Nem válaszolt a rendőrség


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Tájékoztatási kötelezettsége elmulasztásával a jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonsággal, a tisztességes hatósági eljáráshoz való joggal és a petíciós joggal kapcsolatban visszásságot idézett elő a XIV. Kerületi Rendőrkapitányság, amikor – a védett elektronikus rendszeren keresztül – a bejelentő részére elmulasztotta a válaszadást – állapította meg jelentésében dr. Kozma Ákos.

Az alapügy

Egy nevének elhallgatását kérő bejelentő az alapvető jogok biztosa által üzemeltetett védett elektronikus rendszeren keresztül közérdekű bejelentést nyújtott be, amelyben előadta, hogy a Hungária körút és a Thököly út kereszteződésében szabálytalanul megforduló gépjárművek veszélyeztetik a gyalogosok közlekedésének biztonságát, egyúttal megfordulást tiltó tábla kihelyezését, valamint a reggeli és a délutáni csúcsforgalmi időszakban történő ellenőrzést javasolt az érintett kereszteződésben.

Mivel az eljáró szerv 2019. szeptember 17-ig nem válaszolt, ezzel összefüggésben felmerült a fent hivatkozott alapjogok sérelmének a gyanúja. Az ügy – az időmúlásra tekintettel – a védett elektronikus rendszerben 2019. szeptember 17-én lezárásra került, és ezzel egy időben az ombudsman vizsgálatot indított, amely során megkereste a XIV. Kerületi Rendőrkapitányság vezetőjét.

A bejelentés, a megkeresésre kapott válasz, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján megállapítható volt, hogy az eljáró szerv – így a jelen vizsgálat alapját képező ügyben a Rendőrkapitányság – részére az elektronikus rendszer első használatához a Hivatal postai, tértivevényes levél útján úgynevezett regisztrációra felhívó levelet küldött, amelyben a www.ajbh.hu oldalon történő bejelentkezéshez szükséges regisztrációs kódot, valamint a rendszer használatához szükséges technikai információkat is közölte. A tájékoztató levél kiemeli, hogy az eljáró szervnek az intézkedéseiről szóló tájékoztatását a rendszerben szükséges rögzítenie, továbbá külön információkat közöl az anonimitást kérő bejelentők ügyeinek kezeléséről.

A XIV. Kerületi Rendőrkapitányság a közérdekű bejelentésnek a rendszeren keresztül történő megküldését követően a bejelentő részére elmulasztotta a válaszadást.

Az AJB-1009/2020. számú ügyben kiadott jelentésében dr. Kozma Ákos megállapította, hogy a tájékoztatási kötelezettség elmulasztása miatt a XIV. Kerületi Rendőrkapitányság a jogbiztonság, a petíciós jog és a hatósági ügyek tisztességes intézéséhez való jog sérelmének megvalósításával visszásságot idézett elő.

Az alapvető jogok biztosa felkérte a XIV. Kerületi Rendőrkapitányság vezetőjét, hogy a vizsgált ügyben intézkedjen a bejelentő részére szükséges tájékoztatás elektronikus rendszerbe történő feltöltéséről, továbbá a jelentésben feltárt alapvető jogokat érintő visszásságok jövőbeni bekövetkezése lehetőségének megelőzéséről azzal, hogy a közérdekű bejelentések intézése során fokozottan ügyel a vonatkozó előírások maradéktalan betartására.

(ajbh.hu)
Kapcsolódó cikkek

2024. július 19.

Magyarország tovább erősítette pozícióját az uniós igazságügyi eredménytáblán

Az Európai Bizottság közzétette az Európai Igazságügyi Eredménytábla 2024 című kiadványát. Az összefoglaló az Európai Unió jogállamisági eszköztárának részeként éves áttekintést nyújt az igazságszolgáltatási rendszerek hatékonyságára, minőségére és függetlenségére vonatkozó mutatókról. Célja, hogy objektív, megbízható és összehasonlítható adatokkal segítse a tagállamokat nemzeti igazságügyi rendszereik hatékonyságának javításában. Jelentőségét növeli, hogy az uniós igazságügyi eredménytábla az éves jogállamisági jelentés egyik információforrása.

2024. július 19.

MOKK: gyakran kérnek egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot a bérbeadók

A felvételi ponthatárok kihirdetésével ismét kezdetét veszi a lakáskeresési roham az egyetemi városokban. A bérbeadók jellemzően két- vagy háromhavi kaucióval biztosítják be magukat arra az esetre, ha a bérlőnek tartozása keletkezik vagy kárt tesz az ingatlanban. Ugyanakkor probléma esetén az számít leginkább, hogy készült-e közjegyzői okirat, amely nélkül csak hosszú és költséges pereskedéssel tudják a bérbeadók az igényünket érvényesíteni – hívta fel a figyelmet pénteken kiadott ismeretterjesztő írásában a  Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK).

2024. július 19.

Az OBH megkezdi az IFORM -ra való átállást

Az OBH elkészítette és 2024. július 16. napjától fokozatosan, ügyszakonként eltérő időpontokban teszi elérhetővé az ügyfelek számára a beadványok benyújtására szolgáló iFORM űrlapokat.