Jogszabályfigyelő 2019 – 32. hét


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben, tekintettel arra, hogy a 2019/139–140. számú Magyar Közlönyökben szakmai közérdeklődésre számot tartó újdonság nem jelent meg, a kormányzati tájékoztatók közül válogattunk.

E heti összeállításunkban a tavaszi parlamenti ülésszak végén benyújtott, 2019. évi őszi törvényalkotási programról olvashatnak.

 

Tartalom:

2019-es őszi törvényalkotási program

A bírósági meghagyással szembeni ellentmondás formai követelményei

2019-es őszi törvényalkotási program

Az országgyűlési törvény által kötelezettségként előírt, június közepén benyújtott, törvényalkotási program mindössze egy tucat Kormány által tervezett törvénymódosítást tartalmaz (a nemzetközi szerződéseket nem számítva). Szeptember például kizárólag a tavalyi évi költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadási törvény benyújtása várható decemberi elfogadással tervezve.

Októberben kerülhet sor egyebek mellett az egyes eljárások egyszerűsítéséről és elektronizálásáról szóló, nagy szabályozási terjedelmű törvényjavaslat parlamenti benyújtására a belügyminisztérium előterjesztésében. E javaslattal kapcsolatban ugyanakkor csupán általános információkat tartalmaz a Kormány által jegyzett tájékoztató, ugyanis kizárólag azt rögzíti, hogy a szabályozás célja a bürokrácia és az adminisztrációs terhek csökkentése és az eljárások gyorsítása. Ugyancsak októberben kerülhet az Országgyűlés elé a törvényszéki végrehajtással (a törvényszéki végrehajtási ügyek adóhatóság részére történő átadásával) kapcsolatos törvénycsomag, valamint a cégtörvény nagy terjedelmű módosítása, amelyről egyelőre annyi tudható, hogy a fő cél a bírósági eljárások és az állami szolgáltatások haladó szemléletű átformálása, a cégbírósági munka súlypontjának a törvényességi felügyeleti eljárásokra való áthelyezése. Ezen felül az októberi tervek közül kiemelendő a tőkepiaci tárgyú törvények közepes szabályozási terjedelmű, jogharmonizációs célú módosítása is. Valamennyi fent említett, októberben benyújtandó törvényjavaslat elfogadását novemberre irányozták elő.

Novemberi benyújtással és decemberi elfogadással tervezik más javaslatok mellett a szakképzési törvény nagyterjedelmű és a foglalkoztatási törvények közepes terjedelmű (kisgyermekes anyák foglalkoztatásának a támogatása, nagyszülői gyed bevezetése érdekében szükséges) módosítását.

Érdekesség ugyanakkor, hogy a törvényalkotási program szerint a közelmúltban elfogadott adómódosításokon felül további őszi adómódosításokkal egyelőre nem számol a Kormány.

A törvényalkotási program itt érhető el.

Joganyag:

Módosította: –

Megjelent: www.parlament.hu

Hatályos:

Megjegyzés: Kormány törvényi kötelezettség folytán teljesített tájékoztatása

A bírósági meghagyással szembeni ellentmondás formai követelményei

Az új polgári perrendtartás jogértelmezési kérdéseinek a megválaszolására életre hívott kúriai konzultációs testület legutóbbi ülésén elfogadott állásfoglalások egyike a bírósági meghagyással szembeni bírósági tájékoztató tartalmát taglalja, konkrét szövegjavaslatot is adva. Az állásfoglalás végén ugyanakkor az ellentmondás és azzal együtt kötelezően előterjesztendő írásbeli ellenkérelem formája tekintetében is tesznek néhány kiemelésre érdemes megállapítást.

Köztudott, hogy a jogi képviselő nélkül eljáró felek a perbeli alapiratokat, így az írásbeli ellenkérelmet is, formanyomtatványon kötelesek benyújtani. A bírósági meghagyással szembeni ellentmondásra ugyanakkor nem rendszeresítettek nyomtatványt. Az ellentmondás és az írásbeli ellenkérelem egyidejű előterjesztési kötelezettsége „ezért csak úgy értelmezhető és alkalmazható a jogi képviselő nélkül eljáró fél esetén, hogy ha a jogi képviselő nélkül eljáró fél kizárólag az írásbeli ellenkérelmet terjeszti elő, az tartalma alapján egyben ellentmondásnak is minősül.”

Az állásfoglalás szerint „az írásbeli ellenkérelem több rovatában (pl. 1.2., 3.3) is feltüntethetők azok az adatok, nyilatkozatok, amelyek megfelelnek az ellentmondással szemben meghatározott törvényi követelményeknek”, és amelyet –a tanácsadói testület véleményét olvasva – különösen fontos is lenne az ellenkérelem nyomtatványban szerepeltetni.

 Joganyag: Új Pp. konzultációs testület 74. számú állásfoglalás

Módosította: –

Megjelent: www.kuria-birosag.hu

Hatályos:

Megjegyzés: 2019. június 14-ei konzultációs testületi ülésén elfogadott állásfoglalás


Kapcsolódó cikkek