Jogszabályfigyelő 2019 – 25. hét


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben a 2019/102–104. számú Magyar Közlönyök újdonságai és az elfogadásra váró törvényjavaslatok közül válogattunk.

E heti összeállításunkban az Alkotmánybíróság hajléktalanokat sújtó szabálysértéssel kapcsolatos döntéséről és a pénzügyi szolgáltatók pótlólagos ügyfélazonosítási kötelezettségére vonatkozó határidő tervezett meghosszabbításáról olvashatnak.

 

Tartalom:

Nem alaptörvény-ellenes az életvitelszerű közterületen tartózkodás szabálysértéssé nyilvánítása

Az ügyfél-átvilágítási határidő meghosszabbítása

 

Nem alaptörvény-ellenes az életvitelszerű közterületen tartózkodás szabálysértéssé nyilvánítása

Az Alkotmánybíróság (a továbbiakban: AB) az alábbiakban hivatkozott határozatában a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 178/B. §-a alatt szabályozott, az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértésre vonatkozó rendelkezések alaptörvény-ellenességének a megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezéseket elutasította. Hivatalból eljárva megállapította ugyanakkor: „alkotmányos követelmény, hogy a szabálysértési szankció alkalmazására csak akkor kerüljön sor, ha a hajléktalan személy ellátórendszerben való elhelyezése a cselekmény elkövetésekor igazolhatóan biztosított volt. A szabálysértési szankció alkalmazásának meg kell felelnie az életvitelszerű közterületen tartózkodás tilalma alkotmányos céljának, az elesett, magukról gondoskodni nem tudó személyek ellátórendszerbe vonásának.” Az AB az idézett alkotmányos követelmény megállapítása során arra a körülményre helyezte a hangsúly, hogy az állam és az önkormányzatok gazdasági teljesítőképességükhöz igazodóan kötelesek a hajléktalanok ellátását biztosító intézményrendszert fenntartani és azt folyamatosan továbbfejleszteni. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az: „ellátórendszer célszerűségi, illetve hatékonysági szempontjainak mikénti megítélése azonban nem alkotmányossági kérdés, vagyis az ellátás színvonalának önmagában nincsen alkotmányos mércéje”.

Az eljárás alapjául szolgáló azonos tárgyú bírói kezdeményezések (indítványok) szerint egyebek mellett kifogásolható a szabályozás azon okból is, hogy vagyoni és társadalmi helyzet szerinti tiltott diszkriminációhoz vezet (mivel a hajléktalanokat célozza), továbbá “gyakorlatilag rákényszeríti az eljárás alá vont hajléktalan embereket arra, hogy igénybe vegyék a hajléktalan személyek részére fenntartott ellátásokat, amelyek részben csupán korlátozottan állnak rendelkezésre”, illetőleg nem tesz lehetővé mérlegelést „az az eljárás alá vont személy szabadságtól való megfosztása vonatkozásában”

Az AB a bírói kezdeményezéseket elutasítva az alaptörvény-ellenességet nem látta megállapíthatónak, a jogalkalmazását számára pedig a fent idézett alkotmányos követelmény megfogalmazásával kívánja a jogértelmezést elősegíteni.

Joganyag: 19/2019. (VI. 18.) AB határozat a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 178/B. §-a alaptörvény-ellenessége megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezések elutasításáról és e rendelkezés alkalmazásával kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról

Módosította:

Megjelent: MK 2019/102. (VI. 18.)

Hatályos:

Megjegyzés: alkotmánybírósági döntés

 

Az ügyfél-átvilágítási határidő meghosszabbítása

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény jelenleg hatályos rendelkezései értelmében a törvény hatálya alá tartozó szolgáltatók 2019. június 26-ig kötelesek a 2017. június 26-án meglévő ügyfeleik esetlegesen hiányzó ügyfélátvilágítási adatai, nyilatkozatai beszerzésére az érintett ügyfelek bevonásával. Ugyan a fent említett kötelezettség teljesítésére két év állt rendelkezésre, a Bankszövetség jelezte, hogy több mint egymillió ügyfél esetében nem került sor a pótlólagos ügyféltvilágításra, mindez pedig azzal a következménnyel jár, hogy 2019. június 26-át követően a jelzett ügyfelek esetében a banki tranzakciók korlátozás alá esnek – derül ki a törvényjavaslat indokolásából.

A fenti probléma megoldása érdekében a T/6597. számú törvényjavaslat 2019. augusztus 31-éig hosszabbítaná meg a hiányzó ügyfélátvilágítási adatok, nyilatkozatok beszerzésére nyitva álló határidőt azzal, hogy a törvénymódosítás hatálybalépésétől számított három munkanapon belül az érintett ügyfeleket a jelzett kötelezettségről tájékoztatni kell.

A törvényjavaslat szövege itt érhető el.

Joganyag: T/6597. számú törvényjavaslat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása

Módosította:

Megjelent: www.parlament.hu

Hatályos:

Megjegyzés: törvénymódosítási javaslat


Kapcsolódó cikkek

2019. június 17.

Jogszabályfigyelő 2019 – 24. hét

Alábbi cikkünkben a 2019/97–101. számú Magyar Közlönyök újdonságai és az elfogadásra váró törvényjavaslatok közül válogattunk.
2019. június 11.

Jogszabályfigyelő 2019 – 23. hét

Alábbi cikkünkben a 2019/94–96. számú Magyar Közlönyök újdonságai és az elfogadásra váró törvényjavaslatok közül válogattunk.