Varga Zs. András: a Kúria készen áll


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A Kúria készen áll az április 3-ára kitűzött országgyűlési választásra és népszavazásra – jelentette ki a legfelsőbb bírói testület elnöke csütörtökön Budapesten.

Varga Zs. András a sajtótájékoztatón leszögezte: a választási bíráskodás fóruma – elenyésző kivételekkel – a Kúria, túlnyomórészt itt bírálják el a választási bizottságok határozatai ellen benyújtott jogorvoslatokat. Elmondta: a Kúria más, mint a többi bíróság, a maga szintjén egyedüli. Egységes, kiszámítható joggyakorlatot kell folytatnia. Továbbá nem az elnöknek van Kúriája, hanem a Kúriának elnöke, ezért az elnök a bírótársai, illetve a bírói testületek véleményét kikérve hozza meg döntéseit.

Az elnök hangsúlyozta, hogy a Kúria választási ügyekben eljáró közigazgatási kollégiumának minden tanácsa egyenlő arányban vesz részt ebben a munkában, és az egyes választási ügyek kiosztása automatikusan történik.

Patyi András, a Kúria elnökhelyettese közölte: a felkészülés ezúttal annyiban más, hogy a választással egyidőben népszavazás is lesz, továbbá Covid-járvány van. A Kúriának tömeges jogorvoslati kérelmek szoros határidőn belüli, gyors és hatékony feldolgozására kell készülnie. Az erre való szisztematikus felkészítés szeptember óta zajlik. Ennek érdekében felvették a kapcsolatot az Országos Bírósági Hivatallal, a Nemzeti Választási Bizottsággal és az Alkotmánybírósággal. Kiépült a folyamatos együttműködés, az állandó ügyeleti kapcsolat, gondoskodtak arról, hogy az informatikai rendszereket megvédjék az esetleges támadásoktól – sorolta.

Az elnökhelyettes leszögezte, hogy a jogszabályi környezet nem változott lényegesen. A Kúria az ország választási bírósága, döntései ellen az Alkotmánybírósághoz lehet fordulni. Továbbra is szoros határidőkkel dolgoznak, ami a közzétételi kötelezettségre is vonatkozik: a Kúriának a választási döntéseit még aznap a honlapján nyilvánosságra kell hoznia – jelezte.
Kalas Tibor, a Kúria közigazgatási kollégiumának vezetője is azt emelte ki, hogy kevés az újdonság, nem változtak a választási bíráskodás jogi keretei. A választási bíráskodás Magyarországon hagyományosan a közigazgatási bíráskodás része, alapvetően a választási eljárásról szóló törvény határozza meg, háttérjogszabálya a közigazgatási perrendtartás. Választási ügyekben a közigazgatási kollégium 14 – egyenként háromtagú – bírói tanácsa jár el, az ügyeket évtizedek óta automatikusan osztják ki az egyes tanácsokhoz – tette hozzá.
Kalas Tibor elmondta: a bírósági eljárásban nagy jelentősége van annak, hogy a jogorvoslattal élők megfelelően igazolják érintettségüket. A választási bizottságok határozatai elleni jogorvoslatokat a bizottságokhoz kell benyújtani, azok terjesztik fel a beadványokat a Kúriához. A választási bíráskodás úgynevezett sommás eljárásban történik, azaz ott már külön bizonyításra nincs lehetőség. A jellemző jogviták közé tartozik például az egyes szavazatok érvényességének kérdése – ismertette.

A kollégiumvezető arra is felhívta a figyelmet, hogy a médiaszolgáltatók felelősségét vitató ügyekben a Kúria érdemi nyilatkozattétel céljából rövid határidővel megkeresheti az érintett szolgáltatót. A kampányban részt vevő médiaszolgáltatóknak célszerű erre megfelelő elérhetőséget biztosítaniuk, mert az eljárások rövid határideje miatt ezekben az ügyekben utólagos kimentésre nincs lehetőség – hívta fel a figyelmet.

(MTI)


Kapcsolódó cikkek

2020. október 19.

AB: aránytalanul korlátozza a népszavazáshoz fűződő alapjogot a bírsággal való fenyegetés

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 19. § (3) bekezdés második és harmadik mondata alaptörvény-ellenes, ezért azokat 2021. június 30-i hatállyal megsemmisítette. A döntéshez Czine Ágnes párhuzamos indokolást, valamint Dienes-Oehm Egon, Handó Tünde, Juhász Imre, Salamon László, Szívós Mária és Varga Zs. András különvéleményt csatoltak.
2021. június 2.

Az Európai Unió demokratikus működésének elvei

A Wolters Kluwer gondozásában megjelenő Európai Jog – Az Európai Unió közjoga című kötet bemutatja az unió közjogának alapvető kérdéseit, intézményeit, jogalkotását, ezek szervező elveit; ismerteti a legújabb uniós jogi fejleményeket, a megvalósítandó célkitűzéseket és alapértékeket, az uniós polgárság és az alapjogvédelem legfrissebb történéseit. A könyv a Wolters Kluwer Kiadónál 2019-ben megjelent Európai jog – Az Európai Unió jogrendszere című kötettel ad naprakész, átfogó képet az uniós jog minden szegmenséről. Az alábbiakban a műnek az Európai Unió demokratikus működési elveit bemutató részletét olvashatják.