Bejegyzések Budapesti Ügyvédi Kamara címkével

2018. november 21. Napi

Új elnök a Budapesti Ügyvédi Kamara élén

A több mint nyolcezer fővárosi tagot egybefogó szakmai önkormányzati köztestület, a Budapesti Ügyvédi Kamara dr. Tóth M. Gábor ügyvédet választotta meg elnökévé november 16-án. Az új elnök megbízatása négy évig tart.

Itt az új ügyvédi igazolvány
2018. szeptember 13. Napi

Itt az új ügyvédi igazolvány

Az újfajta igazolvány új külsőt és új tartalmat is jelent. Az Üttv-vel és az igazolvány rendelettel összhangban az ÁNY Biztonsági Nyomda 2018. júniusa óta már csak ilyen újfajta igazolványokat állíthat elő.

Az ügyvédek véleménynyilvánítási joga
2018. augusztus 17. Szakma

Az ügyvédek véleménynyilvánítási joga

Az ügyvéddel szembeni elvárás hivatásának gyakorlásakor, hogy más hatóságok tagjainak adja meg a kellő megbecsülést és tiszteletet, amelyet saját hivatásával szemben is elvár. Az ügyvédi tevékenység ellátása során ezért az ügyvédnek a véleménynyilvánítási joga korlátozott, e korlátozás a szakma sajátosságaiból eredően az erkölcsök, mások jó hírneve vagy jogai védelmének fenntartása érdekében szükséges és indokolt – a Kúria eseti döntése.   Ami a tényállást illeti, a felperes jogi képviselőként járt el az egyik családvédelmi hivatal előtti eljárásban, ahol is a hatóságnak átadott egy általa a védelembe vételről írt cikket. Ennek stílusa miatt fordult az intézmény a Budapesti Ügyvédi Kamarához. Sérelmezték, hogy a cikk egyes jogszabályhelyek idézésén túl jórészt a családgondozókra és a gyámhivatalokra vonatkozó, sértő, becsmérlő kijelentéseket tartalmaz, azt a látszatot keltve, hogy a családgondozók szakmailag alkalmatlanok, agresszívek, nem akarják a munkájukat elvégezni. Elhárítják a felelősséget, a szülők kommunikációs problémáját jelölik meg a gyermekkel való problémák okaként, ráadásul nőként elfogultan viselkednek az ügyekben.   A kamarai eljárás Az elsőfokú kamarai hatóság fegyelmi intézkedésként figyelmeztetést alkalmazott a felperessel szemben. A kamara szerint elfogadhatatlan, hogy a felperes a családvédelmi központhoz benyújtott írásában a…