Az ajánlatok elbírálását a lehető legrövidebb időn belül el kell végezni


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A Közbeszerzési Hatóság az ellenőrzései során számos esetben találkozott már azzal, hogy úgy sértették meg a közbeszerzési törvényt az ajánlatkérők, hogy az ajánlat bírálatának idejét indokolatlanul elhúzták.

A Kbt. 70. § (1) és (2) bekezdése két összefüggő rendelkezést tartalmaz, amelyekben egyértelműen fogalmaz a törvény: az ajánlatok elbírálását a lehető legrövidebb időn belül és legkésőbb a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján jogszerűen fennálló ajánlati kötöttség időtartama alatt el kell végezni.

A Kúria, mint felülvizsgálati bíróság Kfv.I.38.151/2021/9. számú jogerős ítélete most kimondta: a bírálat időtartama az ajánlatkérő érdekkörén kívül eső objektív akadály esetén sem húzódhat a Kbt. keretein túli időtartamra, e jogsértés esetén kimentésre nincs lehetőség.

ajánlatok bírálata

Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy nincs rögzített törvényi akadálya, hogy az ajánlattevő önkéntes alapon – a Kbt. ajánlati kötöttségre vonatkozó szabályrendszerén kívül – fenntartsa az ajánlatát, és annak sem, hogy konszenzusos alapon a szerződéskötés erre tekintettel történjen meg. A Kúria azonban rögzíti, hogy ez nem írja felül a Kbt. 70. § (1) bekezdésében foglalt követelményt, azaz az ajánlatkérő a bírálat indokolatlan elhúzásával nem sértheti meg a törvényt.

A Kúria ítélete szerint a Közbeszerzési Hatóság és a Közbeszerzési Döntőbizottság eddigi következetes és töretlen joggyakorlata tehát helytálló volt, sőt megerősítést nyert. Emiatt kiemelten fontosnak tartja a Hatóság, hogy a gazdasági szereplők figyelmét felhívja erre az ítéletre.

(kuria-birosag.hu)
Kapcsolódó cikkek

2024. május 22.

A releváns piac-meghatározás jelentősége az EU versenyjogának állami támogatási jogában

A releváns piac kifejezése a lehető legmindennapibb fordulat a versenyjogban, azonban leginkább az antitröszt területén taglalják, az állami támogatások joga vonatkozásában a legtöbb szakirodalom és gyakorló jogász adós és néma marad. Lássuk, hogyan szomszédosak egymással a versenyjog alterületei a releváns piac határai mentén, s hogyan válik a releváns piac meghatározása perdöntővé a versenyjog kevésbé ismert területén is.

2024. május 17.

Döntött a Kúria: fizessenek a pervesztesek!

Sokan ismerhetik akár saját kárukon azt a jelenséget, hogy a bíróságok jellemzően mérséklik a pernyertes számára megítélt ügyvédi munkadíjakat. Ezzel a pernyertesnek indokolatlan veszteséget kell elkönyvelnie, közvetetten pedig piactorzító hatása is van. Most a Kúria precedensértékű, tehát kötelező döntésben reagált erre a jelenségre. Nézzük előbb a legfontosabb fejleményeket, majd azt, hogy mindez hogyan hat a perstratégiára!