A versenyt a veszélyhelyzet idején is fenn kell tartani Koronavírus

Rendkívül fontos annak biztosítása, hogy a termékek és szolgáltatások árait továbbra is a verseny határozza meg, különösen például az egészségügyi felszerelések és orvosi eszközök árát, amelyek a jelenlegi helyzetben nélkülözhetetlenek a sürgős közegészségügyi feladatok ellátásához.


A Nemzetközi Versenyhálózat (ICN) felismerte a koronavírus járvánnyal kapcsolatos, példa nélküli egészségügyi, társadalmi és gazdasági kihívásokat. Jogérvényesítő feladataik folyamatos ellátása során a versenyhatóságok új kihívásokkal szembesülnek. A koronavírus jelentős hatást gyakorol a munkavégzésükre, illetve a munkavállalóik egészsége és biztonsága is veszélynek van kitéve.

A verseny alacsonyabb árakat, új és jobb termékeket és szolgáltatásokat biztosít, amely a fogyasztók és a gazdaság javát egyaránt szolgálja. A versenyjogi szabályok alkalmazása alapvető fontosságú olyankor, amikor válság sújtja a vállalkozásokat és a gazdaságot.

Aggályokat vetett fel, hogy míg a legtöbb vállalkozás felelősségteljesen jár el, egyes vállalkozások versenykorlátozó magatartást tanúsíthatnak, például kartellezhetnek vagy visszaélhetnek erőfölényükkel.

Rendkívül fontos annak biztosítása, hogy a termékek és szolgáltatások árait továbbra is a verseny határozza meg, különösen például az egészségügyi felszerelések és orvosi eszközök árát, amelyek a jelenlegi helyzetben nélkülözhetetlenek a sürgős közegészségügyi feladatok ellátásához. A versenyhatóságok a válság ideje alatt is éberen figyelik a versenyt korlátozó összefonódásokat és magatartásokat.

A rendkívüli helyzet szükségessé teheti a versenytársak átmeneti együttműködését annak érdekében, hogy a szűkösen elérhető termékek és szolgáltatások, amelyek a fogyasztók egészségét és biztonságát védik elérhetőek legyenek.

Az ilyen közös törekvések, akkor megengedhetők, ha

  • a koronavírussal érintetteknek történő segítségnyújtáshoz szükséges időre és tárgykörre korlátozódnak,
  • ha összhangban állnak az alkalmazandó jogszabályokkal vagy a hatóságok speciális iránymutatásaival,
  • ha a fogyasztók védelmét, valamint a szükséges termékek és szolgáltatások elérhetőségének biztosítják és ezek a termékek és szolgáltatások másképpen nem lehetnének elérhetők.

A versenyhatóságok dönthetnek úgy, hogy a vállalkozások közötti együttműködésre vonatkozó szabályokat a válságkezelési intézkedésekhez igazítják.

A versenyhatóságok közvetlen és nyílt kommunikációra törekszenek. Ez az ICN szerint kulcsfontosságú a válság ideje alatt. A versenyhatóság működésével és eljárásával kapcsolatos változásoknak, valamint a jogérvényesítési politikáról és a vállalkozások közötti együttműködésről szóló iránymutatásoknak egyértelműnek és átláthatónak kell lenniük, és ezeket kellő időben közzé kell tenni.

A versenyhatóságok fontos pártoló szerepet játszhatnak a verseny előnyeinek a nyilvánossággal való megismertetése, valamint a kormányuknak szóló, a tervezett gazdasági intézkedések a versenyre és a fogyasztókra gyakorolt hatásáról szóló tanácsadás révén. Az ilyen, a politikai és jogalkotási intézkedésekkel kapcsolatos, a piacok megfelelő működésének biztosítása érdekében tett szakértői vélemény kulcsfontosságúnak bizonyulhat a következő hónapokban és azt követően is.

A verseny hosszú távú fenntartása alapvető fontosságú a fogyasztók java, a piacok működése és a gazdaságaink szempontjából. Csakúgy, mint az elmúlt gazdasági válságok idején, a verseny előmozdítása és védelme érdekében tett versenyhatósági jogérvényesítési és szakpolitikai törekvések alapvető jelentőségűek lesznek a válság hatásainak kezelése és a gazdaság helyreállításához szükséges legalkalmasabb környezet kialakításasorán.[1] Ez különösen fontos a fogyasztók, valamint az újabb és kisebb vállalkozások szempontjából, amelyeket egy válság gyakran a legsúlyosabban érint.

A versenyhatóságok világszintű közösségeként, az ICN a nézetek, tapasztalatok és jó gyakorlatok összegyűjtésének és megosztásának fórumául szolgál.

Továbbra is előmozdítják a válsággal kapcsolatos együttműködést a hálózaton belül. Miközben tagjaik közül sokan intézményesítenek működési és eljárási változásokat a válság kezelése érdekében, nem szabad megfeledkezni a küldetésről, amely a verseny előmozdításában és a fogyasztók, valamint a gazdaság védelmében testesül meg.

(gvh.hu)Kapcsolódó cikkek:


Külföldi cégrészesedés: a tranzakciók nagy része érintett lehet
2020. május 29.

2020. május 26-án a Kormány elfogadta a 227/2020. (V.25.) sz. Kormányendeletet, ami 2020. december 31. napjáig új hatósági bejelentési kötelezettséget határozott meg az úgynevezett stratégiai társaságokban történő bizonyos részesedés és egyéb jogosultság szerzésére vonatkozó, illetve egyéb, külföldi vagy külföldi hátterű cégek által megvalósított tranzakciókkal kapcsolatban, hívja fel a figyelmet a Baker Mckenzie budapesti irodájának társasági jog és vállalatfelvásárlási csoportja.