Beérett a tízéves reform az EJEB ítéletek átültetésénél

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2019. április 8.
Címkék: , , , ,
Rovat:
Az Európa Tanács (ET) Miniszteri Bizottságának (Bizottság) jelentése szerint az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) ítéleteinek a tagállami jogba való átültetése érdekében bevezetett reformok sikerrel jártak.

Az Emberi Jogok Európai Egyezmények 46. cikke alapján a tagállamok kötelesek az EJEB által meghozott döntéseket a nemzeti jogba átültetni, amelyet a Bizottság felügyel a folyamatban lévő ügyek folyamatos felülvizsgálatával.

A 2010-ben kezdődött reformok következtében 2.073 ügyben megfogalmazott strukturális problémát sikerült megoldani az ET segítségével a tagállamokban végrehajtott alkotmányos, jogalkotási és egyéb jelentős területeket érintő változtatásokkal.

A jelentésből az is kiderül, hogy összesen 6.796 ügyet zárt le a Bizottság annak köszönhetően, hogy a tagállamok az EJEB ítéleteinek eleget téve kárpótolták és kártérítés fizettek a jogaikban megsértett kérelmezőknek.

Az eredményeket mutatja, hogy a jelenleg is folyamatban lévő 1.248 ügy 2010 óta a legkevesebb, illetve a teljes ügyszám is a 2006 óta számított értékhez képest a legalacsonyabb.

A Bizottság tavaly rekord számú, 2.705 ügyet zárt le, amelyből a legtöbb Oroszországot, Törökországot és Ukrajnát érintette. Az ügyekből tavaly 289 volt olyan, amely új, strukturális problémát vetett fel. Az év végére 6.151 folyamatban lévő ügy volt még a Bizottság előtt.

A jelentésben a Bizottság országonként vizsgálta az új, a lezárt és a folyamatban lévő ügyeket, illetve az igazságos elégtételt.

Az ET főtitkára szerint: „Az EJEB döntései számos területen változtatták meg az emberek életét a kontinensen, de vajmi keveset érnek, ha azokat nem ültetik át a tagállami jogba. A jelentés is azt mutatja, hogy jó irányba haladunk, de még sok feladat áll előttünk.”

Az Emberi Jogok Európai Egyezménye alapján kialakított rendszer az ET legnagyobb eredménye a 70 év alatt – nyilatkozta a Bizottság elnöke.

Ugyanakkor továbbra is az ET előtt áll a feladat, hogy rászorítsa a tagállamokat az EJEB által hozott döntések végrehajtására és tagállami jogba való átültetésére.

(coe.int)

Kapcsolódó cikkek:


Mikor állapítható meg a bűnszervezetben való elkövetés?
2019. június 17.

Mikor állapítható meg a bűnszervezetben való elkövetés?

Nem kizárt a bűnszervezet megállapítása akkor sem, ha egyébként egy korábban legálisan működő csoport a szervezete kereteit felhasználva súlyos megítélésű bűncselekmények elkövetését határozza el és azokat meg is valósítja. Ugyanis akkor, ha ezen működés kapcsán fennállnak a bűnszervezet alanyi és tárgyi feltételei, az abban résztvevők magatartása bűnszervezetben elkövetettként értékelendő.

Kizárt az ügyvédi tevékenység gyakorlása az ügyészi jogviszony megszűnését követő két évig
2019. június 17.

Kizárt az ügyvédi tevékenység gyakorlása az ügyészi jogviszony megszűnését követő két évig

Az Üttv. 20. § (3) bekezdése alapján az ügyvéd nem járhat el azon közhatalmi hatáskört gyakorló szerv által gyakorolt eljárásban, amelynél jogviszonya fennállt. Ez a tilalom olyan más közhatalmat gyakorló szerv (jelen esetben bíróság) előtti eljárásra is érvényes, amelyben az a közhatalmat gyakorló szerv (ügyészség) is részt vesz, amellyel az ügyvéd korábban jogviszonyban állt.