan beiratkozó, és az első félévre esedékes költségtérítési díjat megfizető hallgató, a szakirányú továbbképzési szak teljes képzési időszakára érvényes költségtérítési díj 10%-os mérséklésében részesül, amely kedvezmény az első féléves költségtérítési díj összegéből kerül jóváírásra.


Kapcsolódó cikkek

2024. május 23.

Eljárást indított a GVH a Natur Tanya ellen

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt versenyfelügyeleti eljárást indított a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a Natur Tanya Hungary Kft.-vel és a Naturweb Kft.-vel szemben.

2024. május 23.

EY: Új EU-s szabályozás mutat rá a kibervédelem minimumára

Hatalmas károkat okoz a kiberbűnözés a pénzügyi szektorban, amire az Európai Unió választ kíván adnia az úgynevezett DORA rendelettel. A már jövőre élesben működő kiberszabályozás segít felkészíteni az európai, köztük a hazai pénzügyi szervezeteket az online támadások kivédésére – hívja fel a figyelmet az EY. A vállalatoknak jól felfogott érdeke, hogy megfeleljenek a DORA által nyújtott minimális elvárásoknak, de érdemes egy jóval komplexebb, személyre szabott megközelítés alkalmazni, hogy mindenképp elkerüljék a komoly anyagi és reputációs kárral járó biztonsági incidenseket.