Jogszabályfigyelő 2019 – 51. hét


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben a 2019/202–214. számú Magyar Közlönyök újdonságai közül válogattunk.

E heti összeállításunkban számos 2019-es év végi, valamint 2020-tól hatályos törvény- és rendeletmódosításról, illetve az ezeket megállapító jogszabályokról, jogszabálycsomagokról olvashatnak.

 

Tartalom:

Új közjegyzői ügyviteli rendelet

A közjegyzői hatáskörbe tartozó végrehajtási eljárások szabályai

Cégjogi rendeletek módosítása

Változnak a civil szervezetek űrlapjai

Egyfokú járási hivatali eljárások megteremtése

Igazságügyi tárgyú törvénymódosítások

Kormányzati igazgatási törvénycsomag – rendőrségi panaszok kivizsgálása

A kormányhivatalok működésének egyszerűsítése

Alaptörvény egységes szerkezetben

 

 

Új közjegyzői ügyviteli rendelet

Új közjegyzői ügyviteli rendelet lép hatályba 2020. január elsejével. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a közjegyzői ügyvitel szabályairól szóló 37/2003. (X. 29.) IM rendelet, továbbá az elektronikus dokumentumok közjegyzői archiválásának szabályairól és az elektronikus levéltárról szóló 34/2004. (XI. 19.) IM rendelet.

Joganyag: 29/2019. (XII. 20.) IM rendelet a közjegyzői ügyvitel szabályairól

Módosította:

Megjelent: MK 2019/213. (XII. 20.)

Hatályos: 2020. 01. 01.

Megjegyzés: új jogszabály

 

A közjegyzői hatáskörbe tartozó végrehajtási eljárások szabályai

Az alábbiakban hivatkozott rendelet hatálya a közjegyzői határozat (a fizetési meghagyásos eljárásban hozott határozatok kivételével), a közjegyző által jóváhagyott egyezség, a közjegyző költségjegyzéke, a közjegyző által kibocsátott európai fizetési meghagyás és a közjegyzői okirat alapján történő végrehajtás elrendelése, valamint a közjegyző határozata és a közjegyző által jóváhagyott egyezség alapján történő biztosítási intézkedés elrendelése iránti eljárásra terjed ki. A jogszabály mellékletei tartalmazzák a végrehajtás elrendelésére vonatkozó kérelemnyomtatványokat.

Az új előírásokat a rendelet hatálybalépését (2020. január 1.) követően előterjesztett végrehajtási és biztosítási intézkedés elrendelése iránti kérelmekre kell alkalmazni.

Ugyanezen jogszabály módosítja a közjegyzői törvény egyes végrehajtási rendeleteit, néhány közjegyzőket érintő díj- és egyéb rendeletet, valamint több más tárgyú (büntetésvégrehajtás, ügyvédi tevékenység) igazságügyi miniszteri rendeletet is.

Joganyag: 30/2019. (XII. 20.) IM rendelete a közjegyzői hatáskörbe tartozó egyes végrehajtási eljárások szabályairól, valamint egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Módosította:

Megjelent: MK 2019/213. (XII. 20.)

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 02. 01.

Megjegyzés: új jogszabály

 

Cégjogi rendeletek módosítása

A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosítása folytán 2019. december 28-ai hatállyal változik a közkereseti és a betéti társaságok szerződésmintája, illetve a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről szóló 1/2006. (VI. 26.) IRM rendelet módosítása folytán a céginformáció költségtérítésének a szabályai is. Új előírásként kerül az utóbbi jogszabályba a cegportal.im.gov.hu portálon keresztül nyújtandó azonnali elektronikus céginformáció költségtérítése.

Joganyag: 31/2019. (XII. 20.) IM rendelet egyes cégjogi rendeletek módosításáról

Módosította:

Megjelent: MK 2019/213. (XII. 20.)

Hatályos: 2019. 12. 28.

Megjegyzés: 2 jogszabályt módosító rendeletcsomag

Változnak a civil szervezetek űrlapjai

2020. január elsejével változnak a civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó egyes űrlapjai.

Joganyag: 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet a civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól

Módosította: 32/2019. (XII. 20.) IM rendelet

Megjelent: MK 2019/213. (XII. 20.)

Hatályos: 2020. 01. 01.

Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás

Egyfokú járási hivatali eljárások megteremtése

Egyebek között a közúti közlekedésről, az illetékekről, a bírósági végrehajtásról, a bíróságokról és a bíróságok szervezetéről, továbbá a bírák jogállásáról, az önkormányzatokról, a polgári perrendtartásról, az általános közigazgatási rendtartásról, a közigazgatási perrendtartásról, a büntetőeljárásról és a bírósági nemperes eljárásokról szóló törvények módosítása is szerepel az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtéséről szóló törvénycsomagban. Hatályát veszti ugyanakkor a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról szóló 2005. évi XVII. törvény.

Joganyag: 2019. évi CXXVII. törvény az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról

Módosította:

Megjelent: MK 2019/212. (XII. 19.)

Hatályos: 2019. 12. 20., 2020. 01. 01., 2020. 03. 01., 2020. 04. 01., 2021. 01. 01., 2023. 07. 01.

Megjegyzés: 78 törvény módosítását tartalmazó törvénycsomag

 

Igazságügyi tárgyú törvénymódosítások

Egy tucat törvényt érint az igazságügyi tárgyú módosításokról szóló törvény, amelyek közül érdemi változás a közjegyzői törvényt, a végrehajtási törvényt, a cégtörvényt, a fizetési meghagyásról szóló törvényt, a hagyatéki törvényt és a bizalmi vagyonkezelésről szóló törvényt érinti. A közjegyzői törvényben elsősorban a közjegyzői fegyelmi eljárással és a közjegyzői okiratokkal kapcsolatos szabályok módosultak. A végrehajtási törvényben a közjegyzői okirattal elrendelt végrehajtás szabályai változtak, míg a cégtörvény módosítása kizárólag az ingyenes céginformáció kérdéskörét érinti. A hagyatéki eljárás és a bizalmi vagyonkezelés szabályait ugyanakkor jelentősebb terjedelemben érintette az alábbiakban hivatkozott jogszabály.

Joganyag: 2019. évi CXVII. törvény egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról

Módosította:

Megjelent: MK 2019/208. (XII. 18.)

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 02. 01., 2021. 01. 01.

Megjegyzés: 12 törvény módosítását tartalmazó törvénycsomag

 

Új pénzmosási szabályok

A pénzmosási törvény, a szerencsejáték törvény és a hitelintézeti törvény módosítása szerepel az alábbiakban hivatkozott törvénycsomagban. A módosítások túlnyomó többsége 2020. január 10-én lép hatályba. A pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2018/843 európai parlamenti és a tanácsi irányelv értelmében ugyanis a tagállamok 2020. január 10-éig kötelesek belső jogszabályi előírásaikat az irányelvben foglalt előírásoknak megfeleltetni. E tagállami kötelezettség teljesítése miatt volt szükség a törvénymódosító csomag elfogadására.

A témával bővebben a Jogszabályfigyelő 2019 – 47. heti számában foglalkoztunk.

Joganyag: 2019. évi CXIX. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Módosította:

Megjelent: MK 2019/208. (XII. 18.)

Hatályos: 2020. 01. 10., 2020. 10. 01., 2020. 12. 01.

Megjegyzés: 3 törvény módosítását tartalmazó törvénycsomag

 

Új társadalombiztosítási törvény

2020. július elsején lép hatályba az új társadalombiztosítási törvény, amelynek a második részében számos, az új törvénnyel összefüggő egyéb törvény módosítása (például adótörvények, nyugdíjtörvény, egészségbiztosítási törvény, ekho-törvény) is szerepel.

A tb-törvény legfontosabb újdonsága a biztosítottakat terhelő egységes 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulék bevezetése a jelenlegi nyugdíj-, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék helyett.

2020. július elsejével hatályát veszti a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény, valamint a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet.

Joganyag: 2019. évi CXXII. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről

Módosította:

Megjelent: MK 2019/208. (XII. 18.)

Hatályos: 2020. 07. 01.

Megjegyzés: új jogszabály

 

Kormányzati igazgatási törvénycsomag – rendőrségi panaszok kivizsgálása

A Parlament 2019. december 10-ei ülésnapján elfogadott, alábbiakban hivatkozott törvény első része módosította a kormányzati igazgatás szabályait. A második része pedig közel hetven további törvény (így például néhány adótörvény, a foglalkoztatás elősegítéséről szóló törvény, a közalkalmazotti és a rendőrségi törvény, a versenytörvény, az egyenlő bánásmódról szóló törvény) előírásait érinti kisebb, nagyobb mértékben. Ezek közül az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvényt emeljük ki. E jogszabály ugyanis az egyéb módosításokon túl egy új fejezettel, a rendőrségi panaszok kivizsgálásának a szabályaival is kiegészül.

Joganyag: 2019. évi CIX. törvény a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint egyes törvényeknek a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvénnyel kapcsolatos módosításáról

Módosította:

Megjelent: MK 2019/206. (XII. 17.)

Hatályos: 2019. 12. 18., 2020. 01. 01., 2020. 02. 27., 2020. 03. 01., 2020. 06. 01.

Megjegyzés: 69 törvény módosítását tartalmazó törvénycsomag

A kormányhivatalok működésének egyszerűsítése

A jegyző építésügyi igazgatási feladatainak az átadásával összefüggő rendelkezések megállapítása mellett 98 törvény (egyebek között az illetéktörvény, a csődtörvény, a munkavédelmi törvény, az építési törvény, az ingatlan-nyilvántartási törvény, az egyéni vállalkozóról szóló törvény, a szabálysértési törvény, a Ptk. és a földforgalmi törvény) módosítását is tartalmazza az alábbiakban hivatkozott törvénycsomag.

Joganyag: 2019. évi CX. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról

Módosította:

Megjelent: MK 2019/206. (XII. 17.)

Hatályos: 2019. 12. 18., 2020. 01. 01., 2020. 01. 02., 2020. 02. 01., 2020. 03. 01., 2020. 03. 31., 2020. 07. 01., 2020. 09. 01., 2021. 01. 01.

Megjegyzés: 98 törvény módosítását tartalmazó törvénycsomag

 

Alaptörvény egységes szerkezetben

Az Alaptörvény nyolcadik módosítására tekintettel a Magyar Közlöny 2019/202. számában megjelent a jogszabály egységes szerkezetbe foglalt 2019. december 13-án hatályos szövege, amely azonban technikai hiba folytán hibát tartalmazott. A helyes szöveg a Magyar Közlöny 2019/204. számában található.

Joganyag: Magyarország Alaptörvénye (egységes szerkezetben)

Módosította:

Megjelent: MK 2019/204. (XII. 15.)

Hatályos: 2019. 12. 13.

Megjegyzés: jogszabály egységes szerkezetű szövege


Kapcsolódó cikkek

2019. december 9.

Jogszabályfigyelő 2019 – 49. hét

Alábbi cikkünkben, tekintettel arra, hogy a 2019/194–197. számú Magyar Közlönyökben szakmai közérdeklődésre számot tartó jogszabály nem jelent meg, a bírósági joggyakorlat újdonságai közül válogattunk.