Dr. Kiss Anna cikkei


dr. Kiss Anna  |  2013. október 14. Szakma

Súlyosabb vagy enyhébb? – az időbeli hatály az új Btk.-ban

Az időbeli hatály szabályainak körültekintő alkalmazása elengedhetetlen a jogalkalmazó számára, mivel az elkövetéskori vagy elbíráláskori büntető anyagi jogi norma helytelen megválasztása akár kártérítési felelősség megállapítására is alapot adhat. Ennek kapcsán az új Btk. Általános Részének egyes rendelkezéseiről beszélgettünk dr. Jávorszki Tamással.

Dr. Kiss Anna  |  2013. augusztus 15. Napi

Nem bűncselekmény az alkalmi torrentezés

A NAV gyakorlata szerint ezzel együtt könnyen elérhető a büntethetőség határértékét jelentő 100 000 forintos kár okozása. Az új Büntető Törvénykönyvet a szellemi tulajdonjog elleni bűncselekmények vonatkozásában sem árt megismerni.

Kiss Anna  |  2013. augusztus 12. Szakma

Már nem bűncselekmény az alkalmi torrentezés

A NAV gyakorlata szerint ugyanakkor könnyen elérhető a büntethetőség határértékét jelentő 100 000 forintos kár okozása. Az új Büntető Törvénykönyvet a szellemi tulajdonjog elleni bűncselekmények vonatkozásában sem árt megismerni.

dr. Kiss Anna  |  2013. július 29. Szakma

Önbíráskodás vagy önvédelem – itthon elítélnék Zimmermant?

Nem bűnös! Mondta ki a „verdict”-et az esküdtszék George Zimmermanról, de sohasem fogjuk megtudni, hogy mi is történt valójában. Vajon Zimmerman faji előítéletből, vagy önvédelemből lőtte-e le a színes bőrű kamaszt? – Az eset kapcsán a jogos védelem hazai szabályozásáról beszélgetünk Dr. Mészáros Ádám büntetőjogásszal.

dr. Kiss Anna  |  2013. július 26. Napi

Hogy kerül a társasági jog az új Ptk-ba?

A társasági jog Polgári Törvénykönyvbe (Ptk.-ba) történő beillesztése megosztotta a jogászközvéleményt. Kétségtelen, ez a kodifikációs bizottságban is vitatott kérdés volt. A részletekről beszélgettünk dr. Kisfaludi András egyetemi tanárral, aki a kodifikációs bizottság tagjaként aktívan közreműködött a kódex megalkotásában.

dr. Kiss Anna  |  2013. július 24. Szakma

Hogy kerül a csizma az asztalra? – avagy a társasági jog a Ptk-ba

A társasági jog Polgári Törvénykönyvbe (Ptk.-ba) történő beillesztése megosztotta a jogászközvéleményt. Kétségtelen, ez a kodifikációs bizottságban is vitatott kérdés volt. A részletekről beszélgettünk dr. Kisfaludi András egyetemi tanárral, aki a kodifikációs bizottság tagjaként aktívan közreműködött a kódex megalkotásában.

dr. Kiss Anna  |  2013. június 9. Szakma

Vékás Lajos: az új Ptk. hibái ellenére is sikertörténet

Az elfogadott törvény egyrészt túl szűkre szabta a család fogalmát, másrészt a szabad véleménynyilvánítás jogával kapcsolatos változtatások, valamint a gyűlöletbeszéd magánjogi szankcionálásának lehetősége is alkotmányossági aggályokat vet fel. A sérelemdíjra és a kötelesrészre vonatkozó szabályok pedig több szempontból is elgondolkodtatóak. A kodifikációs bizottságot vezető Vékás Lajos mégis elégedett, és az új Ptk. elfogadását mindenképpen sikertörténetnek nevezi.