Jogszabályfigyelő 2020 – 12. hét Koronavírus Veszélyhelyzet


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben a 2020/44–50. számú Magyar Közlönyök újdonságai közül válogattunk.

E heti összeállításunkban – előző heti jogszabályfigyelőnk mintegy folytatásaként – elsősorban a koronavírus miatti veszélyhelyzet, valamint a különleges jogrend keretében elrendelt intézkedésekről, korlátozásokról és tilalmakról olvashatnak.

 

Tartalom:

Önkéntesség Akciócsoport megalakulása

COVID-19 miatti veszélyhelyzet – kormányzati intézkedések IV.

A koronavírus nemzetgazdasági hatásainak enyhítése

Az emberkereskedelem áldozatainak kizsákmányolása elleni fellépés

COVID-19 miatti veszélyhelyzet – kormányzati intézkedések III.

 

 

Önkéntesség Akciócsoport megalakulása

Az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos vezetésével megalakult az Önkéntesség Akciócsoport, amelynek feladata a koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatos adományozás és önkéntességi kezdeményezések segítése, a kezdeményezők és a Kormány közötti közvetítés – olvasható a Kormány alábbiakban hivatkozott módosító határozatában.

Joganyag: 1101/2020. (III. 14.) Korm. határozat a koronavírus elleni védekezés kapcsán szükséges további intézkedésekről

Módosította: 1119/2020. (III. 20.) Korm. határozat

Megjelent: MK 2020/50. (III. 20.)

Hatályos: 2020.03.20.

Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás

 

COVID-19 miatti veszélyhelyzet – kormányzati intézkedések IV.

A 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet idejére a Kormány a következő intézkedéseket hozta:

 • Lakossági ellátás céljából bejelentés és nyilvántartásba vétel nélkül folytatható üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység vendéglátó üzlettel, illetve napi fogyasztási cikket értékesítő üzlettel kötött szerződés alapján, illetve ilyen tevékenységet az előzőekben felsorolt üzlet maga is folytathat. (Termékbemutatók rendezése tilos!)
 • Csomagküldési tevékenység ugyancsak bejelentés és nyilvántartásban vétel nélkül folytatható.
 •  Mindkét fenti esetben „kizárólag napi fogyasztási cikk és vendéglátó tevékenység keretében értékesített termék forgalmazható”. A veszélyhelyzetre tekintettel azonban – külön deklaráltan is – megengedett az élelmiszerek üzleten kívüli kereskedelme.

A rendelet ezen felül megállapította a veszélyhelyzettel összefüggésben felmerült, a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs által indokoltnak ítélt költségek finanszírozásának és a koronavírus elleni védekezéssel összefüggő beszerzéseknek a szabályait.

Joganyag: 48/2020. (III. 19.) Korm. rendelet az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (IV.)

Módosította:

Megjelent: MK 2020/49. (III. 20.)

Hatályos: 2020. 03. 21.

Megjegyzés: új jogszabály

  

A koronavírus nemzetgazdasági hatásainak enyhítése

A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot és az állampolgárokat érintő hatásának enyhítése érdekében a Kormány a következő gazdasági intézkedéseket hozta:

 • Fizetési moratórium 2020. december 31-éig a hitelező által üzletszerűen nyújtott hitel- és kölcsönszerződésből, illetve pénzügyi lízingszerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettség tekintetében, azzal azonban, hogy az adós jogosult arra, hogy az eredeti feltételek szerint teljesítsen, illetve a fenti határidőt a Kormány meghosszabbíthatja. (A fizetési moratórium az államra, önkormányzatokra és az MNB felügyelete alá tartozó gazdálkodókra nem terjed ki.)
 • A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket ugyancsak módosítja a fenti teljesítésihatáridő-módosítás.
 • Fizetési moratórium időtartamával meghosszabbodik a szerződéses kötelezettségek (kötelezettségvállalások) határideje. A veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró szerződések 2020. december 31-éig meghosszabbodnak.
 • A fizetési moratórium szabályait a 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre kell alkalmazni.
 • A 2020. március 19-ét követően felvett, jelzáloggal nem biztosított fogyasztói hitelek THM-je nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat 5 százalékát.
 • Felmondási tilalom és a bérletidíj-emelési tilalom 2020. június 30-áig a nem lakás céljára szolgáló helyiségbérleti szerződések vonatkozásában a „turisztikai, a vendéglátóipari, a szórakoztatóipari, a szerencsejáték, a filmipari, az előadóművész, a rendezvényszervező és a sportszolgáltatást nyújtó ágazatok tekintetében”. A felmondási tilalom határideje kormányrendelettel meghosszabbítható.
 • Közteherfizetési könnyítések a turisztikai, a vendéglátóipari, a szórakoztatóipari, a szerencsejáték, a filmipari, az előadóművész, a rendezvényszervező és a sportszolgáltatást nyújtó ágazatokban működő gazdasági egységekben 2020. március-június hónapban foglalkoztatottak után
  • munkabér utáni foglalkoztatói közterhek alóli mentesség,
  • munkabér után a munkavállalók csak természetbeni egészségbiztosítási járulékot köteles fizetni legfeljebb 7710 Ft összeghatárig.
 • 2020. március 1. napjától 2020. június 30. napjáig terjedő időszakra mentesség a turizmusfejlesztési hozzájárulás megfizetése alól (a turizmusfejlesztési hozzájárulás bevallására és megállapítására sem kerül sor).
 • Személyszállítási szolgáltatást végzők mentesítése 2020. március-június hónapokra „a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szerinti adófizetési kötelezettségük alól”.
 • Eltérő munkavégzési szabályok alkalmazása a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napig
  • munkaidő-beosztás a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 97. § (5) bekezdése szerinti előírásoktól eltérően is módosítható;
  • távmunkavégzés, otthoni munkavégzés a munkáltató által egyoldalúan is elrendelhető;
  • a munkáltató a „munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzése érdekében a szükséges és indokolt intézkedéseket megteheti”.
 • A fenti munkavégzési szabályoktól eltérő kollektív szerződéses rendelkezések nem alkalmazhatók, a felek (munkáltató, munkavállaló) azonban külön megállapodásban a fentiektől eltérően is megállapodhatnak.

A rendeletben szereplő intézkedésekkel kapcsolatos részletszabályokat külön kormányrendeletek határozhatják meg.

Joganyag: 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről

Módosította:

Megjelent: MK 2020/47. (III. 18.)

Hatályos: 2020. 03. 19.

Megjegyzés: új jogszabály

  

Az emberkereskedelem áldozatainak kizsákmányolása elleni fellépés

Az Országgyűlés a 2020. március 10-ei ülésnapján fogadta el a gyermekvédelmi törvény, a szervezett bűnözés elleni törvény, a szabálysértési törvény és a Büntető Törvénykönyv módosítását az emberkereskedelem áldozatainak kizsákmányolása elleni és a gyermekprostitúció elleni fellépés érdekében.

Bővebben foglalkoztunk a témával a Jogszabályfigyelő 2020 – 8. heti számában.

Joganyag: 2020. évi V. törvény az emberkereskedelem áldozatainak kizsákmányolása elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról

Módosította:

Megjelent: MK 2020/46. (III. 16.)

Hatályos: 2020. 06. 01.

Megjegyzés: négy törvény módosítását tartalmazó jogszabálycsomag

 

 

COVID-19 miatti veszélyhelyzet – kormányzati intézkedések III.

A koronavírus miatti veszélyhelyzetre tekintettel a Kormány a következő intézkedéseket hozta:

 • Vendéglátó üzletben 15 óra után reggel 6 óráig megtiltotta a tartózkodást az ott foglalkoztatottak kivételével, valamint azzal, hogy a fenti idősávban „az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából és időtartamára korlátozódóan megengedett a tartózkodás”.
 • 70 év felettieket a Kormány arra kérte, hogy a lakóhelyüket, tartózkodási helyüket ne hagyják el, egyben előírta a települési önkormányzat segítségének a felajánlását.
 • A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerinti rendszeres zenés, táncos rendezvények helyszínén való tartózkodást megtiltották.
 • Bármilyen más rendezvény helyszínén való tartózkodást ugyancsak megtiltották (kivétel: vallási szertartás, polgári házasságkötés, temetés).
 • Sportrendezvény csak nézők nélkül, zártan tartható.
 • Gyűlés helyszínén történő tartózkodás ugyancsak tilos.
 • Létszámtól függetlenül tilos az előadóművészeti (bármilyen) események, mozik, közgyűjtemények, közművelődési intézmények, közösségi színterek látogatása.
 • Az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzlet, továbbá a gyógyszertár, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet, az üzemanyag-töltőállomás és a dohánybolt kivételével tilos üzletben tartózkodni 15 óra után egészen reggel 6 óráig (az ott foglalkoztatottak kivételével).
 • 5000 forinttól 50 000 forintig terjedő szabálysértési bírsággal sújtható, aki üzletben, vendéglátó üzletben, rendszeres zenés táncos rendezvényeken, fentiek szerinti rendezvények, események helyszínén tartózkodik nem megengedett időpontban vagy módon.

A fenti korlátozások betartását a rendőrség jogosult ellenőrizni, és a jogszabálysértőkkel szemben intézkedéseket, kényszerítő eszközöket alkalmazhat.

Megszűntették továbbá a hivatalos okmányok személyes átvételét, illetve az Ügyfélkapu regisztrációval már rendelkező felhasználók, a regisztrációhoz tartozó felhasználónevének megismerését a 1818-as Kormányzati Ügyfélvonal telefonon keresztül biztosítják a jövőben.

A fentieken túlmenően adatvédelmi előírásokat is tartalmaz a rendelet az innovációért és technológiáért felelős miniszter tekintetében, valamint az egészségügy adatok kezelése vonatkozásában, továbbá felhatalmazta a Kormány az emberi erőforrások miniszterét, hogy felmérje azon egészségügyi, szociális képzésben résztvevők körét, akik az egészségügyi válsághelyzeti feladatok ellátásába bevonhatók. 

Joganyag: 46/2020. (III. 19.) Korm. rendelet az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.)

Módosította:

Megjelent: MK 2020/45. (III. 16.)

Hatályos: 2020. 03. 17.

Megjegyzés: új jogszabály

 

 


Kapcsolódó cikkek