Cikkek

Fellebbezés a megismételt és az új eljárásra utasító döntés ellen

…hatályos büntetőeljárási törvényben (Be.). Ez csak akkor jelenthető be, ha a hatályon kívül helyező végzés az első- vagy a másodfokú bíróságot új eljárásra utasítja. A fellebbezés alapfeltétele, hogy a hatályon…

A harmadfokú eljárás szabályozása az új Be.-ben

Új jogintézmény jött létre az új büntetőeljárási törvényben (Be.), mely a másod- és a harmadfokú bíróság hatályon kívül helyező végzése ellen megengedi a fellebbezést abban az esetben, ha a hatályon…

Az új Be. előkészítő üléséhez kötődő terhelti együttműködés

Ficsór Gabriella: A készülő új büntetőeljárási kódex margójára. Büntetőjogi Szemle, 2015/1-2. 23-41.o. Gácsi Anett Erzsébet: A terhelti együttműködés rendszere az új büntetőeljárási törvényben. In: Karsai Krisztina – Fantoly Zsanett –…

Jogszabályfigyelő 2018 – 37. hét

Jogszabályfigyelő 2018 – 37. hét
Szerző: Jogászvilág.hu
Dátum: 2018. szeptember 17.
Címkék: , , ,
Rovat:

közepes terjedelmű módosítására az Alaptörvény Hetedik módosításával, valamint az elmúlt időszak gyakorlati tapasztalataival összefüggésben. Az új büntetőeljárási törvény hatálybalépésével összefüggésben további, alapvetően technikai jellegű törvénymódosításokra kerülhet sor, illetőleg adóigazgatási tárgyú…

Az óvadék összege mindig egyénre szabott – interjú dr. Frech Ágnessel

Szerző: Adó Online
Dátum: 2018. augusztus 30.
Címkék: , ,
Rovat:

Az új Be. teljesen megváltoztatta az óvadék funkcióját, mert a jelenlét biztosítása mellett alapvetően a távoltartás és a bűnügyi felügyelet, mint kényszerintézkedések magatartási szabályainak megtartását szolgálja – hívta fel rá a figyelmet dr. Frech Ágnes, a Be. hatályosulását támogató munkacsoport elnöke, a birosag.hu-nak adott interjújában.

A másodfokú bírósági eljárás az új Be.-ben – II. rész

A másodfokú bírósági eljárás az új Be.-ben – II. rész
Szerző: Kiss Anna
Dátum: 2018. augusztus 30.
Címkék: , , , ,
Rovat:

Az új büntetőeljárási törvény (Be.) másodfokú eljárásában főszabály a teljes körű felülbírálat. Emellett a jogalkotó kivételként megengedi a korlátozott felülbírálatot. Ez az indokolás szerint azt jelenti, hogy „a tényállás az…