Önkormányzati választások: átjelentkezéssel lehet a tartózkodási helyen is szavazni


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Korábbi cikkünkben bemutattuk, hogy mikre is lehet pontosan szavazni majd az őszi önkormányzati választásokon, most az jelölés, ajánlás és a szavazás körüli bizonytalanságokat igyekszünk eloszlatni.   A szavazásra jogosultak köre Az Alaptörvény szerint egyrészt minden nagykorú magyar állampolgárnak, másrészt az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező minden nagykorú állampolgárának joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó és választható legyen. Ezen felül a Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert minden nagykorú személynek szintén jogot biztosít…

Korábbi cikkünkben bemutattuk, hogy mikre is lehet pontosan szavazni majd az őszi önkormányzati választásokon, most az jelölés, ajánlás és a szavazás körüli bizonytalanságokat igyekszünk eloszlatni.

A szavazásra jogosultak köre

Az Alaptörvény szerint egyrészt minden nagykorú magyar állampolgárnak, másrészt az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező minden nagykorú állampolgárának joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó és választható legyen. Ezen felül a Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert minden nagykorú személynek szintén jogot biztosít az Alaptörvény arra, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó legyen.

Nem lehet külképviseleten szavazni

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a választópolgár csak a lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén választhat. A választópolgár a szavazás jogát lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén gyakorolhatja [XXIII. cikk (5) bekezdés]. Ezzel a szabállyal az Alaptörvény kizárja a külképviseleti szavazás lehetőségét a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán. Aki tehát bármilyen oknál fogva, nem tartózkodik a szavazás napján a lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén, az nem vehet részt a szavazáson.

Ideiglenes lakóhellyel rendelkezők – szavazhat, de nem ajánlhat

Az országgyűlési választásokhoz hasonlóan az önkormányzati választásokon is lehetőség van arra, hogy a választópolgár több jelöltet, listát is ajánlhasson.  Fontos korlát azonban, hogy csak az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik. A választókerületben választójoggal pedig az rendelkezik, akinek lakóhelye a választókerületben található. Vagyis, aki az adott településen, körzetben csak ideiglenes lakóhellyel (bejelentett tartózkodási hely) rendelkezik, nem adhat ajánlást, vagy ha mégis, az ajánlása érvénytelen lesz.

Az ideiglenes lakóhellyel rendelkezők azonban szavazhatnak az ideiglenes lakóhelyük szerinti településen vagy kerületben, amennyiben élnek az átjelentkezés lehetőségével.

Főszabály szerint a választópolgár a lakcíme szerinti szavazóhelyiségben szavazhat. Ha máshol szeretne szavazni, lehetőség van az átjelentkezésre, de önkormányzati választáson ez csak a tartózkodási helyére lehetséges. Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, aki a választás kitűzését megelőző harmincadik napon és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart. Mindez azt jelenti, hogy a tartózkodási helyet 2019. június 26-ot megelőzően kellett létesítenie. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését követően, legkésőbb a szavazást megelőző negyedik napon, 2019. október 9-én délután 4 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.

A kitöltött kérelem (a nyomtatvány itt érhető el) személyesen akár a választópolgár lakóhelye szerint illetékes helyi választási irodához, akár a bejelentett tartózkodási helye szerint illetékes helyi választási irodához benyújtható. Így a lakóhelyétől távol élő választópolgárnak nem kell hazautaznia a kérelem benyújtása céljából. A kérelem nemcsak személyesen vagy postai úton (utóbbi csak a választópolgár lakóhelye szerint illetékes helyi választási irodához nyújtható be) nyújtható be, hanem online úton is. A honlapon a kérelmet be lehet nyújtani elektronikus azonosítással (ügyfélkapu, elektronikus személyazonosító igazolvány vagy részleges kódú telefonos azonosítás) vagy elektronikus azonosítás nélkül. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, anyja nevét, személyi azonosítóját és a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba bejelentett tartózkodási helyének címét. A 16 óráig beérkező átjelentkezési kérelmet a beérkezése napján, a 16 órát követően, illetőleg a nem munkanapon beérkező kérelmet a következő munkanapon kell elbírálni.

Az átjelentkező választópolgár levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb a szavazást megelőző negyedik napon, személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb a szavazást megelőző második napon visszavonhatja átjelentkezési kérelmét. A kérelem alapján helyi választási iroda vezetője a választópolgárt törli a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékéből, egyidejűleg felveszi a tartózkodási helye szerinti szavazókör névjegyzékébe. A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha – legkésőbb a szavazást megelőző második napon – tartózkodási helyét megszünteti. Fontos korlátozó szabály, hogy időközi önkormányzati választáson átjelentkezés nem lehetséges.

Határidők, a jelölt kiesése

A jelöltajánlásra vonatkozó eljárási határidőket a törvényhozó lerövidítette. Így az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet és a főpolgármester-jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon [Ve. 307/G. § (1) bekezdés], a kompenzációs listát, a fővárosi kompenzációs listát és a megyei listát legkésőbb a szavazást megelőző harmincharmadik napon lehet bejelenteni [Ve. 307/I. § (1) bekezdés]. Egy jelölő szervezet egy egyéni választókerületben csak egy jelöltet állíthat.  A listaindítás jogát nem érinti, ha a nyilvántartásba vett egyéni választókerületi jelölt visszalépett vagy kiesett. A jelölt akkor esik ki, ha a szavazás megkezdése előtt a jelölésről írásban lemond, a központi névjegyzékből törlésre kerül, a választhatóság jogát elveszíti, továbbá, ha a választási bizottság a jelöltet állító jelölő szervezetet törli a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásából. A listaállítás alapja, hogy a jelölő szervezet egyéni jelöltek állítása útján bizonyította, hogy rendelkezik a listaállításhoz szükséges társadalmi támogatottsággal. E tény nem változik meg azáltal, hogy az egyéni jelölt bármely okból lemond, vagy a központi névjegyzékből törlésre kerül, vagy a választhatóság jogát elveszíti. A fővárosi kompenzációs lista állításának ugyanez az anyagi jogi alapja. Így a fővárosi kerületben állított polgármesterjelölt kiesése (Ve. 138. §) esetén a fővárosi kompenzációs lista nem szűnik meg. [Lásd részletesen: Kommentár a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvényhez – Cserny Ákos / Péteri Attila].

Párhuzamos jelölések

Az ajánlásokkal kapcsolatban jelölti oldalról pontosan meghatározásra kerül, hogy a választópolgárok pontosan milyen jelölést fogadhatnak el egymással párhuzamosan, milyen tisztségekre gyűjthetik az ajánlásokat. Az egyes jelölések mellett elfogadható további jelöléseket az alábbi táblázat mutatja (forrás: Kommentár a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvényhez – Cserny Ákos / Péteri Attila):

 A jelölt által elfogadható más jelölés:
 Jelölés  polgármester  egyéni listás  egyéni választókerületi  kompenzációs listás  megyei listás  fővárosi listás  főpolgármester
 polgármester  10 000 alatti településen  ugyanazon településen  –  –  ugyanazon
megyében
 kompenzációs listás  –
 10 000 feletti településen  –  ugyanazon
településen
 ugyanazon településen  ugyanazon megyében  –  –
 megyei jogú városban  –  ugyanazon településen  ugyanazon településen  –  –  –
 fővárosi kerületben  –  ugyanazon kerületben  ugyanazon kerületben  –  igen  –
 egyéni listás  ugyanazon településen  –  –  ugyanazon megyében  –  –
 egyéni választó-  10 000 feletti településen  ugyanazon településen  –  ugyanazon településen  ugyanazon megyében  –  –
 kerületi  megyei jogú városban  ugyanazon településen  –  ugyanazon településen  –  –  –
 fővárosi kerületben  ugyanazon kerületben  –  ugyanazon kerületben  –  igen  –
 kompen-
zációs listás
 10 000 feletti településen  ugyanazon településen  –  ugyanazon településen  ugyanazon megyében  –  –
 megyei jogú városban  ugyanazon településen  –  ugyanazon településen  –  –  –
 fővárosi kerületben  ugyanazon kerületben  –  ugyanazon kerületben  –  igen  –
 megyei listás  a megyében, megyei jogú város kivételével  a megyében  a megyében, megyei jogú város kivételével  a megyében, megyei jogú város kivételével  –  –
 fővárosi kompenzációs listás*  fővárosi kerületben  –  fővárosi kerületben  fővárosi kerületben  –  igen
 főpolgármester  –  –  –  –  –  igen

*ha Budapesten a jelölt fővárosi kerületi kompenzációs listáról és fővárosi kompenzációs listáról egyaránt mandátumot szerez, a szavazást követő 3 napon belül nyilatkoznia kell, hogy melyiket fogadja el. Amelyik listáról nem fogadta el a mandátumot, arról a listáról a jelöltet törölni kell

Tehát aki például fővárosi kerületben polgármesternek indul, ő ezen a jelölésen felül ugyanazon kerületben egyéni választókerületi és kompenzációs listás, valamint fővárosi listás jelölést fogadhat el.


Kapcsolódó cikkek

2019. szeptember 3.

Digitáliskompetencia-kutatás gyakorló jogászok körében – töltse ki kérdőívünket!

A technológia villámszerű fejlődése akaratunk ellenére beférkőzik életünk valamennyi apró szegletébe, s észrevétlenül alakítja át a mindennapok folyamatait. A „digitális forradalom” ujjlenyomata a különböző társadalomtudományok területén – így a jogon is – egyre hangsúlyosabban érzékelhető, elég csak az elektronikusan végezhető procedúrák (cégeljárás, távmeghallgatás a polgári és büntetőperekben), illetve a modernizáció következtében felszínre kerülő, új kérdéskörök […]
2019. augusztus 28.

Jönnek az őszi önkormányzati választások

Az önkormányzati választások során általános szabály, hogy a megválasztható képviselők száma mindig páros. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint (66. §) a polgármester tagja a képviselő-testületnek, a képviselő-testület határozatképessége, döntéshozatala, működése szempontjából pedig önkormányzati képviselőnek tekintendő. Mivel a képviselő-testület tagjaként kell kezelni a polgármestert is, vele kiegészülve a képviselő-testület már páratlan számú […]