Itt az online PR Szótár – nem csak kezdőknek


Hiánypótló szótárt jelentetett meg a Magyar PR Szövetség, hogy segítse a szakma iránt érdeklődőket, de a szócikkeket haszonnal böngészhetik PR- és marketingfeladataikhoz az ügyvédek és az ügyvédi irodák képviselői is.

Mi a reach (elérés)? Mit jelent a SOV (Share-of-Voice)? Mi footage? Mi a cégarculat, a kisarculat, az arculati kézikönyv? Mit jelent az, hogy metaverzum? Mi az RSS feeds, a chatbot, a belső kör, a natív hirdetés? Mi a PR-jog?

Van, amelyre biztosan tudjuk a választ, van, amelyikre sejtjük, és bizonyára van olyan fogalom is, melyről fogalmunk sincsen. De ha felütjük a 2023 októberében online megjelent PR Szótárt, megtudhatjuk a válaszokat. A Magyar PR Szövetség gondozásában bárki számára elérhetővé vált webes szakszótárt használva szakszerű feleleteket kapunk.

Magyar PR Szövetség, online PR Szótár, reklám, ügyvédek, jogászok, honlap, weboldal

11 témakörben 331 szócikket találunk, de a szakszótár könnyen bővíthető

A gyűjteményben 11 témakörben 331 szócikk található. Meg lehet ismerkedni a public relation (PR), azaz a köz, a közönség számára szervezett és tervezett kommunikáció alapfogalmaival, a PR-hoz szorosan kapcsolódó marketing és reklám szakszavaival, a cégügyekkel, a digitális világgal, a médiával, közügyekkel összefüggő kifejezésekkel.

A készítők célja a kommunikációs szakmák nyelvezetében használt szavak értelmezése, az eligazodás megkönnyítése az egyetemisták, a pályakezdők körében, és mindazok segítése, akiknek szükségük van saját maguk vagy cégük megismertetésére, tevékenységük kommunikálására.

A kiadvány kétnyelvű: a magyarázatok magyarul olvashatók, a szócikkek magyarul és angolul, ám van olyan kifejezés, amely csak angolul, mert még nem született meg a magyar megfelelője.

S hogy kik a pontos készítők? Az alapító-főszerkesztő dr. Sós Péter János egykori újságíró, ma saját PR-cégének vezetője, címzetes egyetemi tanár; a két lektor dr. Rácz Gábor PhD és Sárosi Péter. Mindhárman a Magyar PR Szövetség örökös tagjai. A kommunikációs jogi szókészletet dr. Buday-Sántha Andrea PhD habilitált főiskolai docens állította össze, a válságkommunikációs fogalommagyarázó szógyűjtemény pedig Böhm Kornél kríziskommunikációs szakértőnek köszönhető.

Mivel az online-felületen a szakszótár folyamatosan és könnyen szerkeszthető, az alkotók várják a további kifejezéseket a felhasználóktól. Ugyanakkor a honlap alján megjegyzik: „Az oldal célja a PR-szakma fogalmainak bemutatása. Az oldalon szereplő információk alkalmazásából fakadó bármilyen jogi következményért a kiadó felelősséget nem vállal.”

Magyar PR Szövetség, online PR Szótár, reklám, ügyvédek, jogászok, honlap, weboldal

Kereséssel pillanatok alatt rátalálunk a szakszavakra és jelentésükre

Az online-kiadvány hasznos lehet ügyvédeknek, ügyvédi irodák tulajdonosainak, munkatársainak is, hiszen ahogy a PR-szakma fogalmazza, bizonyos fokig az ügyvéd, az ügyvédi iroda is maga a termék, akinek, amelynek tudnia kell eladnia saját magát. Az irodáknak is folytatniuk kell kommunikációt a külvilággal, fel kell hívniuk magukra, tevékenységükre a figyelmet, szükségük van marketingre, ki kell alakítaniuk saját brandjüket. Minimum szükségük van egy weboldalra, hiszen az érdeklődők a legkönnyebben itt találhatják meg a jogászt, az irodát, itt ismerkedhetnek meg munkájával, szakirányultságával, referenciájával, elérhetőségével. S az oldalt felkeresők számára már az első benyomás is lényeges: formailag a trendeknek megfelelő-e az oldal, nem egy ódivatú, esetleg amatőr, összebarkácsolt felületű honlap tűnik-e fel elsőként az ügyvédet kereső érdeklődőnek. Már csak azért is, mert egy felmérés szerint a magyarok fele a weboldalán, illetve az interneten ellenőrzi a neki ajánlott ügyvédet. A megkérdezettek csaknem egyharmadát pedig eltántorítja a javasolt ügyvédtől az, ha nincs honlapja.

Nem árt, ha a jogász is ismeri a PR fogalmát – és okosan él az eszközeivel

Egy ügyvéd számára fontos a nyilvánosság tájékoztatása munkájáról, közérdekű ügyeiről a médiumok, a social média segítségével. A kommunikáció, a PR ma már e szakma számára is szinte nélkülözhetetlen, nem mindegy, hogy tagjai hogyan, kivel, milyen eszközökkel érik el a nyilvánosságot. Van, aki úgy gondolja, saját maga igyekszik megoldani e nem könnyű feladatot, akad, aki belsős PR-marketingmunkatársat foglalkoztat, mások külső szakemberekre bízzák az alkalmi vagy tartós kommunikációs feladat elvégzését. Bármelyik is legyen a döntés, nem árt, ha az ügyvéd tisztában van az alapvető fogalmakkal. Még akkor is, ha szakembereket fogad kommunikációjának megtervezésére, elvégzésére.

Mindehhez segítséget nyújthat az új online PR Szótár, mely az első lépés lehet ahhoz, hogy alaposabb ismereteket szerezzünk a témakörben. De jelentős lépés.


Kapcsolódó cikkek