A gazdasági társaságbeli tagi jogállás bizalmi vagyonkezeléséről


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A tanulmány a társaságbeli tagi jogállás bizalmi vagyonkezelésével kapcsolatban bemutatja ennek tipikus felhasználási céljait, dogmatikai górcső alá veszi különösen a szerződési pozíció kezelt vagyonba kerülésének lehetőségét, a bizalmi vagyonkezelő taggá válásának főbb magánjogi eseteit, a társasági tagsági jogállás sajátos keletkezését, létrejöttét, emiatt részben önálló vagyontárgyi minőségét, a társasági tagságból fakadóan a tagot terhelő kötelezettségeket és az őt illető jogokat kezelésük könnyebb fogalmi megragadása érdekében, az erre vonatkozó Ctv.-beli rendelkezéseket, a tagkizárás esetleges megkerülhetőségét, a tagsági jogok bizalmi személyek általi gyakorlásának egyéb eseteit, a vagyonrendelő lehetséges mögöttes felelősségét a tagi jogállást betöltő bizalmi vagyonkezelő eljárásáért, a tag bizalmi vagyonkezelői minősége esetleges leplezésének lehetőségét, az egyes társasági formákbeli ilyen jogcímen való részesedésszerzés sajátos korlátjait, végül ilyen konstrukcióban a vagyonkezelői jogok és kötelezettségek sajátosságait. Végkövetkeztetése, hogy e konstrukció a társasági, pénzmosási, tőkepiaci jogpolitikai célok akár részleges meghiúsítására is vezethet, és vitathatóságát elismerve amellett foglal állást, hogy további részletszabályozásra volna szükség az ilyen jogpolitikai célokkal ellentétes felhasználási esetek korlátozása érdekében, mert a vizsgált konstrukció alkalmazásával nagyobb az esélye más köztes, bizalmi személyek alkalmazásával kialakított konstrukciókhoz viszonyítva a társadalmi, gazdaságilag szinten is érezhetően hátrányos felhasználásnak.

Polgári Jog 2021/1-2 -Tanulmány

Hivatkozott jogszabályhelyek: Ptk. 3:4. § (2)-(4) bek., 3:9. § (1) bek., 3:15. §, 3:17. § (6) bek., 3:21. § (1)-(2) bek., 3:88. §, 3:90. § (1)-(4) bek., 3:92. §, 3:94. §, 3:98. § (2) bek., 6:310. § (1) bek., 6:312. § (1) bek., 6:313. § (2) bek., 6:315-6:316. §, 6:317. § (1)-(2) bek., 6:318. § (1) és (3) bek., 6:320. §, 6:322. § (1)-(2) bek., 6:323. §, 6:327. §, 6:328. § (1) és (3) bek., 6:329. §.

Címkék: bizalmi vagyonkezelés, vagyonkezelő, vagyonrendelő, kedvezményezett, társasági részesedés, tagi jogosultság és kötelezettség, vagyonvédelem, szerződésátruházás, engedményezés, biztosítéki jog, tagsági jogállás, társasági vagyon, érdekszolgálat, bizalmi személyek, tagi jogállás, felelősség, mögöttes felelősség, üzletrész, részvény, vagyonkezelői kötelezettségek

1. Bevezetés

[1] A bizalmi vagyonkezelés jogintézményének a belföldi jogba, így különösen a magánjogba a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) általi bevezetésével számos hagyományos magánjogi dogma megdőlt, vagy legalábbis jelentősen kiegészült. Miközben a bizalmi vagyonkezelési szerződést vizsgáló jogirodalmi munkák szerzői között nincs polémia annak társasági részesedések, üzletrészek, részvények[1] kezelésére, tagsági jogok gyakorlására irányuló lehetséges felhasználási célját illetően, a belföldi jogirodalom eddig mégis adós maradt a gazdasági társaságbeli tagi jogállás bizalmi vagyonkezelésével felmerülő magánjogi dogmatikai kérdések vizsgálatával, az ennek során esetlegesen felmerülő aggályok feloldásával. [2] Hangsúlyozandó, hogy noha a tagi jogállás bizalmi vagyonkezelő általi betöltésének lehetőségét a jogalkotó a lentiekben részletezettek szerint elismerte, azonban mivel erre nem a Ptk.-ban került sor, illetve az ehhez vezető dogmatikai okfejtéssel a miniszteri indokolás adós maradt, lényeges kérdés, hogy milyen magánjogi alapon kerülhet erre sor. [3] Erre tekintettel a jelen tanulmány bemutatja

– e konstrukció tipikus alkalmazási céljait;

– vizsgálja általában a szerződési pozíció (jogállás) kezelt vagyonba kerülésének lehetőségét;

– a bizalmi vagyonkezelő taggá válásának főbb magánjogi eseteit;

– a társasági tagsági jogállás sajátos keletkezését, létrejöttét, emiatt részben önálló vagyontárgyi m…


Tisztelt Látogatónk! Ez a tartalom csak regisztrált felhasználóink számára érhető el, a regisztráció INGYENES!

Ha már rendelkezik felhasználónévvel kérjük, jelentkezzen be felhasználói nevével és jelszavával. A tartalom azonnali eléréséhez kérjük, regisztráljon. A regisztráció ingyenes.


Kapcsolódó cikkek

2024. június 10.

Jogszabályfigyelő 2024 – 23. hét

Polgári Jog 2021/1-2 -Tanulmány

Hivatkozott jogszabályhelyek: Ptk. 3:4. § (2)-(4) bek., 3:9. § (1) bek., 3:15. §, 3:17. § (6) bek., 3:21. § (1)-(2) bek., 3:88. §, 3:90. § (1)-(4) bek., 3:92. §, 3:94. §, 3:98. § (2) bek., 6:310. § (1) bek., 6:3

2024. június 7.

Önkormányzati választások 2024 – új időpont, új szabályok

Polgári Jog 2021/1-2 -Tanulmány

Hivatkozott jogszabályhelyek: Ptk. 3:4. § (2)-(4) bek., 3:9. § (1) bek., 3:15. §, 3:17. § (6) bek., 3:21. § (1)-(2) bek., 3:88. §, 3:90. § (1)-(4) bek., 3:92. §, 3:94. §, 3:98. § (2) bek., 6:310. § (1) bek., 6:3

2024. június 6.

EP választás 2024: ki, hol és mire szavazhat?

Polgári Jog 2021/1-2 -Tanulmány

Hivatkozott jogszabályhelyek: Ptk. 3:4. § (2)-(4) bek., 3:9. § (1) bek., 3:15. §, 3:17. § (6) bek., 3:21. § (1)-(2) bek., 3:88. §, 3:90. § (1)-(4) bek., 3:92. §, 3:94. §, 3:98. § (2) bek., 6:310. § (1) bek., 6:3