Az igényelt közérdekű adatot ténylegesen kezelő szervezetre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A NAIH szerint a közérdekű adatigénylést elutasító szerv aktív kötelezettsége, hogy az Infotv. alapján megillető jogorvoslati tájékoztatással egyidejűleg nyújtson további felvilágosítást a tényleges adatkezelő személyéről az adatigénylőnek, ha az információval egyébként rendelkezik.

A NAIH a közelmúltban információszabadság vizsgálati ügyekben ajánlást bocsátott ki két, egymással alá-fölérendeltségi viszonyban álló központi közigazgatási szerv részére.

A vizsgált ügyekben a közérdekű adatigénylő az általa illetékesnek és hatáskörrel rendelkezőnek vélt szervekhez nyújtott be közérdekű adatigénylést, amelyek az adatigénylést arra való hivatkozással utasították el, hogy a kért és egyébként jogszabályi rendelkezések alapján is létező adatokat, dokumentumokat nem kezelik, de további tájékoztatást nem adtak.

Az adatigénylés elutasítása formálisan ugyan megalapozott volt a NAIH szerint, tekintettel arra, hogy jelenleg az adatok tényleges kezelője az egyik szervezetből kivált, intézeti formában tovább működő korábbi szervezeti egység, de az alapvető jog gyakorlását nem segítette, hogy a szakismeretekkel rendelkező, közfeladatot ellátó szervek egyike sem tartotta szükségesnek azt, hogy az új adatkezelő személyéről tájékoztassa az adatigénylőt.

Complist

A NAIH felhívta a figyelmet, hogy az adatigénylés teljesítésének önmagában nem képezi akadályát az a körülmény, hogy az igényelt közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adat nem a közfeladatot ellátó saját tevékenységére vonatkozik, illetve nem a saját működésével összefüggésben keletkezett. A közérdekű adat kiadását önmagában megalapozza az a körülmény, hogy az a közérdekű adat a szerv kezelésében van.

A NAIH egyértelművé tette, hogy a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő Magyarország Alaptörvényében biztosított alapvető jog érvényesülésének biztosítása körében a közfeladatot ellátó szerveknek aktív kötelezettsége van arra, hogy az általuk birtokolt adatfajták köréről is gyors és pontos tájékoztatást adjanak az adatigénylők számára, amely magában foglalja az igényelt adat létezésére, vagy hiányára (nem létezésére), az adat előállítására, kezelésére jogszabály alapján köteles szerv megnevezését, illetve az adat tényleges kezelőjére vonatkozó közérdekű adatok kiadását is.

A NAIH úgy foglalt állást, hogy a fentiek alapján a közérdekű adatigénylések elbírálása és teljesítése során alkalmazott helyes és követendő gyakorlat – feltéve, hogy erre vonatkozó információval rendelkezik, különösen, ha a tényleges adatkezelő jelenleg vagy korábban alárendeltségébe tartozik vagy tartozott, illetve a vonatkozó jogszabályok alapján az adatkezelő kiléte a szervezet által egyértelműen azonosítható –, hogy a megkeresett szerv az adatigénylő számára az adatigénylés elutasításával és az érintettet az Infotv. alapján megillető jogorvoslati tájékoztatással egyidejűleg nyújtson további felvilágosítást a tényleges adatkezelő személyéről.

(naih.hu)
Kapcsolódó cikkek

2024. február 26.

Jogszabályfigyelő 2024 – 8. hét

Alábbi cikkünkben, tekintve, hogy a 2024/18-20. számú Magyar Közlönyben szakmai közérdeklődésre számot tartó újdonság nem jelent meg, az Országgyűlés honlapján megjelent közlemények és benyújtott törvényjavaslatok közül válogattunk.