Jogszabályfigyelő 2020 – 5. hét


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben a 2020/12–18. számú Magyar Közlönyök újdonságai közül válogattunk.

E heti összeállításunkban közbeszerzési módosításokról, eljárási egyszerűsítésekről és a vízitársulati hozzájárulás megfizetésének a kötelezettségéről olvashatnak.

 

Tartalom:

Közbeszerzési módosítások

Eljárási egyszerűsítések és azok elektronizálása érdekében szükséges módosítások

Vízitársulati hozzájárulás ügyében döntött az Alkotmánybíróság

  

Közbeszerzési módosítások

Nyolc közbeszerzési tárgyú kormányrendelet szabályainak a módosítását tartalmazza az alábbiakban hivatkozott jogszabály. Az új előírások túlnyomó többsége (egy kivétellel) 2020. április elsején lépnek hatályba. Jelentősebb mértékben az alkalmasságról és a kizáró okok igazolásáról, illetve a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának a módjáról, valamint az elektronikus közbeszerzésről, továbbá a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló szabályok változnak.

Joganyag: 9/2020. (I. 31.) Korm. rendelet az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Módosította:

Megjelent: MK 2020/18. (I. 31.)

Hatályos: 2020. 02. 01., 2020. 04. 01.

Megjegyzés: több rendelet módosítását tartalmazó jogszabálycsomag

Eljárási egyszerűsítések és azok elektronizálása érdekében szükséges módosítások  

2019. december 10-én fogadta el az Országgyűlés az egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló 2019. évi CXVI. törvényt, amely több, mint két tucat törvényi szintű jogszabály rendelkezéseiben hozott változásokat [kihirdetve: MK 2019/208 (XII. 18.) számában]. Az alábbiakban hivatkozott kormányrendelet e törvényi változásokkal összefüggő végrehajtási szabályok (összesen tizenkilenc kormányrendelet) módosítását tartalmazza.

 Joganyag: 6/2020. (I. 31.) Korm. rendelet az egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló törvényhez kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Módosította:

Megjelent: MK 2020/17. (I. 31.)

Hatályos: 2020. 02. 01., 2020. 05. 01., 2020. 07. 01.

Megjegyzés: több rendelet módosítását tartalmazó jogszabálycsomag

  

Vízitársulati hozzájárulás ügyében döntött az Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság eljárásának alapjául szolgáló perben a vízitársulat a 2012 áprilisában küldöttgyűlési határozattal megállapított hozzájárulás több évre vonatkozó összegének az elmulasztásából eredő igényét érvényesítette a tagjával, mint alperessel szemben.

A vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény szabályait azonban a jogalkotó egy 2012. december 27-étől hatályos módosításával megváltoztatta annak érdekében, hogy a „vízitársulatok tagjainak fizetési kötelezettségeiről és a befizetett összegek felhasználásáról ne a küldöttek, hanem minősített szavazással a tagok dönthessenek” – emeli ki az alkotmánybírósági határozat indokolása.

A jogvita alapját ennek következtében a vízitársulati törvény azon szabályai képeztek, amelyek előírták, hogy a tag által a 2012. december 27. napját megelőzően hozott küldöttgyűlési határozat alapján a társulat részére már teljesített fizetés nem követelhető vissza. Emellett ugyanakkor rögzítették azt is, hogy a december 27-étől hatályos módosításban foglaltak a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazandók. Ezen előírásokat pedig az alperes (társulati tag) akként értelmezte, hogy a küldöttgyűlés által korábban (azaz a 2012-es módosítás hatálybalépését megelőzően) megállapított és megfizetni elmulasztott hozzájárulást nem kell már teljesítenie.

Az alapperben eljáró bíróság a fenti előírások alaptörvény-ellenességének a megállapítását és azok alkalmazásának a kizárását kérte. Az Alkotmánybíróság (a továbbiakban: AB) ugyanakkor kizárólag a folyamatban levő eljárásokban való alkalmazhatóságot kimondó rendelkezést találta alaptörvény-ellenesnek meg, és e szabály megsemmisítéséről döntött.

Az AB álláspontja szerint az érintett törvénymódosítások szövegéből és a törvényjavaslatokhoz fűzött előterjesztői indokolásokból „összességében az olvasható ki, hogy a jogalkotó célja annak egyértelművé tétele volt, hogy 2012 decembere óta a közgyűlésen kívül más szerv nem állapíthatott meg rendszeres fizetési kötelezettséget a tagok számára. Ugyanakkor ebből következik az is, hogy elképzelhető olyan fizetési kötelezettség, amit a vízitársulat küldöttgyűlése 2012 decembere előtt jogszerűen írt elő” […..] Amennyiben viszont a küldöttgyűlés (mint korábban a vízitársaság legfőbb szerve) jogszerűen döntött fizetési kötelezettség megállapításáról, úgy annak érvényesítését is lehetővé kell tenni. […] Amennyiben tehát egy ilyen határozat már 2012. december 27. napját megelőzően megalkotásra került, akkor azt nyilvánvalóan eleve nem is érinthette a 2012-es törvénymódosítás, ezáltal pedig a támadott jogszabályi rendelkezés sem teheti érvényesíthetetlenné a függőben lévő követelést.”

Figyelembe vette ugyanakkor az AB, hogy „a Vttv. 69. § (2) bekezdése az (1) bekezdésben rögzített rendelkezést a folyamatban lévő bírósági és végrehajtási eljárásokban is alkalmazni rendeli. Ez azt jelenti, hogy a jogalkotói beavatkozás jogerősen lezárt bírósági eljárások végrehajthatóságát is érinti, a folyamatban lévő bírósági eljárások esetében pedig olyan eredményre vezet, amely ellentétes azzal, mint amire a vízitársulat a per megindításakor alapos okkal számíthatott.” Erre tekintettel a folyamatban lévő eljárásokra vonatkozó törvényi előírásokat az AB alaptörvény-ellenességre hivatkozással megszüntette.

Mindezek következtében megállapítható tehát, hogy a küldöttgyűlés jogszerű határozatával megállapított tagi hozzájárulás a fizetési kötelezettségét nem teljesítő taggal szemben utólagosan is érvényesíthető.

Joganyag: 4/2020. (I. 29.) AB határozat a vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény 69. § (2) bekezdés szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Módosította:

Megjelent: MK 2020/13. (I. 29.)

Hatályos: 2020. 01. 30. (megsemmisített rendelkezés hatályvesztésére nézve)

Megjegyzés: alaptörvény-ellenesség megállapítása

 


Kapcsolódó cikkek

2020. január 27.

Jogszabályfigyelő 2020 – 4. hét

Alábbi cikkünkben, tekintettel arra, hogy a 2020/10–11. számú Magyar Közlönyökben szakmai közérdeklődésre számot tartó újdonság nem jelent meg, a joggyakorlatot befolyásoló döntések, illetve a kúriai közlemények közül válogattunk.
2020. január 20.

Jogszabályfigyelő 2020 – 3. hét

Alábbi cikkünkben, tekintettel arra, hogy a 2020/6–9. számú Magyar Közlönyökben szakmai közérdeklődésre számot tartó újdonság nem jelent meg, az adóhatósági tájékoztatók, közlemények közül válogattunk.