Jogszabályfigyelő 2020 – 7. hét


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben, tekintve, hogy a 2020/21–22. számú Magyar Közlönyökben szakmai közérdeklődésre számot tartó újdonság nem jelent meg, a Parlament és a Kúria honlapjáról válogattunk.

E heti összeállításunkban az Országgyűlés 2020-as tavaszi ülésszakának az ütemezéséről és a Civilisztikai Kollégiumvezetők Országos Tanácskozásának a legutóbbi ülésén született egyik, az elektronikus kapcsolattartás kérdéséről szóló állásfoglalásról olvashatnak.

 

Tartalom:

Az Országgyűlés tavaszi ülésszakának a munkarendje

Jogi képviselő által ügyfélkapun keresztül benyújtott kereset

Az Országgyűlés tavaszi ülésszakának a munkarendje

A Házbizottság 2020. február 12-én kelt állásfoglalása szerint az Országgyűlés a 2020-as tavaszi ülésszaka február 17-én kezdődik és június 15-ig tart, a korábbi gyakorlattal egyező kéthetes plenáris ülésezéssel.

A házbizottsági állásfoglalás itt olvasható el.

Joganyag:

Módosította:

Megjelent: parlament.hu

Hatályos:

Megjegyzés: házbizottsági állásfoglalás

Jogi képviselő által ügyfélkapun keresztül benyújtott kereset

Civilisztikai Kollégiumvezetők 2019. november 28-29-ei Országos Tanácskozásán (CKOT) elfogadott állásfoglalások közül az alábbiakban a Kúria honlapján 18. szám alatt közzétett, a cégkapu és/vagy ügyfélkapu használatának a kérdésével foglalkozó állásfoglalásra hívjuk fel a figyelmet.

Kérdésként merült fel ugyanis, hogy mi a helyes eljárás abban az esetben, ha a felperesi jogi képviselő, aki egyébként egyéni ügyvéd, a keresetet tartalmazó iratot az ügyfélkapun keresztül nyújtja be, annak ellenére, hogy az elektronikus ügyintézés szabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet előírása szerint „az egyéni ügyvéd e tevékenysége során a Kormány által biztosított tárhely szolgáltatások közül a cégkaput használja”.

Értelmezhető-e akként a hivatkozott jogszabályi előírás, hogy a nem a cégkapun (hanem az ügyfélkapun) keresztül történő iratbenyújtás az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó szabályok megszegésének tekintendő, és ennek megfelelően az érintett beadványt (keresetlevelet) az eljáró bíróság a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 618. § (1) bekezdés b) pontját alkalmazva köteles visszautasítani.

A Civilisztikai Kollégiumvezetők álláspontja szerint az egyéni ügyvéd az e-kapcsolattartás szempontjából természetes személy, ezért jogosult ún. KÜNY (Központi Ügyfélregisztrációs Nyilvántartás) regisztrációra és ügyfélkaput nyithat. Ugyanakkor a fent hivatkozott, vonatkozó jogszabály kizárólag a tárhelyhasználat – mint hivatalos kézbesítési cím – szempontjából határozza meg az egyéni ügyvéd gazdálkodó szervezeti jellegét (cégkapu tekintetében). Természetes személyként az egyéni ügyvéd az ügyfélkapun keresztül is jogosult feladni az elektronikus leveleit, még azokat is, amelyek az ügyvédi tevékenységéhez tartoznak. Az ügyfélkapuhoz tartozó tárhely azonban nem minősül hivatalos kézbesítési címnek, éppen ezért az egyéni ügyvéd köteles cégkaput is létesíteni és üzemeltetni.

Tekintve, hogy az ügyfélkapuról küldött beadvány biztonságos kézbesítési szolgáltatáson keresztül érkezik, megfelel a Pp. 618. §-ában foglalt feltételeknek, így a Pp. 618. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogkövetkezmények (jelen esetben a keresetlevél visszautasítása) nem alkalmazhatók az ügyfélkapuról érkezett beadvány esetén.

Fontos azonban, hogy az „elektronikus ügyintézést biztosító szerv minden kézbesítését megelőzően köteles a hivatalos kézbesítési címről meggyőződni, és nem a megelőzően benyújtott irat feladási címére, hanem erre kézbesíteni a hivatalos iratait.” A bírósági iratot tehát minden esetben a cégkapura kell, hogy küldjék, akkor is, ha az előzményi irat esetleg az ügyfélkapuról érkezett.

A 18. számú állásfoglalás itt olvasható el.

Joganyag: Civilisztikai Kollégiumvezetők 2019. november 28-29-ei Országos Tanácskozásának 18. számú állásfoglalása

Módosította:

Megjelent: kuria-birosag.hu

Hatályos:

Megjegyzés: kúriai tanácsadó testületi vélemény


Kapcsolódó cikkek

2020. február 10.

Jogszabályfigyelő 2020 – 6. hét

Alábbi cikkünkben a 2020/19–20. számú Magyar Közlönyök újdonságai és a Parlamenthez benyújtott törvényjavaslatok közül válogattunk.