Változnak a közigazgatási szabályok


A parlament 139 igen, 40 nem szavazattal és tíz tartózkodás mellett elfogadta a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosítását.

A jogszabály a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok működésével, adatkezelésével, egyes szolgáltatásaival kapcsolatos, jelenleg is meglévő szabályozásokat tartalmazza, mivel hatályon kívül helyezik a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 2010-es törvényt.

Papír nélküli aláírás

A törvény biztosítja a kormányablakokban a papírmentes személyes ügyintézést meghatározott ügyekben. Az “aláírásminta-alapú hitelesítési rendszer” részeként a kormányablakokban aláírópadot vezettek be, amely az ügyfél aláírásának felvételével és a nyilvántartásban lévő aláírásának összevetésével biztosítja az egyes dokumentumok ügyfél általi hitelesítését.

Törvénybe iktatták a 2022 februárjában bevezetett adatváltozáskezelési, vagyis az e-bejelentő szolgáltatás szabályait is. Ez a szolgáltatás egyrészt a természetes személyek adataiban történő változások egyszerű ügyintézési lehetőségeit, másrészt a közműátírás elektronizálását, egyszerűsítését tartalmazza.

Bővebb nemzetbiztonsági védelem

Egyes rendelkezések az alaptörvény tizenegyedik módosításával kapcsolatosak, meghatározták, hogy a kisebbségi önkormányzatok testületei és tisztségviselői mandátuma – hasonlóan a helyi képviselő-testület és polgármester mandátumához – nem a választás napjáig, hanem 2024. október 1-jéig szól. Az alaptörvény módosítása értelmében 2024-től egy napon tartják az európai parlamenti és az önkormányzati választást.

Átvezették a bíróságok elnevezésén azt az alaptörvényi változást, hogy a megyéket ezentúl vármegyéknek hívják.

A változó biztonsági környezetre hivatkozva nemzetbiztonsági védelem alá vonták a Magyar Honvédség parancsnokát, a nemzetbiztonsági szolgálatok felügyeletével, illetve tevékenységük összehangolásával kapcsolatos feladatokat ellátó politikai és szakmai felsővezetőket, valamint a miniszteri kabinetet vezető kabinetfőnököket.

(MTI)


Kapcsolódó cikkek