Éjfél óta újra veszélyhelyzet van Koronavírus Veszélyhelyzet


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

5 perccel éjfél előtt a Kormány kihirdette a veszélyhelyzetet, ami 5 perc múlva hatályba is lépett. Éjfél és reggel 5 óra között kijárási korlátozás lép életbe, bezárnak a szórakozóhelyek, ingyenes lesz a parkolás, a sportrendezvények korlátozásokkal, de továbbra is megtarthatóak.

A veszélyhelyzet kihirdetése

A 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben a Kormány a koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki november 4-étől. A világjárvány következményeinek elhárításáért felelős kormánytagként a miniszterelnök került kijelölésre, akit az Operatív Törzs segít a munkájában. A veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről ismételten külön kormányrendeletek kerülnek majd megalkotásra. Ismét alkalmazandóvá válik a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, amely a veszélyhelyzet során a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármesterre, illetve a főpolgármesterre, a megyei közgyűlés elnökére ruházza át. Ebben az időszakban testületi ülésekre, közgyűlésre, bizottsági ülésekre nem kerülhet sor. A polgármester e jogkörében eljárva nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.
A Kormány a veszélyhelyzet fennállásának szükségességét folyamatosan felülvizsgálja.

A kijárási korlátozás

A 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet értelmében november 5-étől, csütörtöktől éjfél és reggel 5 óra között főszabályként mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni. Ettől eltérően munkavégzés céljából, a munkavégzés helyére történő közlekedés céljából, a munkavégzés helyéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából vagy egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint életvédelmi céllal ebben az időintervallumban is megengedett a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása, illetve a közterületen történő tartózkodás. A rendelet alapvetően az Alaptörvény 53. Cikk (3) bekezdése alapján tizenöt napig marad hatályban, kivéve, ha a Kormány – az Országgyűlés felhatalmazása alapján – a rendelet hatályát meghosszabbítja. Meghosszabbítás esetén a kijárási korlátozás hatályának a fenntartásról a Kormány legkésőbb 2020. november 30-án döntést hoz.
A védelmi intézkedést megszegése szabálysértésnek minősül, melynél a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint. A helyszíni bírság összege ötezer forinttól százötvenezer forintig, a szabálysértés ismételt elkövetése esetén kétszázezer forintig terjed.

Bezárnak a szórakozóhelyek

A rendelet fogalomhasználata szerint tilos az olyan rendezvény helyszínén tartózkodni, amely rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, valamint nem nyilvános, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújt és amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni. Ezen felül tilos ilyen rendezvényt szervezni, illetve tartani. A szabályozás kiterjed tehát a bulihelyekre, az álló helyes koncertekre, nem terjed ki azonban a miniszterelnöki bejelentést követően több fórumon felvetett kocsmákra.
A védelmi intézkedést megszegése szabálysértésnek minősül, melynél a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint. A helyszíni bírság összege ötezer forinttól százötvenezer forintig, a szabálysértés ismételt elkövetése esetén kétszázezer forintig terjed.

A kulturális rendezvényekre és helyszínekre, a mozielőadásokra, valamint a sportrendezvényekre vonatkozó szabályok

Azokat az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseményeket, melyek nem tartoznak a szórakozóhelyeknél írt korlátozás hatálya alá (például színház, tánc-, zeneművészet), függetlenül azok nyilvánosságától, a mozielőadásokat, valamint a nem nemzetközi sportrendezvényeket korlátozásokkal, de meg lehet tartani.
A kulturális vagy sportrendezvény nézőterén a nézők (a páholyok kivételével) csak minden harmadik ülőhelyet foglalhatják el, két néző között két ülőhelyet üresen kell hagyni, valamint a közvetlenül egymás mögötti ülőhelyeket nem foglalhatják el. Figyelemmel kell lenni arra is, hogy az egymás mellett és a különböző sorokban ülők között is lehetőség szerint a 1,5 méteres távolság biztosított legyen. A nézőtéren kialakított ülőhelyeken kívül szintén meg kell tartani a 1,5 méteres távolságot a páholyokban, a rendezvény szünetében, a rendezvény létesítményének területén, illetve a helyszínen található vendéglátó üzletben.
A védelmi intézkedést megszegése szabálysértésnek minősül, melynél a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint. A helyszíni bírság összege ötezer forinttól százötvenezer forintig, a szabálysértés ismételt elkövetése esetén kétszázezer forintig terjed.
A szabályok betartásáról és az ahhoz szükséges feltételek biztosításáról a rendezvény szervezője, illetve a helyszínének üzemeltetője köteles gondoskodni. Azt a személyt, aki a szervező, az üzemeltető, vagy ezek alkalmazottja felszólítására (a továbbiakban: Szervező) sem tartja meg a védelmi intézkedéseket, a Szervező köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja. A nemzetközi sportrendezvényekre (például a hazai Bajnokok Ligája meccsek) a kötelező maszkviselésre vonatkozó szabályokon túl a nemzetközi szövetség előírásai is alkalmazandóak.
A muzeális intézmény, nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézmény, kép- és hangarchívum, közművelődési intézmény, közösségi színtér, valamint integrált kulturális intézmény (a továbbiakban: kulturális intézmény) továbbra is látogatható, azzal, hogy a látogatók kötelesek egymástól 1,5 méter távolságot tartani. A védelmi intézkedést megszegése szabálysértésnek minősül, melynél a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint. A helyszíni bírság összege ötezer forinttól százötvenezer forintig, a szabálysértés ismételt elkövetése esetén kétszázezer forintig terjed. A szabályok betartásáról a kulturális intézmény üzemeltetője köteles gondoskodni. Azt a személyt, aki felszólítás ellenére sem tartja meg a másik személytől az 1,5 méter távolságot, az üzemeltető köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja.


A kötelezettségek betartását a rendőrség ellenőrzi. Ha a kötelezettség megszegéséről szerez tudomást, figyelmeztetést alkalmaz, 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki, a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt – a sportrendezvény helyszíne kivételével – legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja, vagy a sportrendezvény helyszíne esetében elrendeli, hogy a helyszínen legalább egy, de legfeljebb tíz sportrendezvényt nézők nélkül, zártkapus formában kell megtartani. A rendőrség a jogkövetkezményeket együtt is kiszabhatja. Ha a rendőrség az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott esemény helyszínén, kulturális intézmény területén, sportrendezvény helyszínén a maszkviselési szabályok betartatására, a látogatásból kizárásra vonatkozó kötelezettség és a szabályokat felszólítás ellenére megsértő személy a sportrendezvény helyszínéről történő elküldésére vonatkozó kötelezettség megszegéséről szerez tudomást, szintén a felsorolt jogkövetkezményeket alkalmazhatja.
A szankció azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával is kiszabható. Nem alkalmazható azonban a szankció, ha a szervező, az üzemeltető, vagy ezek alkalmazottja a szükséges intézkedéseket megtette a jogellenes helyzet felszámolása érdekében, így különösen, ha a jogsértő személyt felszólította távozásra, és azt követően, hogy a jogsértő személy a távozásra történő felszólításnak nem tett eleget, a rendőrséget értesítette. Ha a jogellenes helyzet felszámolása érdekében szükséges intézkedéseket nem tette meg, vagy azokat csak részben tette meg, a rendőrség a jogkövetkezmények alkalmazásánál az üzemeltető által tett, a jogszerű állapot helyreállítására irányuló intézkedéseket figyelembe veszi. A bírságot a bírságot kiszabó határozat véglegessé válását követő 15 napon belül kell megfizetni, ellene nincs helye fellebbezésnek.

A tömegközlekedéssel kapcsolatos rendelkezések

Budapesten, valamint a megyei jogú városokban helyi tömegközlekedési szolgáltatást végző gazdasági társaság köteles 2020. november 5. napjáig járatsűrítési tervet készíteni a munkanapokon reggel 7 óra és délelőtt 9 óra közötti, valamint délután 15 óra és este 19 óra közötti időszakokra. A tervet Budapesten helyi tömegközlekedési szolgáltatást végző gazdasági társaság esetében a Budapest Főváros Kormányhivatal, illetve a megyei jogú városokban helyi tömegközlekedési szolgáltatást végző gazdasági társaság esetében a megyei jogú város illetékessége szerinti megyei kormányhivatal részére kell átadni. Ha a kormányhivatal a járatsűrítési tervet nem hagyja jóvá a kötelezett köteles a kormányhivatal által meghatározott szempontok szerint, a kormányhivatal által meghatározott határidőn belül a járatsűrítési tervet újra elkészíteni. A jóváhagyott terv végrehajtásáról a kötelezett a jóváhagyás napján köteles intézkedni. A szabály megsértése esetén a kormányhivatal a kötelezettre 1 000 000 forinttól 5 000 000 forintig terjedő bírságot szab ki. Ha a kötelezett a bírság kiszabását követően sem készíti el tervet, illetve az átdolgozott járatsűrítési tervet, a bírság ismételten több alkalommal kiszabható. Ugyancsak kiszabható többször a bírság, ha a kötelezett a kormányhivatal által jóváhagyott járatsűrítési terv végrehajtásáról a bírság kiszabását követő napon sem intézkedik. A bírságot a bírságot kiszabó határozat véglegessé válását követő 15 napon belül kell megfizetni, ellene nincs helye fellebbezésnek.

Ingyenes lesz a parkolás

A helyi közutak, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek, valamint az országos közutak, valamint az állam tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek várakozási területeinek járművel történő, várakozási célú használatáért várakozási díjat nem kell fizetni.

Olvassa továbbra is legfrissebb, az egészségügyi válsághelyzettel és az átmeneti időszakkal kapcsolatos cikkeinket a Koronavírus-infó fül alatt.

Kövesse Facebook oldalunkat, hogy a leghamarabb értesüljön a fontos változásokról!


Kapcsolódó cikkek

2020. október 28.

A mai nappal változnak a karanténszabályok

Kihirdették a Parlament által elfogadott új karanténszabályokat. A törvény az egészségügyi törvényben meghatározott három karanténfajta (járványügyi megfigyelés, járványügyi zárlat, hatósági házi karantén) elrendelésével, végrehajtásával kapcsolatos adminisztratív könnyítéseket, és a hatósági házi karantén megsértése miatt alkalmazható szankciókat tartalmazza.