Jogszabályfigyelő 2022 – 52. hét


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben a 2022/212-222. számú Magyar Közlönyök újdonságai közül válogattunk.

E heti összeállításunkban folytatjuk az év végén elfogadott, döntően 2023. január 1-jétől hatályos jogszabályváltozások ismertetését.

 

Tartalom:

 1. Örökbefogadás előtti tanácsadás és örökbefogadói tanfolyam
 2. Reorganizációs és szerkezetátalakítási eljárással összefüggő illeték- és társaságiadó-szabályok
 3. A cégtörvény és a csődtörvény veszélyhelyzeti eltérő alkalmazása
 4. Felszámolási eljárásban nyilvántartásba vett hitelezők résére történő kézbesítés
 5. Büntető tárgyú rendeletek módosítása – vármegyerendszer bevezetése
 6. Fogyasztóvédelmi tárgyú rendeletek módosítása – vármegyerendszer bevezetése
 7. Magánjogi tárgyú rendeletek módosítása – vármegyerendszer bevezetése
 8. Tanúk költségtérítése – szociális vetítési alaphoz igazodóan
 9. A nyomozó hatóságok hatásköri szabályainak változása
 10. Minimálbér, garantált bérminimum 2023-ban
 11. Stratégiai társaságok jogügyleteivel kapcsolatos bejelentés szabályai
 12. A kormányzati igazgatási szünettel kapcsolatos előírások módosítása
 13. A fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló jogszabály

 

Örökbefogadás előtti tanácsadás és örökbefogadói tanfolyam

A kultúráért és innovációért felelős miniszter rendeletben szabályozta az örökbefogadás előtti tanácsadással és örökbefogadói tanfolyammal kapcsolatos kérdéseket.

 • Joganyag: 3/2022. (XII. 28.) KIM rendelet az örökbefogadás előtti tanácsadásról és az örökbefogadói tanfolyamról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2022/219. (XII. 28.)
 • Hatályos: 2023. 01. 01.
 • Megjegyzés: új jogszabály 

 

Reorganizációs és szerkezetátalakítási eljárással összefüggő illeték- és társaságiadó-szabályok

A reorganizációs és szerkezetátalakítási eljárással (illetve hitelintézetek esetében ezen felül a felszámolási és végrehajtási eljárás útján szerzett ingatlanokkal) kapcsolatos veszélyhelyzeti illeték- és társaságiadó-szabályokat tartalmazza az alábbiakban hivatkozott kormányrendelet.

 

A cégtörvény és a csődtörvény veszélyhelyzeti eltérő alkalmazása

A kényszertörlési és a felszámolási eljárások eltérő szabályait állapítja meg az alábbiakban hivatkozott kormányrendelet azzal, hogy a rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő kényszertörlési és – a felszámolási eljárás elrendelésének időpontjától függetlenül – a folyamatban lévő felszámolási eljárásokban is alkalmazni kell. 

 • Joganyag: 587/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény és a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szabályainak a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2022/218. (XII. 28.)
 • Hatályos: 2022. 12. 29.
 • Megjegyzés: új jogszabály 

 

Felszámolási eljárásban nyilvántartásba vett hitelezők részére történő kézbesítés

A veszélyhelyzet ideje alatt, ha a felszámolási eljárásban nyilvántartásba vett hitelezők száma több mint száz, a hitelezők részére történő bizonyos iratkézbesítések (végzések) a Cégközlönyben történő közzététel útján történnek (két alkalommal). 

 • Joganyag: 589/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet a veszélyhelyzetre tekintettel egyes felszámolási tárgyú rendelkezések eltérő alkalmazásáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2022/218. (XII. 28.)
 • Hatályos: 2022. 12. 29.
 • Megjegyzés: új jogszabály 

 

Büntető tárgyú rendeletek módosítása – vármegyerendszer bevezetése

Az igazságügyi miniszter a vármegyerendszer bevezetése okán módosította a büntető tárgyú rendeleteit, amelyek valójában csupán szövegcserés változásokat jelentenek. 

 • Joganyag: 35/2022. (XII. 27.) IM rendelet egyes büntetőjogi tárgyú rendeleteknek a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvénnyel összefüggő módosításáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2022/217. (XII. 27.)
 • Hatályos: 2023. 01. 01.
 • Megjegyzés: 6 jogszabály módosítását tartalmazó rendeletcsomag

 

Fogyasztóvédelmi tárgyú rendeletek módosítása – vármegyerendszer bevezetése

Az igazságügyi miniszter a vármegyerendszer bevezetése okán módosította a fogyasztóvédelmi tárgyú rendeleteit is. A módosítások szövegcserés változásokat jelentenek. 

 • Joganyag: 37/2022. (XII. 27.) IM rendelet egyes fogyasztóvédelmi tárgyú rendeleteknek a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvénnyel összefüggő módosításáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2022/217. (XII. 27.)
 • Hatályos: 2023. 01. 01.
 • Megjegyzés: 3 jogszabály módosítását tartalmazó rendeletcsomag 

 

Magánjogi tárgyú rendeletek módosítása – vármegyerendszer bevezetése

Az igazságügyi miniszter a vármegyerendszer bevezetése okán módosította ugyancsak módosította a magánjogi tárgyú rendeleteit is. A módosítások szövegcserés változásokat jelentenek. 

 • Joganyag: 38/2022. (XII. 27.) IM rendelet egyes magánjogi tárgyú rendeleteknek a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvénnyel összefüggő módosításáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2022/217. (XII. 27.)
 • Hatályos: 2023. 01. 01.
 • Megjegyzés: 14 jogszabály módosítását tartalmazó rendeletcsomag 

 

Tanúk költségtérítése – szociális vetítési alaphoz igazodóan

Az öregségi nyugdíjminimum helyett az ún. szociális vetítési alaphoz igazodik a tanúknak fizethető költségtérítés (szállásköltség, ellátási költség, munkabér kiesés térítése) a jövőben.

 

A nyomozó hatóságok hatásköri szabályainak változása

A megyei rendőrkapitányságok, a Készenléti Rendőrség és a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság esetében is módosulnak 2023. január 1-jétől a nyomozással kapcsolatos hatásköri szabályok.

 

Minimálbér, garantált bérminimum 2023-ban

Havi 232 000 forintra (heti 53 340 forintra, napi 10 670 forintra, óránként pedig 1334 forintra) emelkedett 2023 január 1-jétől a minimálbér összege. A garantált bérminimum ugyancsak 2023. január 1-jétől havi 296 400 forint (heti 68 140 forint, napi 13 630 forintra, órabér esetén pedig 1704 forint) lett.

Az erről szóló jogszabály hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet. Az új szabályokat ugyanakkor első alkalommal a 2023. január hónapra járó bérek esetén kell alkalmazni.

 • Joganyag: 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2022/214. (XII. 23.)
 • Hatályos: 2023. 01. 01.
 • Megjegyzés: új jogszabály

 

Stratégiai társaságok jogügyleteivel kapcsolatos bejelentés szabályai

A stratégiai jelentőségű ágazatokban tevékenykedő társaságok esetében bizonyos jogügyletek érvényességéhez a belgazdaságért felelős miniszterhez tett bejelentésre van szükség. Az adott szerződés, egyoldalú nyilatkozat semmisségét eredményezi ugyanis, ha a miniszter a bejelentés alapján tiltó rendelkezést hozott, illetve, ha a társaság a bejelentési kötelezettségének nem tett eleget.

A bejelentéssel kapcsolatos rendelkezéseket az alábbiakban hivatkozott kormányrendelet tartalmazza, amelynek előírásait főszabályként a hatálybalépését követően létrejött jogügyletek esetén kell alkalmazni. 

 • Joganyag: 561/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet a magyarországi gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez szükséges egyes rendelkezések veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2022/213. (XII. 23.)
 • Hatályos: 2022. 12. 24.
 • Megjegyzés: új jogszabály 

 

A kormányzati igazgatási szünettel kapcsolatos előírások módosítása

Módosította a Kormány az igazgatási szünettel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályait, különösen az igazgatási szünet tartamának a figyelmen kívül hagyásával összefüggő rendelkezéseket.

 • Joganyag: 565/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet az igazgatási szünettel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2022/213. (XII. 23.)
 • Hatályos: 2022. 12. 24.
 • Megjegyzés: 2 rendelet módosítását tartalmazó jogszabálycsomag 

 

A fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló jogszabály

Új jogszabályt alkotott a Kormány a fővárosi és a vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról a vármegyerendszer bevezetésére tekintettel. A kormányhivatalok vezetését a jövőben a főispánok látják el. A járási hivatalok vezetőinek az elnevezése ugyanakkor nem változik. 

Hatályát veszti a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet. 

 • Joganyag: 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2022/213. (XII. 23.)
 • Hatályos: 2023. 01. 01.
 • Megjegyzés: új jogszabály

 


Kapcsolódó cikkek