Április 1-jétől kötelező lesz az IJR és a Loclex használata


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Április 1-jétől alapvetően változik meg az önkormányzatok jogalkotási tevékenysége az Integrált Jogalkotási Rendszer alkalmazása miatt. A rendszert a Kormány a minőségi jogalkotás folyamatának magasabb szintű kiszolgálása érdekében vezette be.

Április 1-jétől alapvetően változik meg az önkormányzatok jogalkotási tevékenysége, ettől a naptól válik ugyanis kötelezővé számukra az Integrált Jogalkotási Rendszer (IJR) alkalmazása, melyet a Kormány a minőségi jogalkotás folyamatának magasabb szintű kiszolgálása és a kormányzati döntés-előkészítési és döntéshozó folyamatok, valamint egyes kapcsolódó hatósági tevékenységek egységes és kizárólagos informatikai támogatása érdekében vezetett be.

Az IJR egy konzorciumi formában 2016-2019 között kiemelt projektként európai uniós forrásból megvalósult szoftver. A célja a minőségi jogalkotás folyamatának magasabb szintű kiszolgálása érdekében egy olyan szakértői rendszer kialakítása, amely egységesíti a jogalkotási folyamatot és összekapcsolja a már meglévő publikációs folyamatokat. A szoftver a különböző szakrendszereket egységes adattárolási mechanizmus és adatreprezentáció segítségével összefogja, a jogalkotásban értintettek számára egységes felületet biztosít. Magában az IJR-ben 5+1 alrendszer különböztethető meg: a GovLex, ParLex, LocLex, EUConfLex, NAIH. Az IJR-ben megtalálhatóak különböző modulok is, ezek elkülönített funkcióhalmazok, amelyek bármely alrendszerből elérhetőek, vagy valamely alrendszer technikai okokból teljesen elkülönített része. Az IJR moduljai: autentikációs modul, IJR keretrendszer alapfunkciók, Elektronikus Jogszabály-előkészítő Rendszer (EJR), társadalmi egyeztetés modul, lektoráló modul.

Az IJR tekintetében az alábbi fő rendszerek interfészekkel történő összekapcsolása valósul meg: IJR, Nemzeti Jogszabálytár (NJT), a Magyarország hivatalos lapjának kiadását támogató WMS és a kapcsolódó előfeltöltő, továbbá az IJR-t és az NJT-t kiszolgáló jogi adattár.

Az IJR felépítése (forrás: loclex)

Az önkormányzati rendeletek közzététele – LocLEx

Az önkormányzati rendeletek Nemzeti Jogszabálytáron való közzététele az Magyar Közlöny és Lapkiadó által az IJR-t megelőzően üzemeltetett Önkormányzati Rendszerben (ÖR) egyszerű jogszabályszerkesztésre, feltöltésre-, illetve publikálásra alkalmas felületen valósult meg, megfelelő törzsadat- és jogosultságkezeléssel. Az ÖR-rel szemben a LocLex célja, hogy lehetővé tegye az önkormányzati rendeletek megszövegezését és megszerkesztését, a módosításokkal egységes szerkezeteinek előállítását (hatályosítását) és ehhez kapcsolódóan az önkormányzati rendeleteknek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 29. § (2) bekezdése szerinti közzétételnek a jelen kor kihívásaihoz igazodó megvalósítását. Ezek a szabályok kimondják, hogy az önkormányzati rendeletet a képviselő-testület hivatalos lapjában vagy a helyben szokásos – a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott – módon ki kell hirdetni. A saját honlappal rendelkező önkormányzat rendeletét a honlapján is közzéteszi. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. A jegyző kormányrendeletben meghatározottak szerint gondoskodik az önkormányzati rendelet kormányhivatal részére történő megküldéséről. Ezen felül pedig a Nemzeti Jogszabálytárban való közzétételről az Alaptörvény, annak módosításai, jogszabályok és a Magyar Közlönyben közzétett közjogi szervezetszabályozó eszközök esetében az igazságügyért felelős miniszter, önkormányzati rendelet esetében a jegyző gondoskodik. A LocLex ezekhez a feladatokhoz kínál korszerű megoldást.

E célok elérésére az ÖR átalakításával és az IJR keretrendszerrel való összekapcsolásával, az önkormányzati rendeletek kezelésére alkalmas önálló munkafolyamat-kezelővel való kiegészülésével és az ÖR jelenlegi jogszabályszerkesztő felületének az EJR-rel való kiváltásával kerül sor. Az új funkciókkal bővített rendszer a LocLex nevet kapta. A LocLex felhasználói a helyi önkormányzat jegyzője és az önkormányzati hivatal szervezetének köztisztviselői.

Az IJR központi bejelentkezési felületéről az autentikációt követően az önkormányzati felhasználó a LocLex-be kerül. Itt válik lehetővé az új rendelet szerkesztése, a hatályosítás és a publikálás. A szerkesztés a LocLex mögött működő EJR-ben történik. Ennek során a felhasználó összeválogathatja az önkormányzat illetékességébe tartozó rendeleteket, amelyekre a módosítás irányul, és azok egységes szerkezetét módosítva (egyszerű átírással) automatikusan, vagy új rendelet előkészítése esetén a rendelettervezet szövegét kézzel megszerkesztve, ellenőrzötten előáll a rendelettervezet. A folyamat végén az NJT önkormányzati rendelettár (NJT ÖR) felületén is az új, egységes formátumú, strukturált, kereshető rendelet jelenik a korábbi formátumú helyett.

A rendeletek elfogadása

Az EJR-ben megszövegezett és megszerkesztett rendelettervezet .docx vagy .pdf formában exportálható és a képviselő-testület részére készülő előterjesztés részévé tehető, annak elfogadása a LocLex-en kívül történik. A képviselő-testület által elfogadott rendelet változásait az ügyintézőnek vissza kell vezetnie az EJR-be, hogy a végleges változat előálljon a rendszerben.

A hatályosítás

A LocLex támogatja a hatályosítási munkát. A rendelettervezet szerkesztése során az egységes szerkezetek közel teljesértékűen előállnak, de a kihirdetett rendelet számának, a hatálybalépés konkrét dátumának megadására és a módosításhoz kapcsolódó lábjegyzetek elhelyezésére, vagy egyéb, az EJR által automatikusan nem végrehajtható átvezetések (pl. azonos rendelkezést érintő, eltérő módosításokkal elrendelt egyidejű szövegcserék) manuális javítására szükség lehet. A hatályosítási munka a LocLex-ben a rendszer által elvégzett módosítások ellenőrzésére és esetleges javítására elméletileg csökken.

A publikáció

Ezt követően átkerülnek a publikációs munkakosárba. Az EJR-ben a publikálásra átadott rendeletek ugyanazon munkamenetben nem módosíthatók, kivéve, ha visszakerülnek szerkesztésre/javításra, mert pl. a publikáló személy valamilyen hibát fedezett fel benne.

A felhasználó az önkormányzat illetékességi körébe tartozó (a már LocLex-ben készült) rendeletek listáját a publikációs munkakosárban tudja megtekinteni. A listából tudja a rendelet előnézetét (a módosított rendeletek egységes szerkezetével együtt) ellenőrizni, a rendeletet az egységes szerkezetekkel együtt egyidőben publikálni. A publikációs felületen lehet megadni a rendelethez kapcsolódó „besorolás”-t, amely az OSAP statisztikák elkészítéséhez, illetve a publikációhoz szükséges. Sikeres publikálás után – azaz miután a rendelet és az egységes szerkezetek kikerültek az NJT ÖR felületére – a publikációs munkakosár és a szerkesztett rendelethez kapcsolódó munkamenet ténylegesen lezárásra kerül.

A már publikált rendeletek időállapotai a közlönyállapot kivételével utólag javíthatók.

A jegyzőnek tehát 2021. április 1-jétől a Nemzeti Jogszabálytár szolgáltatója által működtetett IJR igénybevételével kell gondoskodnia az önkormányzati rendelet kihirdetését követő öt munkanapon belül az önkormányzati rendelet és valamennyi időállapot szerinti egységes szerkezetű szöveg, az önkormányzati rendelet helyesbítése esetén legkésőbb a helyesbítés közzétételét követő munkanapon az önkormányzati rendelet helyesbített változatának, valamint a helyesbítésnek megfelelő egységes szerkezetű szöveg Nemzeti Jogszabálytárban való közzétételéről. Ha az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolás Nemzeti Jogszabálytárban való közzétételére sor kerül, a közzétételre ugyanezeket a szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Modul

A jegyző a képviselő-testület által megalkotott, a polgármester és a jegyző által aláírt és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon kihirdetett önkormányzati rendeletet legkésőbb a kihirdetést követő harmadik munkanapon megküldi az illetékes kormányhivatalnak. Ha az önkormányzati rendelet helyesbítésére van szükség, a jegyző legkésőbb a helyesbítés kihirdetését követő munkanapon, küldi meg a kormányhivatalnak a helyesbítés tényéről történő tájékoztatást és az önkormányzati rendelet helyesbített változatát. A jegyzőnek az önkormányzati rendeletet, valamint a helyesbítés tényéről történő tájékoztatást a Nemzeti Jogszabálytár önálló felületén a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszter, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a helyi önkormányzat közötti, a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével összefüggő írásbeli kapcsolattartást biztosító felület (Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Modul) igénybevételével kell megküldenie a kormányhivatalnak. A jegyző a helyi önkormányzat képviselő-testülete, a képviselő-testület bizottsága, társulása, valamint a részönkormányzat testülete ülésének jegyzőkönyvét az ülést követő tizenöt napon belül ugyancsak a Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Modul igénybevételével küldi meg a kormányhivatalnak.


Kapcsolódó cikkek

2021. február 18.

A digitális társadalom olvasatai – XIII.

Alábbi cikksorozatában a szerző a digitális társadalom különböző aspektusait tárja elénk, igyekezve lényegre törően bemutatni szerkezetének fontosabb csomópontjait, és összegezni a tudásrendszerek, az internet, a mesterséges intelligencia, a hálózati társadalmak fontosabb, a jogalakulás szempontjából releváns mozgásait. Ezúttal az EU-szabályozás bizonyos elemeit veszi górcső alá.
2021. február 11.

A digitális társadalom olvasatai – XII.

Alábbi cikksorozatában a szerző a digitális társadalom különböző aspektusait tárja elénk, igyekezve lényegre törően bemutatni szerkezetének fontosabb csomópontjait, és összegezni a tudásrendszerek, az internet, a mesterséges intelligencia, a hálózati társadalmak fontosabb, a jogalakulás szempontjából releváns mozgásait. Ezúttal az EU Fehér Könyvét veszi górcső alá.