Jogszabályfigyelő 2020 – 1. hét


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben a 2019/220–223. számú és a 2020/1–2. számú Magyar Közlönyök újdonságai közül válogattunk.

E heti összeállításunkban egy kúriai büntető jogegységi határozat alkotmánybírósági megsemmisítéséről, a 2020-as minimálbérről és garantált bérminimumról, illetve a kormányhivatalok működésének az egyszerűsítéséről olvashatnak.

 

Tartalom:

Az összbüntetésről szóló büntető jogegységi határozat alaptörvény-ellenessége

2020-as minimálbér, garantált bérminimum

A kormányhivatalok működésének az egyszerűsítése

 

 

Az összbüntetésről szóló büntető jogegységi határozat alaptörvény-ellenessége

Az Alkotmánybíróság a 2020-as első határozatával megállapította, hogy az összbüntetési eljárás során alkalmazandó büntető anyagi jogi szabályokról szóló 2/2019. Büntető jogegységi határozat alaptörvény-ellenes, így azt 2019. június 25. napjára (azaz a Magyar Közlönyben történt közzétételének napjára) visszaható hatállyal megsemmisítette. A visszaható hatályú megsemmisítésre tekintettel elrendelte továbbá az érintett jogegységi határozat alkalmazásával jogerősen lezárt büntetőeljárások felülvizsgálatát.

A bírói kezdeményezés alapján indult eljárásra azért került sor, mert a 2/2019. BJE szerint az összbüntetési eljárás során alkalmazandó büntetőtörvény meghatározásakor az alapítéletekkel elbírált bűncselekmények elkövetési ideje közömbös; kizárólag annak van jelentősége, hogy az összbüntetésbe foglalás lehetősége mikor nyílt meg. Az eljárást kezdeményező indítványozó álláspontja szerint azonban: a „BJE a jogalanyokra nézve szigorúbb, a jogalanyok helyzetét elnehezítő Btk.-szabályozás alkalmazását írja elő az összbüntetési eljárásokban a Btk. hatálybalépését megelőzően elítéltek esetében is.”

Az Alkotmánybíróság megállapította: „ha a Btk. 93–96. §-ai a 2013. július 1-jét megelőzően jogerőre emelkedett ítéletekben foglalt büntetés összbüntetésbe foglalására csak akkor alkalmazhatók, ha az elítéltre nézve kedvezőbb, előnyösebb előírást rögzítenek.” Kizárólag e szempontok tiszteletben tartása esetén felel meg a jogalkalmazás a visszaható hatály tilalmából fakadó alkotmányos követelményeknek – olvasható az alkotmánybírósági határozatban.

Joganyag: 1/2020. (I. 2.) AB határozat az összbüntetési eljárás során alkalmazandó büntető anyagi jogi szabályokról szóló 2/2019. Büntető jogegységi határozat alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Módosította:

Megjelent: MK 2020/1. (I. 2.)

Hatályos:

Megjegyzés: alaptörvény-ellenesség megállapítása

2020-as minimálbér, garantált bérminimum

2020. január elsejétől 161 000 forintra emelkedett a havi minimálbér, míg a garantált bérminimum havi 210 600 forint lett. Minimálbér alkalmazása esetében 37 020 forint hetibérrel, 7410 forint napibérrel, és 926 forint órabérrel kell számolni. Garantált bérminimum esetében a hetibér 48 420 forint, a napibér 9690 forint, az órabér 1211 forint lett.

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát vesztette a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi megállapításáról szóló 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet.

Joganyag: 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

Módosította:

Megjelent: MK 2019/222. (XII. 30.)

Hatályos: 2020. 01. 01.

Megjegyzés: új jogszabály

 

A kormányhivatalok működésének az egyszerűsítése

Több mint kétszáz kormányrendelet módosítását tartalmazza az alábbiakban hivatkozott, a 2019-es év utolsó előtti napján megjelent kormányrendelet, amely a kormányhivatali működés egyszerűsítését hivatott biztosítani. A módosításokat tartalmazó kormányrendelet közel 50 mellékletet is tartalmaz, amelyek a Magyar Közlöny aktuális számának a mellékletében jelentek meg.

Joganyag: 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosította:

Megjelent: MK 2019/220. (XII. 30.)

Hatályos: 2019. 12. 31., 2020. 01. 01., 2020. 01. 10., 2020. 02. 13., 2020. 03. 01., 2020. 07. 01., 2020. 09. 01., 2021. 01. 01.

Megjegyzés: 201 kormányrendelet módosítását tartalmazó jogszabálycsomag


Kapcsolódó cikkek

2019. december 30.

Jogszabályfigyelő 2019 – 52. hét

Alábbi cikkünkben a 2019/215–219. számú Magyar Közlönyök újdonságai és az aktuális hatósági tájékoztatók közül válogattunk.