Tartósan más munkakörben való foglalkoztatás azonnali hatályú felmondásra adhat okot

A munkáltató azon magatartásával, hogy a munkavállalót indokolás nélkül, mindenfajta tájékoztatás hiányában, a korábban ellátott, a munkaköre jellegét meghatározó tevékenységétől meghatározatlan ideig eltérő módon foglalkoztatja, és ezáltal bizonytalan helyzetben tartja, a munkaszerződés szerinti foglalkoztatási kötelezettségét szegi meg, amely a munkavállaló azonnali hatályú felmondásának jogszerű indoka lehet.

Az alapügy

A felperes gyógyszertári szakasszisztens munkakörben állt az alperes alkalmazásában. A betegállományból visszatérve azt tapasztalta, hogy az alperes letiltotta a számítógépes hozzáférését. A felperes 2015. november 2-án azonnali hatályú felmondással szüntette meg jogviszonyát, amelyet azzal indokolt, hogy a gyógyszertárvezető 2015. október 28-tól nem az Mt. 51. §  (1) bekezdése szerint foglalkoztatja. A felperes keresetében annak megállapítását kérte, hogy azonnali hatályú felmondása jogszerű volt, és az alperes fizessen részére kéthavi távolléti díjával azonos összegű végkielégítést, felmondási időre járó munkabért, valamint cafeteria juttatást. Az alperes a kereset elutasítását kérte és viszontkeresetet terjesztett elő. Az Mt. 84. § (1) és (4) bekezdése alapján kérte, hogy a bíróság kötelezze a felperest 30 napra járó felmentési időre kifizetendő munkabérével azonos összegű kártérítés megfizetésére. A felperes ellenkérelme a viszontkereset elutasítására irányult, elsődlegesen annak elkésettségét állítva. Az elsőfokú bíróság ítéletével kötelezte az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek végkielégítést, felmondási időre járó munkabért és cafeteria ellenértéket, az alperes viszontkeresetét elutasította. A mindkét fél fellebbezése folytán eljárt másodfokú bíróság ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét a per főtárgya tekintetében helybenhagyta. Az alperes a jogerős ítélet elsőfokú határozatra is kiterjedő hatályon kívül helyezését és a jogszabályoknak megfelelő új határozat meghozatalát kérte a kereset elutasítása és a viszontkeresetnek helyt adó döntés meghozatalával. A felperes felülvizsgálati ellenkérelme a jogerős ítélet hatályában való fenntartására irányult.

A Kúria döntése

A felülvizsgálati kérelem nem megalapozott. A munkáltató jogosult a munkavállalót átmenetileg más munkakörben foglalkoztatni, ez azonban az Mt. 6. § (3) bekezdése szerint a munkavállalónak aránytalan sérelmet nem okozhat. Az eljáró bíróságok a rendelkezésre álló adatok alapján helytállóan következtettek arra, hogy a munkáltató a felperessel szemben azzal sértette meg együttműködési kötelezettségét, hogy a gyógyszertári szakasszisztens felperest alapvető, munkaköre jellegét meghatározó feladatainak végzésétől indokolás nélkül eltiltotta úgy, hogy a változtatás időtartamáról, annak várható módjáról nem tájékoztatta. Az alperes szerint a felperes azonnali hatályú jogviszony megszüntetése azért is jogellenes, mert nem az előírt rendben adta át a munkakörét. A felperes távozási szándékát közölve, az azonnali hatályú felmondás továbbítására kérte munkatársát, aki ennek eleget is tett, a munkáltatói jogkörgyakorlója a jognyilatkozatot megkapta. Peradat, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója az azonnali hatályú felmondás átadása napján már értesült a felperes szándékáról, a jognyilatkozatot megkapta, arra nyilatkozatot is tett. A munkavállaló azonnali hatályú felmondása tehát hatályosult: az írásbeli jognyilatkozatot a címzett átvette. Az Mt. 51. § (1) bekezdés megszegésére alapított munkavállalói azonnali hatályú felmondás jogszerű. Az alperes által anyagi jogszabálysértésként megjelölt Mt. 82. § pedig téves, mivel az a munkáltató jogellenes jogviszony megszüntetésének jogkövetkezményeit rendezi, jelen esetben pedig a felperes élt az azonnali hatályú felmondással, amelynek más jogkövetkezményei vannak. A kifejtettekre tekintettel a Kúria a jogerős ítéletet a Pp. 275. § (3) bekezdése alapján hatályában fenntartotta.

(kuria-birosag.hu)

Kapcsolódó cikkek:


Mikor állapítható meg a bűnszervezetben való elkövetés?
2019. június 17.

Mikor állapítható meg a bűnszervezetben való elkövetés?

Nem kizárt a bűnszervezet megállapítása akkor sem, ha egyébként egy korábban legálisan működő csoport a szervezete kereteit felhasználva súlyos megítélésű bűncselekmények elkövetését határozza el és azokat meg is valósítja. Ugyanis akkor, ha ezen működés kapcsán fennállnak a bűnszervezet alanyi és tárgyi feltételei, az abban résztvevők magatartása bűnszervezetben elkövetettként értékelendő.