Az Alkotmánybíróság ügyforgalma 2022 második negyedévében


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az Alkotmánybíróság minden negyedév végén, valamint az év végén részletes táblázatokban teszi közzé ügyforgalmi adatait. Az alábbiakban összefoglaljuk a 2022 második negyedévére vonatkozó alapvető adatokat, és grafikonok segítségével áttekintést adunk az ügyteher és a döntések adatairól.

Az Alkotmánybíróság minden negyedév végén, valamint az év végén részletes táblázatokban teszi közzé ügyforgalmi adatait. Az alábbiakban összefoglaljuk a 2022 második negyedévére vonatkozó alapvető adatokat, és grafikonok segítségével áttekintést adunk az ügyteher és a döntések adatairól.

2022. április 1. és június 30. között az előadó alkotmánybíróhoz került új ügyek száma 157 volt, ebből az alkotmányjogi panaszok száma 150 volt. Az újonnan indult, előadó alkotmánybíróra szignált ügyek hatásköri megoszlására vonatkozó adatai (együtt az előző év 2. negyedévére vonatkozó adatokkal) a következők:

2022/2. 2021/2.
Az előadó alkotmánybíróra szignált új ügyek száma összesen 157 176
Alkotmányjogi panaszok száma 150 162
Bírói kezdeményezések száma 6 12
Utólagos normakontroll száma 1 1

Alkotmánybíróság

Az elmúlt években nagyszámú indítvány érkezett az Alkotmánybírósághoz a védettségi igazolványhoz fűződő jogosultságokkal, a természetes immunitás alapján kiállított, ellenanyaghoz kötött igazolvány kiállításának feltételeivel, valamint az állami alkalmazottak, az egészségügyi dolgozók és az ügyészségi alkalmazottak kötelező védőoltásával kapcsolatban. Az indítványok témakörök szerinti szövegazonosságára és nagy számára, ezek az indítványok nem szerepelnek a statisztikai adatokban. Ezekben az ügyekben egyébként az Alkotmánybíróság az Ügyrend 30. § (5) bekezdése alapján járt el. Ez azt jelenti, hogy a különböző tárgyú típusindítványok közül csak az elsőként beérkezett panaszok benyújtói kaptak tájékoztatást arról, hogy az indítványt az Alkotmánybíróság nyilvántartásba vette, és hogy az ügy előadó alkotmánybíróhoz került. Mivel ezekben az ügyekben az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján jogszabályi rendelkezések alkotmányosságát vizsgálja az Alkotmánybíróság, az egyes ügyekben hozott döntések valamennyi érintettre vonatkoznak. A honlapon részletes és naprakész tájékoztató található ezekkel az ügyekkel kapcsolatban >>

Az ügyek egy további sajátos körét alkotják az elmúlt években bevezetett járványügyi veszélyhelyzettel kapcsolatos jogszabályok vagy bírói döntések elleni indítványok alapján indult eljárások. Ezek az ügyek naprakész listája itt érhető el>>

A 2022. áprilisi országgyűlési választásokkal kapcsolatos jogorvoslati eljárásokban több esetben nyújtottak be az érintettek alkotmányjogi panaszt. Az Alkotmánybíróságnak ilyen esetben a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 233. §-a alapján 3 munkanapon belül kell döntenie a befogadásról, és további 3 munkanapja van az érdemi döntés meghozatalára. Hasonló rendelkezések vonatkoznak az országos népszavazás kapcsán benyújtott alkotmányjogi panaszokra is. Az alábbi grafikon a 2022-es választásokkal kapcsolatos alkotmányjogi panaszok adatait mutatják, együtt a korábbi országgyűlési és önkormányzati választási évek, valamint az országos népszavazások adataival.

Alkotmánybíróság

Ami a befejezéseket illeti, a testületek (a teljes ülés és a tanácsok) 172 ügyet zártak le 2022. április 1-je és június 30-a között, és ezek közül 41 esetben született érdemi határozat. Bírósági, illetve hatósági döntés megsemmisítésével 9, jogszabályi rendelkezés megsemmisítésével 5 esetben éltek a testületek.

Az alábbi táblázat a befejezett ügyekre vonatkozó fontosabb 2. negyedévi adatokat tartalmazza, együtt az előző év 2. negyedévére vonatkozó adatokkal:

2022/2. 2021/2.
A testületek által befejezett ügyek száma összesen 172 173
Az érdemi határozattal befejezett ügyek száma összesen 41 31
Bírósági döntés / hatósági döntés megsemmisítése 9 9
Jogszabály, jogszabályi rendelkezés teljes/részleges megsemmisítése 5 2
Alkotmányjogi panasz befogadásának visszautasítása 126 126
A főtitkári előkészítő eljárásban és egyesbírói végzéssel befejezett ügyek száma 280 267

A befejezett ügyekre vonatkozó negyedéves adatok alakulását mutatja be az alábbi grafikon:

Alkotmánybíróság

Az Abtv. 43. §-a alapján ha az Alkotmánybíróság megállapítja a bírói döntés alaptörvény-ellenességét, a döntést megsemmisíti. Az alábbi grafikon a bírói döntéseket megsemmisítő alkotmánybírósági határozatok számának alakulását mutatja szintén negyedéves bontásban, két évre visszamenőleg.

Alkotmánybíróság

Az Abtv. 41. § (1) bekezdése alapján ha az Alkotmánybíróság megállapítja a jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés alaptörvény-ellenességét, azt részben vagy egészben megsemmisíti. A bírói döntéseket és jogszabályi rendelkezéseket megsemmisítő alkotmánybírósági határozatok 2022-es aktuális listája itt érhető el>>

Ha az Alkotmánybíróság hatáskörei gyakorlása során folytatott eljárásában a jogalkotó általi mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség fennállását állapítja meg, a mulasztást elkövető szervet – határidő megjelölésével – felhívja feladatának teljesítésére. Az aktuális, még nem teljesített jogalkotói mulasztásokat a honlapon itt lehet áttekinteni >>

Az Alkotmánybíróság hatáskörei gyakorlása során folytatott eljárásában a határozatában megállapíthatja azokat az alkotmányos követelményeket, amelyeknek a vizsgált jogszabály alkalmazásának meg kell felelnie. Az Alkotmánybíróság által megállapított alkotmányos követelményeket összefoglaló táblázatot itt lehet elérni >>

Az alábbi grafikon a jogszabályt (jogszabályi rendelkezést) megsemmisítő határozatok számát mutatja, együtt az alaptörvény-ellenes mulasztás és az alkotmányos követelményt megállapító döntések számára vonatkozó adatokkal.

Alkotmánybíróság

A testületek által 2022 első felében befejezett alkotmányjogi panasz ügyek átlagos elintézési ideje az indítvány benyújtásától számítva 278 nap volt, mely lényegesen kevesebb, mint a 2021. év 307 napos átlaga. Fontos azonban megjegyezni, hogy az Ügyrendben megállapított ügyintézési határidőket nem az indítvány benyújtásától, hanem az előadó alkotmánybíróra történt szignálástól kell számítani. Az alábbi ábra az évenkénti átlagos ügyintézési időtartamra vonatkozó adatokat mutatja be 2013-ig visszamenőleg.

Alkotmánybíróság

A befejezett ügyek kapcsán végül egy áttekintés arról, hogy a 2022 második három hónapjában érdemi határozattal lezárt alkotmányjogi panasz ügyek milyen arányban oszlanak meg az ügyszaki jellegük szerint:

Érdemi döntéssel befejezett alkotmányjogi panasz ügyek megoszlása ügyszaki jelleg szerint:

AlkotmánybíróságAz ügyteherre vonatkozó adatok a 2. negyedév végén a következőképp alakultak. 2022. június 30-án 338 előadó alkotmánybíróra kiszignált ügy volt folyamatban, ez kismértékű csökkenést mutat az előző negyedév végi (2022. március 31-i) adathoz (353) képest.

Az előadó alkotmánybírók előtt folyamatban lévő ügyek száma és részletes megoszlása a következőképp alakult 2022. június 30-án. A táblázatban összehasonlításképp szerepelnek az előző negyedév végi adatok is. Az adatokban értelemszerűen nem szerepelnek azok az ügyek, amelyek esetében még folyamatban van a főtitkári előkészítő eljárás.

2022/2. 2022/1.
Folyamatban lévő ügyek száma összesen 338 353
Alkotmányjogi panasz ügyek száma 312 324
Bírói kezdeményezés ügyek száma 10 13
Utólagos normakontroll eljárások száma 10 10
Egyéb 6 6

Az alábbi grafikon az előadó alkotmánybíróra szignált új ügyek, a befejezések és az aktuális ügyteherre vonatkozó adatok (a folyamatban lévő ügyek számának) alakulását mutatja be két évre visszamenőleg, negyedéves bontásban.

Alkotmánybíróság

A 2022. június 30-i állapotra vonatkozó összesített, részletes ügyforgalmi és statisztikai adatokat tartalmazó táblázatokat itt lehet megtekinteni >>

Az alkotmányjogi panaszok elintézésre vonatkozóan külön táblázatok is készülnek. Ezek 2013-tól kezdődően, éves bontásban tartalmazzák az alkotmányjogi panaszokra vonatkozó részletes adatokat (visszautasított és befogadott panaszok, illetve érdemi döntések száma, folyamatban lévő ügyek stb.). Ezek a táblázatok itt érhetőek el >>

(alkotmanybirosag.hu)


Kapcsolódó cikkek

2023. szeptember 27.

„A Praetor jóval több, mint egy ügyvédi ügykezelő rendszer”

Biztos voltam abban, hogy meg lehet könnyíteni az ügyvédek mindennapi adminisztrációját és az ügyek egy programban történő kezelését – mondja Martin Kašpar a Praetor Systems társalapítója, aki dolgozott ügyvédként, jelenleg pedig a Wolters Kluwer ČR, a.s. üzletfejlesztési vezetője.