Az elkövető és a terhelt nem azonos fogalmak


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az elkövető anyagi jogi, a terhelt eljárásjogi kategória. A büntethetőség elévülését pedig nem a terhelt ellen, hanem az elkövető ellen foganatosított büntetőeljárási cselekmény szakítja félbe – a Kúria eseti döntése.


Ami a tényállást illeti, a járásbíróság a 2015. május 5-én kelt végzésével a terheltekkel szemben az ellene indított büntetőeljárást elévülés címén megszüntette. Az általuk elkövetett csalás bűncselekmény befejezettsége 2008. szeptember 15-e volt, ez az időpont lesz irányadó az elévülési határidő számításánál.

 

Az első- és másodfokú eljárás 

A járásbíróság megállapította, hogy a terheltek esetében mind az elkövetéskori, mind az elbíráláskori törvény szerint 5 év az elévülési idő. Úgy ítélte meg, hogy a bírói gyakorlat szerint a bűncselekmény elévülését csak azok az ügy előre vitelét célzó, azaz érdemi cselekmények szakítják félbe, amelyek ténybeli alapja azonos az utóbb vád tárgyává tett cselekmény ténybeli alapjával (tárgyi feltétel). Ugyanakkor a személyi feltétel az, hogy ezek az érdemi eljárási cselekmények meghatározott személy, a későbbi vádlott ellen, a fentebb említett tények bekövetkezésében, előidézésében játszott szerepének tisztázására irányulnak. 

 

A járásbíróság arra az álláspontra helyezkedett, hogy a személyi feltétel a terheltek esetében nem teljesült, ugyanis az ügyben a vád tárgyává tett cselekmény ténybeli alapjának feltárását célzó nyomozati cselekményeket foganatosították ugyan, azonban a terhelteknek a bűncselekményben betöltött szerepének a tisztázására irányuló nyomozati cselekmények csak a bűncselekmény befejezettségéhez képest 5 éven túl történtek, így az ő vonatkozásukban nem szakadt félbe az elévülés. 

A fellebbezésben az ügyészség anyagi jogszabálysértésre hivatkozott. A másodfokon eljárt törvényszék helybenhagyta a járásbíróság végzését. 

[multibox]

A felülvizsgálati kérelem tartalma 

A jogerős végzés ellen a megyei főügyészség a élt felülvizsgálati indítvánnyal. Meglátásuk szerint a bíróság az anyagi jog szabályainak megsértésével szüntette meg elévülés címén az eljárást, mivel az annak bekövetkezéséhez szükséges, a törvényben előírt idő a bűncselekmény elkövetésétől számítottan még nem telt el. 

 

A Kúria megállapításai 

A Kúria szerint az eljárt bíróságok helyes jogszabályhelyekből téves következtetést vontak le, és téves jogi álláspontra jutottak.  Megállapította, hogy a bűncselekmény elkövetési ideje 2008. szeptember 15. volt, a rendőrség a nyomozást 2013. április 11-én rendelte el, majd 2014. január 2-án felfüggesztette és 2014. március 15-én annak folytatását elrendelte, amelynek során az egyik terheltet 2014. október 29-én, a másik terheltet pedig 2015. február 23-án gyanúsítottként hallgatták ki, végül a járási ügyészség vádat emelt ellenük. 

A Btk. szerint az elévülést félbeszakítja a büntetőügyekben eljáró hatóságoknak az elkövető ellen a bűncselekmény miatt foganatosított büntetőeljárási cselekménye [28. § (1) bekezdés]. Kiemelte, hogy az eljárt bíróságok ezt úgy értelmezték, hogy az elévülést a már terhelti pozícióban levő személy ellen foganatosított eljárási cselekmény szakítja félbe. Ez az állítás a törvényben szereplő „elkövető” fogalmát a „terhelt” fogalmával helyettesíti, és csak akkor volna igaz, ha ez a két szó valóban azonos fogalmat fejezne ki, ami azonban nem így van. A Kúria hangsúlyozta, hogy a Btk. szerint az elkövető az, aki a bűncselekménynek az Általános és Különös Részében meghatározott törvényi tényállását megvalósítja; mivel e fogalomnak a törvényben egyéb ismérve nincs, nincs jelentősége annak, hogy ismert-e a kiléte vagy nem. Ezzel ellentétes álláspontból az következne, hogy annak a bűncselekménynek az elkövetője nem vagy még nem ismert, nincs elkövetője, ami nyilvánvalóan képtelenség. 

Az elkövetői minőség szükségszerűen létező objektív kapcsolat a bűncselekmény és valamely személy között, mely létrejön és fennáll függetlenül attól, hogy az adott személy ismerte-e vagy nem. A terhelt az, akit bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja terhel, s emiatt büntetőeljárást folytatnak ellene. A Kúria ezek alapján leszögezte, az elkövető és a terhelt fogalma nem azonos fogalmak, az elkövető anyagi jogi, míg a terhelt eljárásjogi kategória, az azonosításuk téves, amely helytelen jogi álláspont kialakításához vezethet. 

A büntethetőség elévülését nem a terhelt ellen, hanem az elkövető ellen foganatosított büntetőeljárási cselekmény szakítja félbe, ezért nem szükséges, hogy az elkövető személye ismert legyen, az ismeretlen tettes elleni nyomozás elrendelése is félbeszakíthatja az elévülést. A büntethetőség elévülését félbeszakítja az ismeretlen tettes ellen tett feljelentés, illetve a személyének felkutatása érdekében foganatosított büntetőeljárási cselekmény. Mivel az elkövetők körébe az ismeretlen elkövető is beletartozik, így a büntethetőség elévülését az ismeretlen tettes ellen foganatosított büntetőeljárási cselekmény is félbeszakítja. 

Az elkövető és a terhelt fogalmának azonosítása az elévülés bekövetkezésének téves megállapításához, s emiatt a büntetőeljárás törvénysértő megszüntetéséhez vezethet, amely feltétlen hatályon kívül helyezési és felülvizsgálati okot valósít meg. 

Mindezek alapján a Kúria a határozatokat hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasította. 

 

Az ismertetett döntés (Kúria Bfv. III. 708/2016.) a Kúriai Döntések 2017/2. számában 40. szám alatt jelent meg.


Kapcsolódó cikkek

2023. szeptember 27.

„A Praetor jóval több, mint egy ügyvédi ügykezelő rendszer”

Biztos voltam abban, hogy meg lehet könnyíteni az ügyvédek mindennapi adminisztrációját és az ügyek egy programban történő kezelését – mondja Martin Kašpar a Praetor Systems társalapítója, aki dolgozott ügyvédként, jelenleg pedig a Wolters Kluwer ČR, a.s. üzletfejlesztési vezetője.