Sértette az egyenlő bánásmódot a sírhelykijelölés

Sértette az egyenlő bánásmód követelményét és nemzetiségi származáson alapuló közvetlen diszkriminációt eredményezett egy temetkezési eljárás előkészítése.

Dr Kozma Ákos ombudsman és a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet közös jelentésben kérték fel Etes Község Önkormányzatának polgármesterét és jegyzőjét, intézkedjenek annak érdekében, hogy a temetési helyek kijelölése a hatályos jogszabályoknak megfelelően történjen és a helyi gyakorlat ne álljon ellentétben a vonatkozó jogi rendelkezésekkel.

A roma nemzetiségi szószóló egy etesi roma család nevében a hozzátartozójuk eltemettetésével kapcsolatos megalázó eljárás miatt fordult a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyetteshez. Az elhunyt családtag temetési helyének kijelölését, valamint annak kiásatását követően az önkormányzat arra kötelezte a roma családot, hogy a sírhelyet helyezzék át, és a temető távolabbi pontján temettessék el a hozzátartozójukat.

A biztos és helyettese közös jelentésében megállapította, hogy a vizsgált eset, a temetés előkészítésének aggályos módja a helyben szokásos gyakorlat miatt fordulhatott elő. A vonatkozó önkormányzati rendelet szerint ugyanis a temetési helyeket az üzemeltető települési önkormányzat jelöli ki, ezzel szemben a panasszal érintett községben a mindennapok során másfajta eljárási rend alakult ki.

Dr. Kozma Ákos és Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet megállapította, hogy a településen alkalmazott gyakorlat a jogállamiságból fakadó tisztességes eljáráshoz fűződő joggal, továbbá az emberi méltósághoz való joggal, valamint a kegyeleti joggal kapcsolatban visszásságot eredményezett.

A vizsgálat feltárta, hogy az aggályos helyi szokást észlelve a hatósági ellenőrzést lefolytató Járási Hivatal nem élt jelzéssel és nem tett javaslatot, észrevételt a települési önkormányzat vagy a Kormányhivatal felé a gyakorlatban tapasztalt jogsértések megszüntetése és ismételt előfordulásuk megelőzése érdekében, a jogállamiságból fakadó tisztességes eljáráshoz való alapjog sérelmének közvetlen veszélyével járt.

A biztos és a biztoshelyettes a közös jelentésben megállapította, hogy az önkormányzat kimentési bizonyítása, miszerint az eljárásának az volt az oka, hogy a család egy olyan sírhelyet választott, amelyik akadályozta volna a közlekedést nem volt sikeres, az elhunyt személy családtagjainak sérült az egyenlő bánásmódhoz való joga.

A fentiekre tekintettel felkérték Etes Község Önkormányzatának képviselő-testületét, hogy a képviselő-testület a települési önkormányzat szabálytalan gyakorlata okán, figyelemmel az egyenlő bánásmód követelményének a megsértésére is, fontolja meg kártérítés és sérelemdíj fizetését a panaszügyben érintett roma család részére.

Felkérték továbbá a Nógrád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat, hogy vizsgálja felül az etesi temetkezési gyakorlatot, valamint az ahhoz kapcsolódó jogi szabályozást, és segítse elő a jogszerű és szakszerű gyakorlat és jogalkalmazás kialakítását.

Törvényességi ellenőrzési jogkörében eljárva pedig vizsgálja felül Etes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006 (VII.15.) Ör. rendeletét a köztemetőkről és a temetkezésről.

(ajbh.hu)

Kapcsolódó cikkek:


Csaló weboldalakra hívja fel a figyelmet a GVH
2021. április 16.

Csaló weboldalakra hívja fel a figyelmet a GVH

A Gazdasági Versenyhivatalhoz (GVH) az elmúlt időszakban egyre több fogyasztói jelzés érkezik különféle egészségügyi termékeket hirdető, kifogásolható weboldalakkal kapcsolatban.

Nem engedik szabadon az 1992-es gyilkosság elkövetőjét
2021. április 16.

A Szegedi Törvényszék büntetés-végrehajtási bírójának elsőfokú döntése szerint nem bocsátható feltételes szabadságra az egykori budai Skála áruháznál történt pénzszállítórablás és gyilkosság egyik, életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt elkövetője.

Portugáliában tárgyalt Varga Judit
2021. április 16.

Az igazságügyi miniszter abból az alkalomból találkozott a portugál kollégájával, hogy az idei első félévben Portugália látja el az Európai Unió soros elnöki tisztét.