A gazdasági társaságbeli tagi jogállás bizalmi vagyonkezeléséről – 2. rész


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A tanulmány a társaságbeli tagi jogállás bizalmi vagyonkezelésével kapcsolatban bemutatja ennek tipikus felhasználási céljait, dogmatikai górcső alá veszi különösen a szerződési pozíció kezelt vagyonba kerülésének lehetőségét, a bizalmi vagyonkezelő taggá válásának főbb magánjogi eseteit, a társasági tagsági jogállás sajátos keletkezését, létrejöttét, emiatt részben önálló vagyontárgyi minőségét, a társasági tagságból fakadóan a tagot terhelő kötelezettségeket és az őt illető jogokat kezelésük könnyebb fogalmi megragadása érdekében, az erre vonatkozó Ctv.-beli rendelkezéseket, a tagkizárás esetleges megkerülhetőségét, a tagsági jogok bizalmi személyek általi gyakorlásának egyéb eseteit, a vagyonrendelő lehetséges mögöttes felelősségét a tagi jogállást betöltő bizalmi vagyonkezelő eljárásáért, a tag bizalmi vagyonkezelői minősége esetleges leplezésének lehetőségét, az egyes társasági formákbeli ilyen jogcímen való részesedésszerzés sajátos korlátjait, végül ilyen konstrukcióban a vagyonkezelői jogok és kötelezettségek sajátosságait. Végkövetkeztetése, hogy e konstrukció a társasági, pénzmosási, tőkepiaci jogpolitikai célok akár részleges meghiúsítására is vezethet, és vitathatóságát elismerve amellett foglal állást, hogy további részletszabályozásra volna szükség az ilyen jogpolitikai célokkal ellentétes felhasználási esetek korlátozása érdekében, mert a vizsgált konstrukció alkalmazásával nagyobb az esélye más köztes, bizalmi személyek alkalmazásával kialakított konstrukciókhoz viszonyítva a társadalmi, gazdaságilag szinten is érezhetően hátrányos felhasználásnak.

Polgári Jog 2021/1‒2. ‒ Tanulmány

8. A tagsági jogállás bizalmi vagyonkezelő általi gyakorolhatóságának Ctv. általi elismerése

[79] A trust külföldi felhasználása során általánosan ismert a gazdasági társaságokbeli tagság vagyonkezelői minőségben való betöltése, amellyel összhangban a belföldi cégjog [Ctv. 25. § (1) bek. z) pont] elismerte ennek a lehetőségét annak kimondásával, hogy a cégjegyzék szükség szerint valamennyi cég esetében tartalmazza azt a tényt, hogy a cég tagja e jogállását bizalmi vagyonkezelőként szerezte meg. [80] A Ctv. 2. számú melléklet I. 13. pontjában valamennyi cég bejegyzéséhez (változásbejegyzéséhez) szükséges, mellékelendő okiratok között említette – ha a cég tagja e jogállását bizalmi vagyonkezelőként szerezte – a bizalmi vagyonkezelési szerződést, vagy annak olyan kivonatát, amely tartalmazza a szerződést kötő felek azonosító adatait, továbbá nem üzletszerűen eljáró bizalmi vagyonkezelő esetén a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló törvényben meghatározott bejelentési bizonyítványt. [81] Ez azt jelenti, hogy legalábbis cégjogi akadálya annak nincs, hogy a bizalmi vagyonkezelésbe kerülő, abban tartott, nem pusztán társasági részesedést, üzletrészt, részvényt, hanem tagsági, részvényesi jogállás kezelt vagyoni jellegét a nyilvántartás tartalmazza a gazdasági társaságok – és nem mellesleg egyéb cégnek minősülő entitások – vonatkozásában. [82] A vagyonkezelő szolgáltatói és vagyonrendelői mint ügyféli igények felől közelítő szemléletben a fentiekre utalva Menyhei fel is hívja a figyelmet arra, hogy a Ctv. által előírt bizalmi vagyonkezelési szerződésre vagy kivonatára vonatkozó csatolási kötelezettség miatt a Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság „tulajdonjoga” esetén a vagyonrendelő és a kedvezményezett személyének bizalmi vagyonkezelése érdekében „ún. „szendvics struktúra” felállítása szükséges, amelynek esetében „két egymásra épülő elem, pl. gazdasági társaság által biztosítja a teljes diszkréciót és biztonságot”.[1]

9. A tagkizárás megkerülhetősége a tagság bizalmi vagyonkezelő általi, közvetett gyakorlása útján

[83] A Ptk. 3:90. § (3) bekezdése szerint nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével nem lehet gazdasági társaság tagja, aki eltiltás hatálya alatt á…

Tisztelt Látogatónk! Ez a tartalom csak regisztrált felhasználóink számára érhető el, a regisztráció INGYENES!

Ha már rendelkezik felhasználónévvel kérjük, jelentkezzen be felhasználói nevével és jelszavával. A tartalom azonnali eléréséhez kérjük, regisztráljon. A regisztráció ingyenes.


Kapcsolódó cikkek

2024. június 14.

Sérelemdíj az elvesztett levelek miatt – eljárás a bv.-ben

Polgári Jog 2021/1‒2. ‒ Tanulmány

8. A tagsági jogállás bizalmi vagyonkezelő általi gyakorolhatóságának Ctv. általi elismerése

[79] A trust külföldi felhasználása során általánosan ismert a gazdasági társaságokbeli tagság vagyon…

2024. június 10.

Jogszabályfigyelő 2024 – 23. hét

Polgári Jog 2021/1‒2. ‒ Tanulmány

8. A tagsági jogállás bizalmi vagyonkezelő általi gyakorolhatóságának Ctv. általi elismerése

[79] A trust külföldi felhasználása során általánosan ismert a gazdasági társaságokbeli tagság vagyon…

2024. június 7.

Önkormányzati választások 2024 – új időpont, új szabályok

Polgári Jog 2021/1‒2. ‒ Tanulmány

8. A tagsági jogállás bizalmi vagyonkezelő általi gyakorolhatóságának Ctv. általi elismerése

[79] A trust külföldi felhasználása során általánosan ismert a gazdasági társaságokbeli tagság vagyon…