Jogszabályfigyelő 2021 – 23. hét


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben a 2021/104–110. számú Magyar Közlönyök legfontosabb újdonságai közül válogattunk.

E heti összeállításunkban a veszélyhelyzeti és a védettség igazolásával kapcsolatos szabályok módosítása mellett számos adózási és cégjogi változásról, illetve újdonságról is olvashatnak. 

Tartalom:

 1. A kényszertörlési és a felszámolási eljárásra vonatkozó módosítások
 2. Védettségi igazolványokról kölcsönös elfogadásáról szóló országok listájának Ukrajnával összefüggő módosítása
 3. A veszélyhelyzet megszűnéséhez kapcsolódó büntetőjogi tárgyú szabályok alkalmazása
 4. A gazdaság újraindítását elősegítő adózási intézkedések
 5. Június 30-áig nem kell idegenforgalmi adót fizetni
 6. A veszélyhelyzet ideje alatti építésügyi közigazgatási hatósági döntéseket érintő eltérő szabályok
 7. Védettségi igazolványokról kölcsönös elfogadásáról szóló országok listájának Albániával és Marokkóval összefüggő módosítása
 8. Adótörvény-módosítások
 9. Védettségi igazolványokról kölcsönös elfogadásáról szóló országok listájának Szlovákiával összefüggő módosítása

  

A kényszertörlési és a felszámolási eljárásra vonatkozó módosítások

A cégbíróság által lefolytatott kényszertörlési eljárásért 2021. július közepétől 250 000 forint felügyeleti illetéket kell fizetni az alábbiakban hivatkozott törvénymódosítás következtében, amely illeték a tagokat és a vezető tisztségviselőket egyetemlegesen terheli. Ha a kényszertörlési eljárást a cég kérelmére szüntetik meg, az illeték összege a fentiektől eltérően 50 000 Ft, amelyet az eljárásmegszüntetési kérelem benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni.

A fentieken túlmenően 2021. július 1-jétől több ponton változik továbbá a csődtörvény szerinti szabályozás, amely egyebek mellett a hitelezői követelések nyilvántartásba vételéért fizetendő díjat is érinti, pontosabban egy legfeljebb 40 000 Ft-ig terjedő költségátalányt állapít meg (vezet be). Módosulnak a cégtörvény eltiltással kapcsolatos szabályai, illetve új eljárásként kerül bevezetésre a közkereseti társaság tagjai számának egy főre csökkenésével, illetve a betéti társaság valamennyi beltagja vagy valamennyi kültagja jogviszonyának megszűnésével összefüggő eljárás, és e törvény tekintetében is változnak a kényszertörlési eljárást érintő rendelkezése. Új eljárás lesz ebben a körben a törvénysértő működésben való közrehatás és a bejelentett követelések vizsgálata címet viselő, hivatalból lefolytatandó cégbírósági eljárás, amelyet a kényszertörléssel érintett cégek tekintetében kell lefolytatni, illetve ugyancsak a kényszertörlési eljáráshoz kapcsolódóan az eltiltott személy felelősségének a megállapítására irányuló per.

Említésre érdemes továbbá, hogy változik a teljes bizonyító erejű magánokirat fogalmának a meghatározása a polgári perrendtartásban. 

 • Joganyag: 2021. évi LXX. törvény a kényszertörlési eljárásra és a felszámolási eljárásra vonatkozó és kapcsolódó egyes törvények módosításáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2021/110. (VI. 11.)
 • Hatályos: 2021. 07. 01., 2021. 07. 12.
 • Megjegyzés: 5 törvény módosítását tartalmazó jogszabálycsomag

  

Védettségi igazolványok kölcsönös elfogadásáról szóló országok listájának Ukrajnával összefüggő módosítása

Ukrajna és Magyarország 2021. június 11-étől kölcsönösen elfogadja a másik fél által kiállított védettségi igazolásokat. 

  

A veszélyhelyzet megszűnéséhez kapcsolódó büntetőjogi tárgyú szabályok alkalmazása

2021. december 31. napjáig alkalmazhatók a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 76–82. alcímében foglalt rendelkezések az alábbiakban hivatkozott kormányrendelet értelmében.

 • Joganyag: 330/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény büntetőjogi tárgyú rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2021/108. (VI. 10.)
 • Hatályos: 2021. 06. 11., 2021. 06. 25.
 • Megjegyzés: új jogszabály

  

A gazdaság újraindítását elősegítő adózási intézkedések

A pótlékmentes adófizetési kedvezmények és az adómérséklés, a turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettség alóli mentesség, valamint a szocho-mentesség szabályait, illetve a SZÉP-kártya keretösszegének az emelését tartalmazza a koronavírus-világjárványt követő, a gazdaság újraindítását elősegítő adózási intézkedésekről szóló kormányrendelet.

 • Joganyag: 318/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet a koronavírus-világjárványt követő, a gazdaság újraindítását elősegítő adózási intézkedésekről
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2021/107. (VI. 9.)
 • Hatályos: 2021. 06. 10., 2021. 06. 24.
 • Megjegyzés: új jogszabály 

 

Június 30-áig nem kell idegenforgalmi adót fizetni

A 2021. január 1-je és június 30-a közötti időszakban eltöltött vendégéjszakák utáni idegenforgalmi adót nem kell megfizetni, beszedni, illetve befizetni, ellenben az adóbevallást – nullás adat kivételével – be kell nyújtani.

 

Veszélyhelyzet ideje alatti építésügyi közigazgatási hatósági döntéseket érintő eltérő szabályok

Az építési tevékenységre vonatkozó végleges építési engedély, elvi építési keretengedély, telepítési engedély vagy bontási engedély hatályának a meghosszabbításáról, a bírság szabályairól és bizonyos hatósági eljárások megszüntetéséről rendelkezik az alábbiakban hivatkozott kormányrendelet.

 • Joganyag: 322/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt egyes építésügyi közigazgatási hatósági döntésekkel összefüggő eltérő szabályok megállapításáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2021/107. (VI. 9.)
 • Hatályos: 2021. 06. 10., 2021. 06. 24.
 • Megjegyzés: új jogszabály 

 

Védettségi igazolványok kölcsönös elfogadásáról szóló országok listájának Albániával és Marokkóval összefüggő módosítása

Albánia, illetve Marokkó és Magyarország 2021. június 10-étől kölcsönösen elfogadják a másik fél által kiállított védettségi igazolásokat. 

 

Adótörvény-módosítások

A 2021. június 8-ai ülésnapján fogadta el a Parlament a nyári adómódosításokat tartalmazó törvénycsomagot, amely 19 adó/tb/számviteli tárgyú törvény mellett egyebek között a pénzmosási törvény és az egyszázalékos törvény szabályai is érintette.

 • Joganyag: 2021. évi LXIX. törvény egyes adótörvények módosításáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2021/106. (VI. 9.)
 • Hatályos: 2021. 06. 10., 2021. 06. 17., 2021. 07. 01., 2021. 07. 10., 2021. 08. 01., 2021. 10. 01., 2022. 01. 01., 2022. 07. 01.
 • Megjegyzés: 22 törvény módosítását tartalmazó törvénycsomag 

 

Védettségi igazolványok kölcsönös elfogadásáról szóló országok listájának Szlovákiával összefüggő módosítása

Szlovákia és Magyarország 2021. június 9-étől kölcsönösen elfogadja a másik fél által kiállított védettségi igazolásokat. 


Kapcsolódó cikkek