Jogszabályfigyelő 2020 – 23. hét


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben a 2020/130–134. számú Magyar Közlönyök újdonságai közül válogattunk.

E heti összeállításunkban néhány korlátozás teljes feloldásáról és egy alkotmánybírósági döntésről olvashatnak.

 

Tartalom:

Szabad belépés Ausztriából, Csehországból és Szlovákiából

Autós zenei rendezvények

Alkotmánybírósági döntés a földhasználat, haszonélvezet megszűnését kimondó átmeneti rendelkezésekről

 

 

Szabad belépés Ausztriából, Csehországból és Szlovákiából

Az osztrák, a cseh és szlovák állampolgárok bármilyen korábbi korlátozás és az itt tartózkodásukhoz kapcsolódó feltételek nélkül, szabadon léphetnek Magyarország területére 2020. június 5-én 18 órától. A magyar állampolgárok is korlátozások nélkül térhetnek haza a fenti országokból a jelzett időponttól.

A magyar állampolgárokkal azonos megítélés alá esnek az állandó tartózkodási kártyával rendelkező EGT-állampolgárok. A fenti előírások ugyanakkor a teherforgalomban történő határátlépésre nem alkalmazandók.

Az alábbiakban hivatkozott rendelet hatálybalépésével egyidejűleg (2020. 06. 05. 18 óra) hatályát veszti az Osztrák Köztársaságból történő határátlépésről szóló 216/2020. (V. 21.) Korm. rendelet, valamint a Cseh Köztársaságból és a Szlovák Köztársaságból történő határátlépésről szóló 235/2020. (V. 26.) Korm. rendelet.

Joganyag: 262/2020. (VI. 5.) Korm. rendelet az Osztrák Köztársaságból, a Cseh Köztársaságból és a Szlovák Köztársaságból történő határátlépésről

Módosította:

Megjelent: MK 2020/134. (VI. 5.)

Hatályos: 2020. 06. 05. napja 18 óra, 2020. 06. 19.

Megjegyzés: új jogszabály 

 

Autós zenei rendezvények

Ha a rendezvényre vonatkozó jogszabályban előírtakat, valamint az alábbi rendeletben meghatározottakat (látogatási feltételek rögzítése, résztvevők erről történő tájékoztatása, feltételek betartatása) a szervező biztosítja, akkor az autós zenei rendezvény 2020. június 5-étől a korábban elrendelt korlátozásokra tekintet nélkül megtartható.

Joganyag: 259/2020. (VI. 4.) Korm. rendelet az autós zenei rendezvényekről

Módosította:

Megjelent: MK 2020/133. (VI. 4.)

Hatályos: 2020. 06. 05., 2020. 06. 19.

Megjegyzés: új jogszabály

  

Alkotmánybírósági döntés a földhasználat, haszonélvezet megszűnését kimondó átmeneti rendelkezésekről

Az Alkotmánybíróság hivatalból eljárva megállapította, hogy a földforgalmi törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.) 108. § (1), (4) és (5) bekezdése (a nem közeli hozzátartozók között szerződéssel alapított haszonélvezeti, használat jog 2014. május 1-jei ipso iure megszűnését kimondó, azzal összefüggő rendelkezések) alkalmazásánál „a bíróság európai uniós jogi érintettség hiányában” a magyar jogot nem mellőzheti, ezzel egyidejűleg a Fétv. 108. § (5) bekezdés a) pontja alaptörvény-ellenességének a megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt is elutasította.

Az Alkotmánybíróság rögzítette, hogy: „[a] hatályos hazai jog önkényes mellőzése tehát alaptörvény-ellenes, bármilyen okból is történjék, így arra az uniós jog indokolatlan alkalmazása vagy vélt, de valójában nem létező kollízió feloldása sem ad lehetőséget.”

Joganyag: 11/2020. (VI. 3.) AB határozat a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 108. § (1), (4) és (5) bekezdéseit érintő alkotmányos követelmény megállapításáról

Módosította:

Megjelent: MK 2020/131. (VI. 3.)

Hatályos:

Megjegyzés: alaptörvénynek való megfelelés megállapítása


Kapcsolódó cikkek