Zöld banki tevékenység Magyarországon


Az MNB a zöld hitelek növelésére ösztönzi a bankszektort, e célból jelentősen csökken-tették a tőkekövetelményeket Magyarországon. Az első vállalati zöldkötvény-kibocsátásra 2020 nyarán került sor az MNB Növekedési Kötvényprogramja keretében. A magyar kormány a klímasemlegesség elérése érdekében kész beavatkozni.

1. Zöld hitelezési trendek a bankszektorban – áttörés Magyarországon

Hazánk Európában a tizenkilencedik helyen áll a Fenntartható Fejlődési Célok (SDGs) megvalósításában. Komoly kihívásokkal kell szembenéznünk a megfizethető és tiszta energia-, az éghajlatvédelem- és a szárazföldi ökoszisztémák védelme területein. A közelmúltban azonban pénzügyi rendszerünk egyre inkább figyelembe veszi a környezeti fenntarthatóság kérdéseit. E tekintetben fontos megjegyezni, hogy a magyar hitelintézeti szektor nagy része a megújuló energiatermelés finanszírozásában látja a legnagyobb üzleti potenciált.  Ezért az MNB a zöld hitelek arányának növelésére ösztönzi a bankszektort. 2021 áprilisában olyan javaslatot adott ki, mellyel a magyar hitelintézeteket arra ösztönzi, hogy működésüket a fenntartható fejlődéshez igazítsák, ideértve stratégiájuk kialakítását, a vállalatirányítást, a kockázatkezelést stb. is.

2. Kedvezményes tőkekövetelmények

Az MNB a hitelintézetek számára új, a klíma- és környezeti kockázatok kezelésére vonatkozó szabályozási iránymutatást (Zöld vállalati és önkormányzati tőkekövetelménykedvezmény Program) tett közzé, melyek 2021 júniusában léptek hatályba. Ezek arra ösztönzik a bankokat, hogy a működésükre és finanszírozási portfóliójukra gyakorolt hatások felmérésekor a környezeti kockázatokat mérhető, megbízható mutatók és módszerek alkalmazásával értékeljék, összhangban a Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) ajánlásaival. Az iránymutatás azonban jóval túlmutat a klíma-kérdéseken, hiszen előírja a bankoknak, hogy állítsanak fel egy külön szervet a környezeti kockázatok kezelésére, továbbá hogy dolgozzák ki a Párizsi Megállapodás céljaival összhangban álló klímasemlegességi terveiket.

Ezért a magyar bankoknak jogában áll jelentősen csökkentett tőkekövetelménnyel hitelt nyújtani az energiahatékony ingatlanok vásárlásához és építéséhez. Ez vonatkozik a naperőművekre, a fenntartható mezőgazdaságra, az energiahatékonyságra és az elektromobilitásra is. A tőkekedvezmény mértéke a hitelképes bruttó kitettségek 5 vagy 7%-a, ami csökkenti a résztvevő intézmény második pilléres tőkekövetelményét. A bankszektor több mint 85%-ára vonatkoznak az új tőkekövetelmények.

Nyugodtan kijelenthető, hogy a magyarországi zöld vállalati portfólió dinamikusan növekszik a teljes portfólióhoz viszonyítva. Emellett az MNB 2021 nyarán környezetbarát lakásépítési programot indított. A program részeként az MNB refinanszírozást nyújt a zöld lakások építését és vásárlását finanszírozó bankoknak.

3. Zöld kötvények

Az MNB iránymutatásokat tett közzé, amelyek meghatározzák a zöld kötvényekre vonatkozó főbb előírásokat, a kibocsátók számára felsorolják az elvégzendő feladatokat, valamint meghatározzák a szükséges dokumentációs és jelentéstételi kötelezettségeket. A Budapesti Értéktőzsde is támogatja a zöld kötvénypiac fejlődését az ESG-jelentésekre vonatkozó iránymutatások közzétételével, nemzetközileg elfogadott tartalmi és formai szabványok bevezetésével, valamint az ESG-jelentések elkészítéséhez nyújtott gyakorlati segítséggel. Emellett az MNB Zöld Jelzáloglevél-vásárlási Programot indított zöld minősítésű jelzáloglevelek vásárlására a zöld lakáshitelek kibocsátásának elősegítése érdekében.

A zöld vállalati kötvények első kibocsátására 2020 nyarán került sor az MNB Növekedési Kötvényprogram keretében. A magyar vállalati zöld kötvénypiac indulása 30 milliárd forint értékű kötvénykibocsátást jelentett, amelyet számos más vállalat további zöld kötvénykibocsátása követett. Valamennyi kibocsátott kötvény megfelel a vállalati zöld kötvényekre vonatkozó szabályozásnak, és egy külső vizsgálószervezet ellenőrizte, hogy megfelel-e a nemzetközi szabványoknak (Green Bond Principles). A magyar GBP tehát megfelel a 2014-es ICMA (International Capital Markets Association) alapelveinek.

Arról nem is beszélve, hogy a magyar zöldkötvény-keretet 2020 májusában vezették be. A Pénzügyminisztérium az Államadósság Kezelő Központtal együttműködve létrehozott egy Irányítóbizottságot. A GBP magában foglalja a bevételek felhasználását, az általános befektetési alkalmasságot, és a hatásjelentést.

4. Magyar állami támogatás a zöld finanszírozásban

A Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia 2020-2050 szerint a magyar állam kész beavatkozni a klímasemlegesség elérése érdekében. A Magyarország a korai cselekvés útját választja, még akkor is, ha ez mintegy 24,709 milliárd forinttal többe kerül, mint az, ha nem cselekednének.

Ennek érdekében a magyar állam már életbe léptetett – és az Európai Bizottság jóváhagyott – egy 2 milliárd eurós tervet, amelynek célja a fenntartható helyreállításhoz szükséges beruházási támogatás biztosítása. A tervet az állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret alapján hagyták jóvá.[1]

5. Következtetés

A zöld finanszírozás nem csak gyökeret vert Magyarországon, de kezd fősodorrá válni. Remélhetőleg zökkenőmentes lesz az átállás az ESG-hitelezésre; mindazonáltal, amit néha formális „ESG-kezdeményezésként” látunk a területen, azt valódi társadalmi célkitűzések sürgetik, amelyeknek a hitelező vállalkozásoknak meg kell felelniük ahhoz, hogy fennmaradjanak. A „Greenwashing” valószínűleg nem lesz már elegendő; a környezeti és társadalmi tényezők valóban számítanak. Mindazonáltal az ESG-narratíva sikerét Magyarországon végső soron a befektetők fogják meghatározni.

[1] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_1102


Kapcsolódó cikkek

2023. június 1.

Az érdekeltek perbeli részvételének főbb szabályai

Ismert, és gyakran alkalmazott jogintézmény a peres eljárások során a beavatkozás, melynek keretében egy eredetileg perben nem álló, de magát érdekeltnek tekintő fél belép (beavatkozik) a mások között folyamatban lévő perbe valamelyik peres fél oldalán.

2023. június 1.

„Újratervezés” – a munkaidő-beosztás módosításának szabályai

Mindenki számára kellemetlen, sőt egyenesen megoldhatatlan élethelyzeteket produkálhat, ha váratlan, rövid határidős vagy azonnali munkafeladat okán felborul a betervezett napi, heti időbeosztása. A munka törvénykönyve igyekszik védelmet nyújtani a munkavállalóknak az ilyen szituációkkal szemben a munkaidő-beosztás időzítésével kapcsolatos szabályok formájában. Azonban a törvény azt is respektálja, hogy időnként a leggondosabb vezetői tervezés mellett is előfordulhat (pl. hiányzás, beszállítói csúszás miatti feladattorlódás, sürgős megrendelés stb.), hogy a munkáltatónak változtatnia kell az előre közölt munkaidő-beosztáson. Olyan is megtörténhet, hogy a módosítási igény a munkavállaló oldalán merül fel, mivel valamilyen fontos privát program, kötelezettség adódik. Az alábbiakban áttekintjük, milyen szabályok szerint változtatható meg a már közölt munkaidő-beosztás, kitérve arra is, hogy miként érintette e szabályokat a 2023. január 1-i Mt.-módosítás.

2023. május 29.

Nem csak Magyarország korlátozza a stratégiai cégekben való külföldi tulajdonszerzést

Magyarországi ügyvédként könnyen szembesülhetünk azzal, hogy külföldi ügyfelünk magyarországi cégfelvásárlását a GVH engedélyezésén túlmenően még legalább egy további magyar hatósággal is engedélyeztetni kell. Első ránézésre egy ilyen szabályozás a tőke szabad mozgásának az uniós alapelvébe ütközik. Közelebbről megvizsgálva a kérdést azonban megállapítható, hogy ez korántsem így van, sőt, uniós rendelet van hatályban ebben a kérdésben és nem egy európai uniós államnak van a magyaréhoz hasonlóan szigorú engedélyezési rendszere. Jelen cikkben röviden bemutatjuk az uniós szabályozást, rövid áttekintést adunk az uniós tagállamok szabályozási trendjeiről, és végül röviden összefoglaljuk a magyar szabályozás leglényegesebb jellegzetességeit.