Jogszabályfigyelő 2020 – 25. hét Veszélyhelyzet


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben a 2020/140–147. számú Magyar Közlönyök újdonságai közül válogattunk.

E heti összeállításunkban a veszélyhelyzet megszüntetésével, illetve a járványügyi készültség bevezetésével összefüggő szabályozásról olvashatnak.

 

Tartalom:

Veszélyhelyzet megszüntetése

Járványügyi készültség bevezetése

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályok

A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedései

Ellenőrzött bejelentés alkalmazásából kizárt ügyek

Stratégiai jelentőségű ágazatok

A járványügyi készültség utazási szabályai

Kirendelt védő díja, jegyzőkönyv hitelesítése a nyomozás során

A veszélyhelyzet megszüntetésére vonatkozó parlamenti kötelezés

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről

 

 

Veszélyhelyzet megszüntetése

A Kormány a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzetet 2020. június 18-ai hatállyal megszüntette. Erre tekintettel hatályát vesztette a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet.

Joganyag: 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről

Módosította:

Megjelent: MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos: 2020. 06. 18.

Megjegyzés: új jogszabály

Járványügyi készültség bevezetése

A veszélyhelyzet megszüntetésével egyidejűleg a Kormány 2020. június 18-ai hatállyal Magyarország egész területére ún. egészségügyi válsághelyzet elrendelésével járványügyi készültséget vezetett be, amelynek a szükségességét az erről szóló rendelet szerint háromhavonta felülvizsgálják. A hivatkozott jogszabály 2020. december 18-án a hatályát veszti.

Joganyag: 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet a járványügyi készültség bevezetéséről

Módosította:

Megjelent: MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos: 2020. 06. 18.

Megjegyzés: új jogszabály

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályok

A veszélyhelyzet megszűnését követően alkalmazandó – így különösen egyes veszélyhelyzet idején hozott rendkívüli intézkedésekkel összefüggő átmeneti – szabályokat rögzíti a Kormány alábbiakban hivatkozott rendelete, amely a kollektív befektetési formák és az önkéntes nyugdíjpénztárak hitelfelvételének, illetve a gyermekfelügyeletnek az átmeneti szabályai mellett számos jogszabályhoz kapcsolódóan állapít meg további rendelkezéseket. Külön fejezetben szabályozza a kiemelt gazdasági és társadalmi ügyek elektronikus útjára vonatkozó előírásokat, valamint az egyes kormányrendeleteket (így például a külföldre utazásról, a lakáscélú állami támogatásokról, otthonteremtési kamattámogatásról, otthonteremtési kedvezményről adósságrendezésről, felsőoktatásról, hallgatói hitelrendszerről, okmányok kiadásáról szóló kormányrendeletet) módosító rendelkezéseket.

Joganyag: 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról

Módosította:

Megjelent: MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos: a 2020. évi LVIII. törvény hatálybalépésének a napja, 2020. 07. 01., 2021. 01. 01., 2021. 07. 01.

Megjegyzés: számos kormányrendeletet módosító jogszabálycsomag

A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedései

Tömegközlekedési eszközön és üzletben történő vásárlás során (a 6 évnél fiatalabb gyerekek kivételével) továbbra is kötelező a szájat és az orrot eltakaró eszköz használata, megszűnt azonban az időseknek biztosított vásárlási idősáv. A vendéglátó üzletek vendégterében ellenben kizárólag a dolgozók kötelesek maszkot viselni.

Zenés, táncos rendezvény – függetlenül annak nyilvános vagy nem nyilvános, valamint alkalmi vagy rendszeres jellegétől – korlátozások nélkül megtartható akkor, ha a résztvevők száma – a személyzetet is beleértve – az 500 főt nem haladja meg.

Fontos kiemelni, hogy a maszkviselést előíró szabályok figyelmen kívül hagyását szabálysértésnek minősíti a jogszabály.

 Joganyag: 285/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről

Módosította:

Megjelent: MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos: 2020. 06. 18.

Megjegyzés: új jogszabály

Ellenőrzött bejelentés alkalmazásából kizárt ügyek

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény IV. fejezetének a hatálya alá tartozó, az alábbiakban hivatkozott kormányrendelet 1. mellékletben felsorolt összesen 19 ügycsoportban (így például anyakönyvi engedélyezés, járművek művek műszaki vizsgáztatása, külföldiek ingatlanszerzése, földügyi és földforgalmi eljárások, gyámügyi és gyermekvédelmi eljárások, az ellenőrzött bejelentéssel (azaz engedély nélkül) történő jogszerzésre nem kerülhet sor, a bejelentéssel történő jogszerzés a jogszabály erejénél fogva kizárt.

 Joganyag: 288/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet az ellenőrzött bejelentés alkalmazásából kizárt ügyek meghatározásáról

Módosította:

Megjelent: MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos: 2020. 06. 18. (a veszélyhelyzet megszűnésekor)

Megjegyzés: új jogszabály

 

Stratégiai jelentőségű ágazatok

Összesen 21 szektorba tartozó 52 tevékenységi kört minősített a Kormány stratégiai jelentőségűnek, amelynek következtében az azt folytató magyarországi székhelyű gazdasági társaság stratégiai jelentőségű ágazatba tartozónak minősül, és így bizonyos jogügyletekkel összefüggésben köteles a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 277. §-a értelmében a belgazdaságért felelős miniszterhez bejelentést tenni.

 Joganyag: 289/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet a magyarországi székhelyű gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez szükséges tevékenységi körök

meghatározásáról

Módosította:

Megjelent: MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos: 2020. 06. 18. (veszélyhelyzet megszűnésekor)

Megjegyzés: új jogszabály

  

A járványügyi készültség utazási szabályai

A harmadik országokból érkezők (nem EU/EGT-állampolgárok és azok családtagjai) magáncélú beutazására vonatkozóan továbbra is fenntartja a Kormány a Magyarországra történő belépési tilalmat. Bizonyos feltételek esetén (például, ha a belépés célja hatósági/bírósági eljárás, üzleti tevékenység/munkavégzés, családi esemény, hozzátartozó gondozása, ápolása) a belépés helye szerint illetékes rendőri szervtől elektronikus úton felmentés kérhető.

Speciális belépési előírások vonatkoznak ugyanakkor egyebek mellett a kapcsolt vállalkozások közötti üzleti utazásokra vagy az agrárágazatban dolgozók esetében és a nemzetközi viszonosság alapján történő belépés, valamint a korlátozott sávban történő határátlépés tekintetében. [A járványügyi készültségi időszakban nemzetközi viszonosság alapján belépésre jogosultság, valamint a korlátozott sávban történő határátlépés körébe tartozó államokról szóló 9/2020. (VI. 17.) KKM rendelet szerint a viszonosság alapján belépésre jogosultság körébe tartozó állam a Szerb Köztársaság, a korlátozott sávban történő határátlépés körébe tartozó állam pedig Ukrajna.]

 Joganyag: 291/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól meghatározásáról

Módosította:

Megjelent: MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos: 2020. 06. 18.

Megjegyzés: új jogszabály

 

Kirendelt védő díja, jegyzőkönyv hitelesítése a nyomozás során

A kirendelt védő díjazásának a szabályait módosítva az igazságügyi miniszter alábbiakban hivatkozott rendelete megállapítja, hogy az ügyvédi óradíj hetven százalékának megfelelő díj akkor is megilleti a kirendelt védőt, ha a terhelttel folytatott megbeszélésre telekommunikációs eszköz használatával kerül sor. Ez az összeg több fogvatartottal folytatott megbeszélés esetén fogvatartottakként jár.

Ugyanezen jogszabály állapítja meg a nyomozás során készült jegyzőkönyv hitelesítésének a szabályait.

 Joganyag: 8/2020. (VI. 17.) IM rendelet a pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról szóló 32/2017. (XII. 27.) IM rendelet és az egyes büntetőeljárási cselekményekre és a büntetőeljárásban részt vevő személyekre vonatkozó szabályokról szóló 12/2018. (VI. 12.) IM rendelet módosításáról

Módosította:

Megjelent: MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos: 2020. 06. 18.

Megjegyzés: két rendelet kis terjedelmű módosítását tartalmazó jogszabály

  

A veszélyhelyzet megszüntetésére vonatkozó parlamenti kötelezés

Az Országgyűlés felhívta a Kormányt arra, hogy a veszélyhelyzetet szüntesse meg, egyben rendelkezett a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény hatályon kívül helyezéséről is.

 Joganyag: 2020. évi LVII. törvény a veszélyhelyzet megszüntetéséről

Módosította:

Megjelent: MK 2020/144. (VI. 17.)

Hatályos: 2020. 06. 18.

Megjegyzés: új jogszabály

  

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről

A Parlament a 2020. június 16-ai ülésnapján fogadta el a veszélyhelyzet megszűnését követően alkalmazandó – így különösen egyes, veszélyhelyzet idején hozott rendkívüli intézkedésekkel összefüggő átmeneti – szabályokat, így különösen a fizetési moratórium szabályait, a szakképzési, felnőttképzési átmeneti szabályokat, a bérleti szerződésekre vonatkozó átmeneti szabályokat, az adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos könnyítéseket,  az egyes ágazatokat megillető adó- és járulékkedvezmények átmeneti szabályait, a turisztikai ágazattal összefüggő adókönnyítéseket, a foglalkoztatás elősegítésének átmeneti szabályait, a beszámolási kötelezettség és az adóigazgatás átmeneti szabályait, a munkajogi, büntetőjogi átmeneti szabályokat.

A jogszabály IV Fejezet tartalmazza a hatósági engedélyezés közös szabályait, annak keretében pedig az ún. ellenőrzött bejelentésre (engedélyköteles tevékenységek esetében az engedély beszerzése helyetti bejelentésre) vonatkozó előírásokat.

A közel százoldalas törvénycsomag főszabályként a veszélyhelyzet megszűnésekor lép hatályba.

 Joganyag: 2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről

Módosította:

Megjelent: MK 2020/144. (VI. 17.)

Hatályos: 2020. 06. 18. (veszélyhelyzet megszűnésekor), 2021. 01. 01., 2021. 05. 26., 2021. 07. 01., 2022. 01. 01., 2026. 01. 01.

Megjegyzés: új jogszabály

 

Román határnyitás

Járványügyi korlátozások nélkül szabadon léphetnek Magyarország területére a román állampolgárok is, illetve a magyar állampolgárok ugyancsak korlátozások nélkül térhetnek haza Romániából az alábbiakban hivatkozott jogszabálymódosítás következtében.

Joganyag: 263/2020. (VI. 6.) Korm. rendelet a határátlépésre vonatkozó különös szabályokról

Módosította: 281/2020. (VI. 16.) Korm. rendelet

Megjelent: MK 2020/143. (VI. 16.)

Hatályos: 2020. 06. 17.

Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás

  

A kötelező jótállás szabályainak a módosulása

A kötelező jótállás egységes egyéves időtartama az alábbiak szerint változik a jövő év elejétől: 10 000-100 000 forintos eladási ár esetén egy év, 100 001-250 000 forintos eladási ár esetén két év, 250 000 forint eladási ár felett pedig három év lesz a jótállási idő. A jelzett határidők mindegyike jogvesztő jellegű, azzal azonban, hogy amennyiben a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyeztetik üzembe, úgy a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának a napja lesz, továbbá hibás termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javítási idővel („átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.”)

Változnak a jótállási jegy szabályai is, és bevezetik az elektronikus jótállási jegyet is (elektronikusan megküldött vagy a fogyasztó által letölthető formában). Ezen felül a módosítás rögzíti, hogy jótállási jogok a „jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.”

Végezetül változnak a kicserélés/vételár-visszatérítés szabályai (első javítás során nem javítható termék esetén 8 napon belüli csere, negyedik meghibásodásnál kérelemre történő kötelező csere/vételár-visszatérítés, 30 napos javítási határidő eredménytelensége esetén a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában 8 napon belüli kötelező csere/vételár-visszatérítés), és bővül a jótállás alá tartozó áruk köre is (pl. nyílászárók, árnyékolástechnikai eszközök, garázskapuk, zuhanykabin, napkollektor, riasztók). 

Joganyag: 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

Módosította: 270/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet

Megjelent: MK 2020/140. (VI. 12.)

Hatályos: 2020. 06. 13., 2020. 01. 01.

Megjegyzés: közepes terjedelmű módosítás

 


Kapcsolódó cikkek