Az érzékeny pont: szavazás mozgóurnával


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A mozgóurnás szavazás a választási eljárás egyik legérzékenyebb pontja. Ennek során ugyanis a szavazóurna és a szavazólapok kikerülnek a szavazatszámláló bizottság egészének felügyelete alól, és csupán annak két tagja viszi ki azokat a választópolgárokhoz. Ezen a két tagon múlik a szavazás tisztaságának biztosítása. A Velencei Bizottság ezzel kapcsolatban annyit rögzít, hogy a mozgóurnás szavazást csak olyan szigorú feltételekkel lehet megengedni, melyek kizárják a csalás minden lehetőségét. A hatályos szabályok szerint a mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi…

A mozgóurnás szavazás a választási eljárás egyik legérzékenyebb pontja. Ennek során ugyanis a szavazóurna és a szavazólapok kikerülnek a szavazatszámláló bizottság egészének felügyelete alól, és csupán annak két tagja viszi ki azokat a választópolgárokhoz. Ezen a két tagon múlik a szavazás tisztaságának biztosítása.

A Velencei Bizottság ezzel kapcsolatban annyit rögzít, hogy a mozgóurnás szavazást csak olyan szigorú feltételekkel lehet megengedni, melyek kizárják a csalás minden lehetőségét.

A hatályos szabályok szerint a mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be. Egyéb indokok (például munkavégzési kötelezettség teljesítése) alapján nincs lehetőség mozgóurna igénylésére.

Mozgóurna a lakóhely vagy 2019. június 26-ot megelőzően létesített tartózkodási hely szerinti szavazókörben lévő címre kérhető. Mindez jelenti azt is, hogy ha adott esetben a szavazókörén kívül eső kórházba kerül a választópolgár, akkor először át kellene jelentkeznie, amire önkormányzati választás esetén korlátozott lehetőségek vannak.

A kérelem benyújtása és tartalma

A mozgóurna iránti kérelmet az alábbi módon és időpontig lehet igényelni:

ONLINE a helyi választási irodához

  1. a) ügyfélkapus azonosítás nélkül: a szavazást megelőző 4. napon (szerdán) 16.00 óráig,
  2. b) ügyfélkapus azonosítással: a szavazás napján 12.00 óráignyújtható be.

SZEMÉLYESEN a helyi választási irodához a szavazást megelőző második napon (pénteken) 16.00 óráig nyújtható be.

POSTÁN a helyi választási irodának címezve a szavazást megelőző negyedik napon (szerdán) 16.00 óráig kell megérkeznie.

Írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján

  1. a) a szavazást megelőző második napon (pénteken) 16.00 óráighelyi választási irodáhozvagy
  2. b) a szavazás napján 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoznyújtható be.

Írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐVEL (futár, hozzátartozó vagy egyéb személy)

  1. a) a szavazást megelőző negyedik napon (szerdán) 16.00 óráiga helyi választási irodához vagy
  2. b) a szavazás napján 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.

A kérelem online benyújtása itt, a papír alapú formátum pedig itt érhető el, az elérhetőségeket pedig itt találja.

A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgóurna-igénylés okát, valamint, ha nem a lakcímére kéri, akkor a pontos címet is, ahova a mozgóurna kivitelét kéri.

Fontos kiemelni, hogy ha a választópolgár nem a lakcímére kéri a mozgóurnát, akkor a kérelemben meg kell jelölnie a pontos címet, ahol a szavazatszámláló bizottság tagjai a mozgóurnával felkereshetik. Mivel a szavazatszámláló bizottság csak a szavazókör területén található címre viheti ki a mozgóurnát, ennek a címnek a szavazókör területén kell lennie. A mozgóurnás szavazás során előfordulhat, hogy olyan választópolgárok is észlelik a mozgóurna kivitelét, akik azt nem igényelték, és kérelmüket a szavazatszámláló bizottság jelen lévő két tagjához intézik. Mivel az igényt nem a szavazatszámláló bizottság két tagjánál lehet előterjeszteni, hanem a szavazóhelyiségbe kell eljuttatni, ahol a szavazatszámláló bizottság jelen lévő tagjai együttesen döntenek az igény teljesíthetőségéről, így nem vehető igénybe a mozgó urna. [Lásd részletesen: Kommentár a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényhez – Cserny Ákos / Péteri Attila]

A mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke

A helyi választási iroda a mozgóurnát igénylő választópolgárokról külön jegyzéket készít. Ez a jegyzék tartalmazza az abba felvett választópolgárok szavazóköri névjegyzékben szereplő adatait, továbbá azt a címet, ahova a mozgóurnát ki kell vinni. A mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét és a szavazóköri névjegyzéket párhuzamosan kell vezetni (a változásokat, törléseket mindkettőn át kell vezetni) azok szavazást megelőző második napon történő lezárásáig. A szavazást megelőző második napon 16 óráig bekövetkező változások átvezetését követően ugyanis a Nemzeti Választási Iroda a szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét lezárja, ezt követően azokba választópolgárt felvenni és azokból törölni már nem lehet, de a szavazatszámláló bizottság a szavazóköri névjegyzékből a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékébe átteszi a nála mozgóurnát igénylő választópolgárokat. A helyi választási iroda vagy megbízása alapján a területi választási iroda a lezárt szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét legkésőbb a szavazást megelőző napon kinyomtatja. A kinyomtatott szavazóköri névjegyzék nem tartalmazza a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok adatait.

A kinyomtatott szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékét 2020. január 13-án kell megsemmisíteni. A szavazóköri névjegyzék és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének adatait 2020. január 13-án kell törölni.

Szavazás a mozgóurnával

A választópolgár a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat a szavazóhelyiségben vagy mozgóurnával. A szavazatszámláló bizottság a mozgóurnába ellenőrző lapot helyez, amely tartalmazza az ellenőrző lap elhelyezésének időpontját, valamint a szavazatszámláló bizottság jelen levő tagjainak és az elsőként szavazó választópolgárnak az aláírását. Ha a mozgóurnában nem található az ellenőrző lap, a mozgóurnában lévő valamennyi szavazólap érvénytelen.

A rontott szavazólap cseréjére mozgóurnás szavazás során is szükség lehet, ezért az esetleges rontott szavazólapok kicserélése érdekében a mozgóurnás szavazáshoz a választópolgárok számánál legfeljebb tízzel több szavazólapot visz ki a szavazatszámláló bizottság két tagja. A mozgóurnás szavazáshoz a szavazólapot előzetesen, még a szavazóhelyiségben bélyegzőlenyomattal kell ellátni, és a visszaélések elkerülése érdekében a mozgóurnázásból visszatérő szavazatszámláló bizottsági tagoknak a szavazólapokkal szigorúan el kell számolniuk. A mozgóurnás szavazás során fel nem használt, előre lebélyegzett szavazólapokat a szavazatszámláló bizottság tagjai a szavazóhelyiségbe történő visszaérkezésükkor felhasználásra alkalmatlanná teszik, és külön csomagolják.

Korábban a mozgóurna iránti kérelemnek a szavazás napján, legkésőbb 15 óráig kellett megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz, a 2018. szeptember 1-jétől hatályos szabályok szerint már a mozgóurnás szavazás kérelmezésének utolsó időpontja a szavazás napján 12 óra. A szavazatszámláló bizottságnak hét órája van arra, hogy a legutolsó lehetséges időpontban beérkezett kérelmeket is teljesítse. Ennek korlátja, hogy a szavazatszámláló bizottság tagjainak 19 óráig vissza kell érniük a szavazóhelyiségbe. A mozgóurnázás megkezdésével azonban nem kell megvárni a 12 órás határidőt, már a reggeli órákban is elindulhatnak a szavazatszámláló bizottság tagjai a mozgóurnás szavazás lebonyolítására. [Lásd részletesen: Kommentár a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényhez – Cserny Ákos / Péteri Attila]

A szavazás titkosságának, mint alkotmányos követelménynek a mozgó urnás szavazás során is érvényesülnie kell, ezért a szavazásra például külön szoba biztosítható, vagy egyéb olyan helyzetet kell teremteni, melynek során a választópolgár titkosan tud élni szavazati jogával. Mindez azt jelenti, hogy a bizottság tagjai nem állhatnak a választópolgár mellett, miközben kitölti a szavazólapokat, nem ültethetik egy asztalhoz, egymás mellé az adott intézményben mozgóurnát kérőket. A szavazatszámláló bizottság tagjainak a titkosság biztosítása mellett feladata a választások tisztaságának megőrzése is, ezért joguk van ésszerű, a titkosságot nem sértő lépésekkel biztosítani azt.

A borítókép forrása: itt.


Kapcsolódó cikkek

2019. szeptember 4.

Önkormányzati választások: átjelentkezéssel lehet a tartózkodási helyen is szavazni

Korábbi cikkünkben bemutattuk, hogy mikre is lehet pontosan szavazni majd az őszi önkormányzati választásokon, most az jelölés, ajánlás és a szavazás körüli bizonytalanságokat igyekszünk eloszlatni.A szavazásra jogosultak köre Az Alaptörvény szerint egyrészt minden nagykorú magyar állampolgárnak, másrészt az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező minden nagykorú állampolgárának joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati […]
2019. augusztus 28.

Jönnek az őszi önkormányzati választások

Az önkormányzati választások során általános szabály, hogy a megválasztható képviselők száma mindig páros. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint (66. §) a polgármester tagja a képviselő-testületnek, a képviselő-testület határozatképessége, döntéshozatala, működése szempontjából pedig önkormányzati képviselőnek tekintendő. Mivel a képviselő-testület tagjaként kell kezelni a polgármestert is, vele kiegészülve a képviselő-testület már páratlan számú […]