A nemzetiségi temetők megőrzéséért állt ki az ombudsmanhelyettes

A Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes ebben hangsúlyozza, hogy a temetőknek, temetkezési helyeknek kiemelt jelentőségük van a nemzetiségi származású személyek identitásának megőrzésében, valamint a nemzetiségek kulturális, történeti, vallási hagyományai, épített és tárgyi emlékei továbbörökítésében.

A zsámbéki Sváb Öregtemető helyzetével összefüggésben elvi állásfoglalást bocsátott ki a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes. Szalayné Sándor Erzsébet ebben rögzítette a nemzetiségi kulturális értékek megőrzésének szükségességét, feltárta az irányadó jogszabályi hátteret, egyúttal javaslatot tett egy, a hazai nemzetiségi közösségek szempontjából jelentős temetőkről, sírhelyekről és sírjelekről szóló országos adatbázis elkészítésére.

A nemzetiségi ombudsmanhelyettes egy panaszbeadványból a zsámbéki Sváb Öregtemető (Neufriedhof) fenntartásával kapcsolatos nehézségekről értesült. A panaszos jelzése szerint a temetőben végzett munkálatok a sírok bedőlésének és megsemmisülésének veszélyével jártak. A vizsgálat során írásban megkeresett illetékes hatóságok válaszai, a helyszíni látogatás keretében szerzett személyes tapasztalatok, valamint a Zsámbéki Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökével, továbbá a temető tulajdonosának képviseletében a Zsámbéki Római Katolikus Egyházközség plébánosával folytatott megbeszélés alapján Szalayné Sándor Erzsébet elvi állásfoglalást bocsátott ki.

A Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes ebben hangsúlyozza, hogy a temetőknek, temetkezési helyeknek kiemelt jelentőségük van a nemzetiségi származású személyek identitásának megőrzésében, valamint a nemzetiségek kulturális, történeti, vallási hagyományai, épített és tárgyi emlékei továbbörökítésében. A zsámbéki német nemzetiségi közösség számára a Sváb Öregtemető (Neufriedhof) fontos kapcsolatot jelentett és jelent a település és a Németországba kitelepített több ezer ember és leszármazottja között. A kapott információk szerint az Öregtemetőben hozzátartozók hiányában számos sír, valójában a teljes temető gondozása, a sírhelyek őrzése, megóvása kizárólag a fenntartóra hárul, amely egyre nehezebb feladatnak bizonyul.

A nemzetiségi ombudsmanhelyettes felhívja a figyelmet arra, hogy a nemzetiségi temetők, temetőrészek, sírhelyek és sírjelek akkor is kulturális örökségünk részei, ha nem állnak műemléki védettség vagy helyi védelem alatt. A hazai nemzetiségi közösségek kultúrája olyan hozzáadott értéket jelent napjainkban is, amelynek felkutatása, dokumentálása és megőrzése, a jövő nemzedékek számára való átadása közös felelősség. A zsámbéki Öregtemetőben tapasztalható problémák kezelésére is csak az érintett szervek együttműködésével, közös felelősségvállalásával kerülhet sor. Az 1/2020. számú elvi állásfoglalás kiemelt célja, hogy megfelelő, egyben hatékony párbeszéd alakuljon ki a Sváb Öregtemető fenntartásáért, értékeinek megőrzéséért felelős állami és egyházi szereplők, illetve a német nemzetiségi közösség kulturális értékeinek, tárgyi emlékeinek fennmaradásában érintett felek között.

Az elvi állásfoglalással érintett téma összetettségére és országos jellegére tekintettel a nemzetiségi biztoshelyettes felkérte az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségét, valamint a Miniszterelnökség illetékes államtitkárságát, hogy fontolja meg egy olyan adatbázis elkészítését, amely a magyarországi nemzetiségi temetők, illetve a nemzetiségi közösségek szempontjából jelentős sírhelyek, sírjelek adatait tartalmazza és mindenki számára hozzáférhető.

(ajbh.hu)

Kapcsolódó cikkek:


Rendőrökre támadó férfiakat ítéltek el
2020. július 10.

Az ózdi, illetve a hajdúböszörményi bíróság rendőrökre támadó férfiakat ítélt szabadságvesztésre gyorsított eljárásban - tudatta Keresztes Imre, a Központi Nyomozó Főügyészség vezetője.

Késedelem esetén informatikai hibára nem lehet hivatkozni
2020. július 10.

Késedelem esetén informatikai hibára nem lehet hivatkozni

A jogi képviselő informatikai rendszerében fennálló esetleges hiba még méltányos elbírálás esetén sem alapozza meg mulasztása vétlenségét, mert az elektronikusan kapcsolatot tartó felet terheli az a kötelezettség, hogy maga gondoskodjon azokról a műszaki feltételekről, amelyek biztosítják az elektronikus kapcsolattartási rendszer biztonságos alkalmazását.

Jogerős: nem rejtegetheti tovább az EMMI a szivárványcsaládokat
2020. július 9.

2015 óta húzódó ügynek tett pontot a végére a Fővárosi Törvényszék: helyesen járt el az Egyenlő Bánásmód Hatóság, amikor megállapította: hátrányos megkülönböztetést követett el az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., amikor megtagadta a Szivárványcsaládokért Alapítvány felvételét a család.hu-ra.